AC15-2 Valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. AC15-2
AC15-2 Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia internã, datoratã bugetului de stat, stabilitã potrivit prezentului titlu în echivalent euro, pe unitatea de mãsurã, se determinã prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrãtoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. AC15-2
Valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizeaza pe toata durata anului urmator.

- publicitate -

3 COMENTARII