Prin proiectul de OUG, publicat recent pe mfinante.ro, se propune extinderea sferei de aplicare a prevederilor care limiteaza dreptul de deducere a cheltuielilor privind combustibilul (50%)  si asupra altor cheltuieli aferente vehiculelor respective cum ar fi: servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb, etc.

Textul propunerii de act normativ prevede expres ca deducerea limitata nu este aplicabila cheltuielilor privind amortizarea, iar deducerea limitata a acestor cheltuieli nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a contribuabilului.

Termenul propus de intrare in vigoare este 1 iulie 2012.

TEXT LEGAL PROPUS:
ART. 21
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
„n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit art.21 alin.4) lit.t), la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.”

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
….
„t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg sau care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Prin excepţie de la prezentele prevederi, aceste cheltuieli sunt integral deductibile în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.”

- publicitate -

 

Limitarea deductibilităţii se va aplica şi veniturilor din activităţi independente, veniturile persoanelor fizice autorizate determinate pe baza contabilităţii în partidă simplă.