ART. 219 Obligatiile platitorilor

98

(1) Operatorii economici platitori de accize si de impozit la titeiul din productia interna sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor legale in materie.
(2) Operatorii economici au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct in facturi fiscale si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.
(3) Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata, la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. Alin. (3) al art. 219 a fost modificat de pct. 24 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

    Art. 219 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 207 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.