ANAF: Proiect Ordin – Procedura de modificare din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si aprobarea unor noi formulare

76

ACTUALIZARE: ORDIN nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 au fost completate si situatiile in care organele fiscale au obligatia sa anuleze, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile, conform art. 153 alin.(9) din Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art.781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicariideciziei de anulare de catre organele fiscale competente;
d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art.1562, dar nu este in situatia prevazuta la lit.a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;
e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;
f) daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit.a) din Codul fiscal, organele fiscale competente inregistreaza, din oficiu, in scopuri de TVA persoanele impozabile de la data la care a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, pentru situatiile prevazute la art.153 alin.(9) lit.a) si b).

Totodata, prin Hotararea Guvernului nr.50/2012, au fost aduse modificari normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor privind data inregistrarii in scopuri de TVA din Codul fiscal.

Avand in vedere aceste prevederi legale ANAF propune abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1786/2010 si emiterea unui nou ordin prin care sa fie aprobata procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA adaptata la noile prevederi legale.

Documente anexate:
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Referat de aprobare 

- Publicitate -