MFP: Legea responsabilitatii fiscal-bugetare – proiect 15.01.2010

107

UPDATE 20 aprilie 2010: LEGEA 69/2010 – Legea responsabilitatii fiscal – bugetare

Pe 15 ianuarie 2010, Ministerul Finantelor Publice a publicat online pentru dezbatere si consultare publica proiectul de Lege a responsabilitatii fiscal-bugetare.
Potrivit expunerii de motive, Proiectul de lege a responsabilitatii fiscal-bugetare este componenta esentiala a strategiei fiscal-bugetare pe termen mediu si cuprinde, printre altele, urmatoarele măsuri:
(i) stabileste proceduri imbunatatite de elaborare a bugetelor multianuale;
(ii) stabileste limite privind rectificarile bugetare efectuate in cursul anului;
(iii) prevede reguli fiscale privind cheltuielile totale, cheltuielile de personal si deficitul bugetar;
(iv) creaza un consiliu fiscal care sa asigure o analiza independenta si de specialitate a prognozelor macroeconomice si bugetare;
(v) creaza cadrul de emisiune si gestionare a garantiilor si a altor obligatii colaterale.

Cuprinsul proiectului de lege:
CAP. I Dispozitii generale
CAP. II Principiile, obiectivele si regulile politicii fiscal-bugetare
Sectiunea 1 Principiile politicii fiscal-bugetare
Sectiunea a 2-a Obiectivele politicii fiscal-bugetare
Sectiunea a 3-a Regulile politicii fiscal-bugetare
CAP. III Cheltuielile Bugetare
Sectiunea 1 Evaluarea impactului cheltuielilor
Sectiunea a 2-a Cheltuieli de personal
CAP. IV Veniturile Bugetare
CAP. V Reguli privind rectificarile bugetare
CAP. VI Strategia fiscal – bugetara
CAP. VII Bugetul anual
CAP. VIII Clauze derogatorii
CAP. IX Transparenta politicii fiscal-bugetare
Sectiunea 1 Executia bugetara si monitorizarea tintelor fiscal-bugetare
Sectiunea a 2-a Raportul semestrial privind situatia economica si bugetara
Sectiunea a 3-a Raport privind executia bugetara finala
Sectiunea a 4-a Raportul privind situatia economica si bugetara la incheierea mandatului Guvernului
Sectiunea a 5-a Impactul financiar al angajamentelor electorale
CAP. X Consiliul Fiscal
Sectiunea 1 Responsabilitati si competente
Sectiunea a 2-a Membrii Consiliului Fiscal
Sectiunea a 3-a Încetarea calitatii de membru al Consiliului Fiscal
Sectiunea a 4-a Organizarea si functionarea Consiliului Fiscal
Sectiunea a 5-a Raportul Anual al Consilului Fiscal
CAP. XI Responsabilitati si sanctiuni
CAP. IX Dispozitii finale

Documente atasate:
2010-01-15-Legea-responsabilitati-fiscal-bugetare-proiect.pdf
2010-01-15-Expunere-motive-Legea-responsabilitati-fiscal-bugetare-proiect.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII