ORDONANTA DE URGENTA nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate
2012-05-18 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 336 din 18 mai 2012

ORDONANTA DE URGENTA nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate

Avand in vedere:
deciziile deciziile Curtii Constitutionale nr. 223/2012 si 224/2012, care au stabilit ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii care au fost preluate din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2011, „(…) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei”;
faptul ca un numar mare de pensionari s-au adresat instantelor de judecata solicitand restituirea sumelor reprezentant contributiile de asigurari sociale de sanatate, blocand activitatea acestora;
necesitatea protejarii veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscuta a fi defavorizata,
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constitutie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Sumele retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012, reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei, se restituie astfel:
a) pentru sumele retinute in perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizeaza in transe lunare egale in perioada iunie-august 2012;
b) pentru sumele retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2013.
(2) Pana la data de 25 august 2012, Guvernul aproba prin hotarare graficul si modalitatea de restituire a sumei prevazute la alin. (1) lit. b).

- publicitate -

Art. 2
(1) Restituirea sumelor prevazute la art. 1 se face, din oficiu, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum si de catre casele de pensii sectoriale si cele apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.
(2) Restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre contributiile de asigurari sociale de sanatae retinute de la data de 1 ianuarie 2011 pana la data de 30 aprilie 2012, rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra intregului cuantum al pensiei, si cele rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% asupra partii din pensie care depaseste 740 lei se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri bugetare.
(3) Sumele prevazute la alin. (2) se transfera de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in primele doua zile lucratoare ale lunii pentru care se efectueaza plata, in contul de sume de mandat si in depozit al Casei Nationale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale si al celor apartinand sistemelor proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, dupa caz, la solicitarea acestora.
(4) Plata catre titularii drepturilor de pensii a sumelor care se restituie in conditiile art. 1 se efectueaza impreuna cu drepturile de pensii aferente fiecarei luni.
(5) Eventualele sume solicitate eronat de casele de pensii se restituie la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contul de venituri din care acestea au fost transferate.

Art. 3
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se emit norme metodologice care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi