Prin proiectul de OUG, publicat recent pe mfinante.ro, se propune punerea in aplicare a autorizarii acordate Romaniei prin Decizia nr. 2012/232/UE,  de a aplica o masura speciala de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiei, inchirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea.

Anumite tipuri de autoturisme se exclud din domeniul de aplicare a masurii privind limitarea deducerii, data fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor in alte scopuri decat cele legate de activitatea economica fiind considerata neglijabila, se precizeaza in Nota de fundamentare a OUG.

Proiectul de act normativ propune extinderea fata de prevederile actuale a sfera de aplicare a limitarii dreptului de deducere a TVA si asupra inchirierii, leasingului si a altor cheltuieli legate de vehiculele ( servicii de reparatii, intretinere, piese de schimb s.a.)

Important de mentionat este ca spre deosebire de prevederile actuale, limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplica in cazul in care vehiculele respective sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile.

TEXT LEGAL PROPUS TEXT LEGAL IN VIGOARE
ART. 145^1 Limitări speciale ale dreptului de deducere
– (1) Prin excepţie de la prevederile art. 145 se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau
leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt
utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.
(2) Restricţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3500 kg sau mai mult de nouă scaune, inclusiv
scaunul şoferului.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie
şi servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a bunurilor şi sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.
(5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin.(1) fiind utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art.145 şi art. 146 – 147^1.
(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme.”
ART. 145^1 Limitări speciale ale dreptului de deducere
(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor acestor vehicule și, respectiv, 50% din taxa aferentă achizițiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleași caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, cu excepția vehiculelor care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
Norme metodologice
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.
(2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică inclusiv în situația în care au fost emise facturi și/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parțială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv.
(4) *** Abrogat.
(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 şi art. 146—147.
- publicitate -