(1) Produsele accizabile detinute de operatorii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate in cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii.
(2) Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz.

- publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Art. 220^1 a fost introdus de pct. 104 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

    Art. 220^1 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 209 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.