CURS ACREDITAT: Managementul financiar al proiectelor europene si transpunerea corecta in contabilitatea beneficiarului

180

curs audit intern


15 – 17 iunie 2012, BUCUREŞTI

MANAGEMENTUL FINANCIAR al Proiectelor Europene si Transpunerea Corecta in Contabilitatea Beneficiarului

Lectori: Specialisti in proiecte cu finantare europeana.

Taxa de participare:

900 lei

participant (TVA inclus)

Taxa de participare include: • accesul la programul de instruire; • suportul de curs si materialele auxiliare; • taxa examinare CNFPA; • certificat de absolvire & anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”; • pauzele de cafea

 

Oferte si reduceri speciale:

• Reducere 5% pentru inscrierea la program prin CodFiscal.net
• Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti din organizatie.
• Reducere 7% daca se inscriu cel putin 3 participanți din organizatie.
• Reducere 10% daca se inscriu cel putin 4 participanți din organizatie.
• Reducere 15% daca se inscriu cel putin 5 participanți din organizatie.

 

Organizator:
Proiect ContaPlus [SC Ttini Smart Ideas SRL] www.proiect-contaplus.ro

 

Acreditari/ Certificari:
Program de perfecţionare profesională autorizat de
-Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
-Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
-Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946.

 

Locul de desfasurare: 
BUCURESTI – USAMV Bucuresti

Durata/Program: 3 zile
Vineri 17:00 – 20:00
Sambata 9:30 – 17:00
Duminica 9:30 – 13:00

Modalitati de inscriere: 
perioada de  înscriere finalizată

Scopul programului / Tematica abordată:

1. Sistemul achizitiilor publice in Romania – cele mai recente reglementari legislative.
2. Planificarea achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice – instrumente manageriale .
3. Tipuri de contracte de achizitii publice – exemplificari .
4. Dosarul achizitiei publice si procedurile:
-Estimarea valorii contractelor de achizitii publice. Caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor. Reguli de participare la procedura de atribuire.
-Proceduri de achizitii publice – Achizitia directa – Modalitati speciale de derulare a achizitiilor publice. Publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire.
-Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese. Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv.
-Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
Cererea de oferta, concursul de solutii. Atribuirea contractelor de achizitii publice.
-Oferte alternative, subcontractanti. Criterii de calificare si selectie
-Stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor. Incheierea contractelor de achizitie publica. Anularea aplicarii procedurii de atribuire.
-Contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante.
5. Solutionarea contestatiilor.
-Principii ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul procedurilor de atribuire.
-Masurile de contestare a procedurilor de achizitie publica in fata C.N.S.C. Analiza documentatiei supuse procedurii de contestare.
-Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative – contraventii si sanctiuni.
-Cai de evitare a contestatiilor in procesul de achizitie publica.
6. Documentatia necesara realizarii unei investitii publice.
-Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate;
-Continutul-cadru al studiului de fezabilitate;
-Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
-Finantarea investitiilor publice.
-Investitii ale administratiei publice centrale si locale.
-Actualizarea valorii obiectivelor de investitii.
7. Dezbateri. Intrebari si raspunsuri.

Condiţii examinare:
Pentru înscrierea la examenul de absolvire, cursanţii trebuie să facă dovada următoarelor documente:
1. Copie buletin/carte de identitate;
2. Copie certificat de naştere;
3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
4. Copie după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior

Alte programe de formare profesionala
[RSSImport display=”5″ feedurl=”http://feeds.feedburner.com/formareprofesionala/”]

- Publicitate -