AC3 Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci cand sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate.
AC3

- Publicitate -

3 COMENTARII