Înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabililor

40

Miercuri, 23 mai 2012, a fost publicat OPANAF 714/2012 care aproba procedura de înregistrare fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală.

Subiectul înregistrării fiscale din oficiu
Procedura se aplică persoanelor care sunt subiecte al unor raporturi juridice fiscale, respectiv: persoane fizice, persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, precum şi sedii secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii.

Procedura nu se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit.

Procedura de înregistrare
Organul fiscal competent efectuează înregistrarea fiscală din oficiu pe baza constatărilor proprii sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

În cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări proprii ale organelor de administrare fiscală sau solicitări ale altor organe care administrează creanţe fiscale, organul fiscal competent transmite contribuabililor în cauză notificări privind înregistrarea fiscală din oficiu care se comunică acestora potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Nu se emit notificări în cazul în care înregistrarea fiscală din oficiu se face pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală sau a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

Procedura de înregistrare din oficiu se sistează în următoarele situaţii:
– dacă în termenul prevăzut în notificare contribuabilii depun la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală iar înregistrarea fiscală se efectuează în baza acestei declaraţii;
– dacă în termenul prevăzut în notificare contribuabilii prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu au obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală.

După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabilului respectiv dacă:
a) contribuabilul nu se prezintă în urma notificării;
b) documentele prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală;
c) înregistrarea fiscală din oficiu are la bază constatări ale organelor de inspecţie fiscală sau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

Organul fiscal competent va proceda la înregistrarea din oficiu prin emiterea şi comunicarea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu.

Data înregistrării din oficiu este data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu. În termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu se întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală care se comunică contribuabilului în cauză potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Simultan cu înregistrarea din oficiu a contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele legale a declaraţiei de înregistrare fiscală.

- Publicitate -