LEGEA nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă [actualizata 31 octombrie 2012]

Data

Titlu

Monitorul Oficial

Modificări

- publicitate -
31 octombrie 2012 Ordin nr. 2722/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012 MOF 736/2012 ART. 3
25 mai 2012 Ordin nr. 820/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012 MOF 357/2012 ART. 3
29 decembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative MOF 931/2011 ART. 3
01 octombrie 2011 Ordin nr. 2205/2011 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011 MOF 697/2011 ART. 3
11 februarie 2011 Ordin nr. 959/2011 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011 MOF 111/2011 ART. 3
23 august 2010 Ordin nr. 1112/2010 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2010. MOF 596/2010 ART. 3
01 iulie 2010 Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale MOF 431/2010 ART. 8
16 februarie 2010 Ordin nr. 135/2010 – stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2010 MOF 104/2010 ART. 3
06 august 2009 Ordin nr. 1444/2009 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009 MOF 547/2009 ART. 3
17 februarie 2009 Ordin nr. 161/2009 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009 MOF 95/2009 ART. 3
25 iulie 2008 Ordin nr. 464/2008 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008 MOF 562/2008 ART. 3
06 februarie 2008 Ordin nr. 64/2008 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008 MOF 93/2008 ART. 3
25 iulie 2007 Ordin nr. 651/2007 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea 2007 MOF 499/2007 ART. 3
22 februarie 2007 Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2007 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă MOF 129/2007 ART. 3
07 august 2006 Ordin nr. 586/2006 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006 MOF 675/2006 ART. 3
02 martie 2006 Ordin nr. 145/2006 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 MOF 199/2006 ART. 3
10 februarie 2006 Ordin nr. 89/2006 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 MOF 130/2006 ART. 3
07 februarie 2005 Ordin nr. 33/2005 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2005 MOF 119/2005 ART. 3
05 august 2004 Ordin nr. 408/2004 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2004 MOF 709/2004 ART. 3
10 februarie 2004 Ordin nr. 52/2004 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004 MOF 120/2004 ART. 3
29 iulie 2003 Ordin nr. 346/2003 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2003 MOF 543/2003 ART. 3
11 februarie 2003 Ordin nr. 42/2003 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2003 MOF 86/2003 ART. 3
12 august 2002 Ordin nr. 344/2002 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2002 MOF 594/2002 ART. 3
15 februarie 2002 Ordin nr. 46/2002 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2002 MOF 122/2002 ART. 3
06 august 2001 Ordin nr. 500/2001 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2001 MOF 438/2001 ART. 3
31 ianuarie 2001 Ordin nr. 25/2001 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2001 MOF 52/2001 ART. 3
15 august 2000 Ordin nr. 540/2000 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2000 MOF 380/2000 ART. 3
21 februarie 2000 Ordin nr. 85/2000 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2000 MOF 74/2000 ART. 3
18 august 1999 Ordin nr. 455/1999 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 MOF 392/1999 ART. 3
24 martie 1999 Ordin nr. 137/1999 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 MOF 122/1999 ART. 3

1998-07-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 260 din 13.7.1998

LEGEA nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă [actualizata 25 mai 2012]

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

(1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.

(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

ART. 2

(1) Tichetele de masă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.

(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

(3) Unităţile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

(4) Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de masă;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice;

e) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de masă a fost utilizat.

ART. 3

(1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 9 lei (RON) la data aplicării prevederilor prezentei legi.

(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(3) În cazul în care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezultă o valoare nominală indexată a unui tichet de masă mai mică decât ultima valoare nominală indexată, pentru perioadele următoare valoarea nominală a tichetului de masă rămâne nemodificată.

ADNOTARE – modificat de
Ordin nr. 2722/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012
Ordin nr. 820/2012 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2012 din 15 mai 2012, MOF 357/2012;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 22 decembrie 2011, MOF 931/2011;
Ordin nr. 2205/2011 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011 din 28 septembrie 2011, MOF 697/2011;
Ordin nr. 959/2011 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011 din 8 februarie 2011, MOF 111/2011;
Ordin nr. 1444/2009 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009 din 31 iulie 2009, MOF 547/2009;
Ordin nr. 161/2009 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009 din 12 februarie 2009, MOF 95/2009;
Ordin nr. 464/2008 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008 din 18 iulie 2008, MOF 562/2008;
Ordin nr. 64/2008 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008 din 31 ianuarie 2008, MOF 93/2008;
Ordin nr. 651/2007 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea 2007 din 16 iulie 2007, MOF 499/2007;
Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2007 – pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă din 14 februarie 2007, MOF 129/2007;
Ordin nr. 586/2006 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006 din 31 iulie 2006, MOF 675/2006;
Ordin nr. 145/2006 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 din 1 martie 2006, MOF 199/2006;
Ordin nr. 89/2006 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006 din 3 februarie 2006, MOF 130/2006;
Ordin nr. 33/2005 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2005 din 28 ianuarie 2005, MOF 119/2005;
Ordin nr. 408/2004 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2004 din 27 iulie 2004, MOF 709/2004;
Ordin nr. 52/2004 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2004 din 2 februarie 2004, MOF 120/2004;
Ordin nr. 346/2003 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2003 din 16 iulie 2003, MOF 543/2003;
Ordin nr. 42/2003 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2003 din 7 februarie 2003, MOF 86/2003;
Ordin nr. 344/2002 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2002 din 5 august 2002, MOF 594/2002;
Ordin nr. 46/2002 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2002 din 30 ianuarie 2002, MOF 122/2002;
Ordin nr. 500/2001 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2001 din 18 iulie 2001, MOF 438/2001;
Ordin nr. 25/2001 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2001 din 17 ianuarie 2001, MOF 52/2001;
Ordin nr. 540/2000 – pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2000 din 31 iulie 2000, MOF 380/2000;
Ordin nr. 85/2000 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2000 din 1 februarie 2000, MOF 74/2000;
Ordin nr. 455/1999 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 din 3 august 1999, MOF 392/1999;
Ordin nr. 137/1999 – privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 din 12 martie 1999, MOF 122/1999;

