ORDIN nr. 647 din 4 mai 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2012-05-11 – Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 mai 2012

ORDIN nr. 647 din 4 mai 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În baza prevederilor art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Formularul 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Şerban Pop

Bucuresti, 4 mai 2012.
Nr. 647.

  ANEXĂ

*T*

 ┌─────────────┐
 │  SIGLA   │            DECLARAŢIE
 │ Agentia  │   privind veniturile din activitati agricole     221
 │ Nationala  │        impuse pe norme de venit
 │   de   │
 │Administrare │         Anul ┌──┬──┬──┬──┐
 │ Fiscala  │            └──┴──┴──┴──┘
 └─────────────┘

 [] Declaratie rectificativa
 Se completeaza cu X in cazul
 declaratiilor rectificative

  I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Initiala     Cod numeric personal/Numar de │
│ Nume  ┌───────────────────┐ tatalui ┌────┐    identificare fiscala   │
│     └───────────────────┘     └────┘  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  │
│ Prenume ┌──────────────────────────────────┐  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  │
│     └──────────────────────────────────┘                 │
│ Strada ┌───────────────────┐ Numar  ┌────┐  E-mail┌───────────────────┐  │
│     └───────────────────┘     └────┘     └───────────────────┘  │
│                                       │
│   ┌─┐   ┌─┐  ┌─┐  ┌─┐Judet/┌───────┐ Telefon┌───────────────────┐  │
│ Bloc└─┘Scara└─┘Etaj└─┘ Ap.└─┘Sector└───────┘     └───────────────────┘  │
│                                       │
│ Localitate┌───────────────────┐ Cod ┌─────┐ Fax  ┌───────────────────┐  │
│      └───────────────────┘postal└─────┘     └───────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PE SURSE DE VENIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Localitatea pe raza careia se afla ┌───────────────────────────────────┐ │
│  terenul(terenurile)         └───────────────────────────────────┘ │
│          ┌────────────┐          ┌────────────┐     │
│  Data inceperii └────────────┘   Data incetarii └────────────┘     │
│  activitatii            activitatii              │
│                                       │
│  ┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │
│ 1. │  │                    │  Suprafete de teren  │ │
│  │  │     Tipul activitatii       │             │ │
│Da- │Nr.│                    ├─────┬────┬────┬────┬─────┤ │
│te │crt│                    │Zona │Zona│Zona│Zona│Zona │ │
│  │  │                    │.... │....│....│....│.... │ │
│pri-│  │                    ├─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vind│  │                    │ ari │ ari│ ari│ ari│ ari │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┬──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ac- │ 1.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│ti- │  │florilor           ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vi- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta- │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│tea │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│des-│  ├─────────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│fa- │ 2.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│su- │  │legumelor si zarzavaturilor ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ra- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┴──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 3.│Cultivarea si valorificarea arbustilor │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 4.│Cultivarea si valorificarea plantelor  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │decorative               │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 5.│Cultivarea si valorificarea ciupercilor*│   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 8.│Alte activitati asemanatoare      │   │  │  │  │   │ │
│  └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Localitatea pe raza careia se afla ┌───────────────────────────────────┐ │
│  terenul(terenurile)         └───────────────────────────────────┘ │
│          ┌────────────┐          ┌────────────┐     │
│  Data inceperii └────────────┘   Data incetarii └────────────┘     │
│  activitatii            activitatii              │
│                                       │
│  ┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │
│ 2. │  │                    │   Suprafete de teren  │ │
│  │  │     Tipul activitatii       │             │ │
│Da- │Nr.│                    ├─────┬────┬────┬────┬─────┤ │
│te │crt│                    │Zona │Zona│Zona│Zona│Zona │ │
│  │  │                    │.... │....│....│....│.... │ │
│pri-│  │                    ├─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vind│  │                    │ ari │ ari│ ari│ ari│ ari │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┬──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ac- │ 1.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│ti- │  │florilor           ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vi- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta- │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│tea │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│des-│  ├─────────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│fa- │ 2.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│su- │  │legumelor si zarzavaturilor ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ra- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┴──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 3.│Cultivarea si valorificarea arbustilor │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 4.│Cultivarea si valorificarea plantelor  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │decorative               │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 5.│Cultivarea si valorificarea ciupercilor*│   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 8.│Alte activitati asemanatoare      │   │  │  │  │   │ │
│  └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Cod 14.13.01.13/9

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Localitatea pe raza careia se afla ┌───────────────────────────────────┐ │
│  terenul(terenurile)         └───────────────────────────────────┘ │
│          ┌────────────┐          ┌────────────┐     │
│  Data inceperii └────────────┘   Data incetarii └────────────┘     │
│  activitatii            activitatii              │
│                                       │
│  ┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │
│ 3. │  │                    │   Suprafete de teren  │ │
│  │  │     Tipul activitatii       │             │ │
│Da- │Nr.│                    ├─────┬────┬────┬────┬─────┤ │
│te │crt│                    │Zona │Zona│Zona│Zona│Zona │ │
│  │  │                    │.... │....│....│....│.... │ │
│pri-│  │                    ├─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vind│  │                    │ ari │ ari│ ari│ ari│ ari │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┬──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ac- │ 1.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│ti- │  │florilor           ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│vi- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta- │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│tea │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│des-│  ├─────────────────────────────┼──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│fa- │ 2.│Cultivarea si valorificarea │sere   │   │  │  │  │   │ │
│su- │  │legumelor si zarzavaturilor ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│ra- │  │               │solarii  │   │  │  │  │   │ │
│ta │  │               ├──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │  │               │sistem  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │               │irigat  │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼─────────────────────────────┴──────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 3.│Cultivarea si valorificarea arbustilor │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 4.│Cultivarea si valorificarea plantelor  │   │  │  │  │   │ │
│  │  │decorative               │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 5.│Cultivarea si valorificarea ciupercilor*│   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole    │   │  │  │  │   │ │
│  ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤ │
│  │ 8.│Alte activitati asemanatoare      │   │  │  │  │   │ │
│  └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire              Cod de identificare fiscala │
│┌────────────────────────────────────────────┐  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└────────────────────────────────────────────┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│                                       │
│ Strada ┌────────────────────┐ Numar ┌───┐ Bloc ┌─┐ Scara┌─┐ Etaj┌─┐ Ap.┌─┐ │
│     └────────────────────┘    └───┘   └─┘   └─┘   └─┘  └─┘ │
│                                       │
│       ┌─────────────┐      ┌───────────┐      ┌─────────┐ │
│ Judet/Sector└─────────────┘ Localitate └───────────┘ Cod postal └─────────┘ │
│                                       │
│ Telefon ┌───────────────┐ Fax ┌───────────────┐  E-mail ┌───────────────┐ │
│     └───────────────┘   └───────────────┘     └───────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele
  inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

             ┌────────────┐            ┌────────────┐
 Semnatura contribuabil │      │ Semnatura imputernicit │      │
             └────────────┘            └────────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Loc rezervat organului fiscal          ┌──────────┐   ┌──────┐
                 Nr. inregistrare └──────────┘ Data:└──────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-----------
  * Se inscrie suprafata totala cultivata cu ciuperci sau bureti obtinuta
   prin insumarea suprafetelor amenajate ca suport pentru aceste culturi

*ST*
                    ----------
- Publicitate -