Prin proiectul de OUG, publicat recent pe mfinante.ro, se asigura punerea in aplicare a solicitarii Romaniei  aprobate de Consiliul Uniunii Europene, prin Decizia nr. 2012/181/UE, de autorizare a Romania sa majoreze plafonul de scutire pentru mici intreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E.

Astfel plafonul de scutire va fi majorat de la 119.000 lei la 220.000 lei. Termenul propus pentru intrarea in vigoare a acestei masuri este 1 iulie 2012.

Potrivit Notei de fundamentare: „Masura vizeaza implementarea acestei derogari in legislatia nationala si introducerea unor prevederi tranzitorii, astfel incat sa conduca la reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea imbunatatirii administrarii fiscale a acestor persoane si combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de alta parte, masura are ca efect simplificarea obligatiilor in materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 220.000 lei, avand in vedere ca acestea nu mai au obligatia depunerii de deconturi de TVA.”

Proiectul de OUG cuprinde si o serie de masuri tranzitorii aplicabile in anul 2012, dintre aceste mentionam urmatoarele:
– in cazul în care nu au fost depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;
– persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei;

- Publicitate -