ART. 4

Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete de masă achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă, cât şi costul imprimatului reprezentând tichetul de masă.

ART. 5

(1) Angajatorul distribuie salariaţilor tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

ART. 6

(1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

(2) Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

(3) Salariatul „poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă. În cazul în care activitatea se desfăşoară la puncte de lucru situate în afara localităţilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masă corespunzător perioadei în care se află la punctul de lucru respectiv.

(4) Tichetele de masă pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.

ART. 7

(1) Angajatorul, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor, stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajaţilor lista unităţilor de alimentaţie publică corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete de masă. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel cât mai redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

(3) Decontarea tichetelor de masă între unităţile de alimentaţie publică şi unităţile emitente ale tichetelor de masă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.

(4) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele de masă de către unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.

ART. 8[1]

(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

ADNOTARE: modificat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale din 26 iunie 2010, MOF 431/2010;

ART. 9

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate.

ART. 10

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile de alimentaţie publică a tichetelor de masă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor produse decât cele alimentare;

b) utilizarea de către salariaţi a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitate.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.

ART. 11

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ART. 12

Prevederile art. 10 şi 11 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PAULA MARIA IVĂNESCU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS

ADNOTARE:

Conform art. 1 al Ordinului Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 820/2012, pentru semestrul I al anului 2012, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă este de 9 lei.

Conform art. 1 al Ordinului Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 820/2012, pentru semestrul I al anului 2012, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a şi alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă este de 9 lei.

Conform art. IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit prezentului articol, iar prevederile privind scutirea de la plata contribuţiilor sociale obligatorii rămân în vigoare.

8 COMENTARII

 1. Buna ziua am si eu o intrebare am lucrat pentru o firma de la data de 6 pana la data de 27 a aceleiasi luni cei de la firma au spus ca nu primesc bonuri de masa pentru Ca nu am lucrat pana la sf lunii si k este lege care prevede acest lucru……eu nu am auzit niciodată de asa ceva exista? ???

  • Legea prevede:

   În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

   Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

   In consecinta, numarul tichetelor depinde de numarul zilelor lucratoare, numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.

 2. Tichete de masa
  Tichetele de masa reprezinta o solutie optima de acordare a unor beneficii EXTRASALARIALE pentru angajati, un sistem de motivare si recompensare pentru bune rezultate
  Acordarea tichetelor de masa catre salariati nu implica alte taxe si costuri aditionale, fiind mult mai avantajoasa pentru angajator, fata de acordarea primelor sau cresterilor salariale.
  De cele mai multe ori, acordarea tichetelor de masa catre angajati se face in urma unor negocieri colective intre angajator si reprezentantii salariatilor, tichetele de masa intrand in pachetul de baza salarial, care poate cuprinde:
  salariul lunar
  tichete de masa
  asigurari medicale
  alte beneficii

 3. Buna seara in legatura cu acordarea bonurilor de masa de catre angajator :
  Eu si sotia mea ( concubina , fara acte de casatorie ) lucram impreuna la o croitorie din buzau noi lucrand in aceasi schimb
  practic suntem doar noi doi pe acest schimb ,problema noastra sta in felul urmator, eu iau un salariu net de 700 ron asta inseamna ca as avea undeva la 1185 ron net din care impozite etc.. din acesti 700 primesc pe data de 30 ale lunii 250 ron
  iar pe data de 15 ar trebuii sa primesc restul ,tin sa mentionez ca pe 15 ale lunii primesc si bonuri de masa 21 la numar in valuare de 9,35 ron , nedumerirea mea este ca din 700 se scad 250 ron ,mai raman 450 ron iar din acestia mi se scad cele 21 de bonuri ,practic eu pe 15 mai primesc doar 253 ron si 21 de bonuri acum intrebarea mea este IN FELUL URMATOR :
  ESTE LEGAL CA BONURILE DE MASA SA SE SCADA DIN SALARIUL NET ??? va rog ajutati-ma cu un raspuns si/sau solutii ca sunt disperat , sotia mea avand 650 ron net si aceeasi problema pe langa asta mai stam si cu chirie , sper din tot sufletul sa fie o solutie , o seara placuta va doresc !

   • ART. 8[1]
    (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.