ANAF: Proiect Ordin – Modificarea D221 Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit

197

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Venitul net din activitatile agricole prevazute la art.71 lit.a) – c) din Codul fiscal se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul in care contribuabilii nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real. În vederea stabilirii normelor de venit, persoanele fizice declara in formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, o serie de informatii privind activitatea desfasurata, referitoare la natura activitatii, suprafata cultivata, incadrarea localitatii in zone de fertilitate, etc.

Avand in vedere propunerile transmise de Directia Legislatie Impozite Directe si de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, fundamentate pe baza situatiilor prezentate de Directiile pentru Agricultura Judetene, din care rezulta faptul ca, veniturile realizate din activitatea de cultivare si valorificare a florilor, legumelor si zarzavaturilor sunt influentate de tehnologia de cultura, s-a impus detalierea activitatilor respective in functie de acest criteriu.

In consecinta, ANAF propune prin prezentul proiect de ordin ca, in continutul formularului 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, aprobat prin OPANAF 52/2012, activitatile privind cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor sa se detalieze in functie de urmatoarele tehnologii de cultura: sere, solarii si sistem irigat.

Documente anexate:
Proiect ordin
Anexa 1
Referat de aprobare

- Publicitate -