CE: Recomandari privind măsurile bugetare și reformele economice

33

Miercuri, 30 mai 2012, Comisia Europeană (CE) a adoptat un pachet de recomandări privind măsurile bugetare și reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă în UE.
Recomandările sunt specifice fiecărei țări, ținând seama de situația existentă în fiecare stat membru. De asemenea, Comisia a emis recomandări pentru zona euro în ansamblu și a prezentat viziunea sa privind acțiunile de politică necesare la nivelul UE pentru completarea măsurilor adoptate la nivel național, astfel încât să se concretizeze o inițiativă ambițioasă de creștere economică a UE, ancorată pe două nivele. Comisia a prezentat, de asemenea, concluziile a 12 analize aprofundate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și a prezentat Consiliului recomandări referitoare la Procedura privind deficitul excesiv.

Pachetul de recomandări are trei componente distincte, dar interconectate, şi anume:
– 27 de seturi de recomandări de țară, plus un set de recomandări pentru zona euro în ansamblu, cu privire la politicile bugetare și economice. Analiza pe care se bazează aceste recomandări este expusă în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei, în timp ce mesajele generale de politică sunt reunite într-o Comunicare privind acțiunile în domeniul stabilității, creșterii și locurilor de muncă.

- Publicitate -

– rezultatele analizelor aprofundate lansate la începutul acestui an cu privire la 12 state membre considerate a fi expuse riscului unor dezechilibre macroeconomice. Comisia a ajuns la concluzia că toate cele 12 state membre se confruntă cu dezechilibre, cu toate că, în prezent, niciunul nu este excesiv. În recomandările de țară sunt incluse îndrumări referitoare la acțiuni preventive.

– recomandarea adresată Consiliului ca Procedura privind deficitul excesiv să fie abrogată în cazul Bulgariei și Germaniei. De asemenea, Comisia propune o decizie a Consiliului de stabilire a faptului că Ungaria a adoptat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, și de ridicare a suspendării angajamentelor privind Fondul de coeziune 2013.

Comunicarea privind actiunile pentru stabilitate, creştere economică şi ocuparea forţei de muncă [135 KB] sintetizează opiniile Comisiei Europene.

Potrivit SEC(2011)825final, Comisia Europeană propune Consiliului să recomande României să implementeze măsurile prevăzute în Decizia 2009/459/CE a Consiliului, modificată prin Decizia 2010/183/UE a Consiliului, alături de măsurile prevăzute în Decizia 2011/288/UE a Consiliului și detaliate în Memorandumul de înțelegere din 23 iunie 2009, inclusiv memorandumurile suplimentare ulterioare, și în Memorandumul de înțelegere din [iunie 2011], inclusiv memorandumurile suplimentare ulterioare.

Decizia Consiliului 2009/459/CE din 6 mai 2009 stabileste condițiile pentru acordarea de asistență financiară comunitară (5,0 mld. euro) pe termen mediu României

Decizia Consiliului 2011/288/UE din 12 mai 2011 stabileste condițiile pentru acordarea unei asistențe financiare preventive (1,4 mld. euro) pe termen mediu din partea UE României.

În Documentul de lucru SWD(2012)325final, serviciile CE prezinta concluziile evaluării programului național de reformă pe 2012 și a programului de convergență ale Romaniei. Documentul de lucru însoţeşte documentul Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă pe 2012 al României și care include avizul Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2015.

Pagina dedicata programului EUROPA 2010 în România este la adresa ec.europa.eu/europe2020/…

- Publicitate -