Consiliul Fiscal: Opinie cu privire la Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2013-2015

40

În sedinta din 12 iunie 2012, Consiliului fiscal a aprobat opinia privind Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2013-2015, solicitată în data de 30.05.2012 de Ministerul Finanţelor Publice, în temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare.

Cadrul fiscal–bugetar din strategia fiscal-bugetară (SFB) poate fi revizuit în situaţia schimbării Guvernului, caz în care la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima strategie fiscal-bugetară aprobată de către Parlament sau, în caz contrar, Ministerul Finanţelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare.

În actualul context, Consiliul fiscal consideră că noul executiv are libertatea, conform legii, de a formula propriile coordonate pe termen mediu ale politicii fiscal-bugetare, fără a fi constrâns de parametrii aprobaţi anterior ai acesteia, cu respectarea principiilor si regulilor statuate în legea 69/2010.

Mai mult, Consiliul fiscal apreciează că actualizarea Strategiei fiscal-bugetare era chiar necesară întrucât varianta anterioară a acesteia era elaborată având la bază un cadru macroeconomic neactualizat încă de la momentul aprobării acesteia de către Parlament; de altfel, ipotezele şi ţintele aferente erau substanţial diferite de cele încorporate în legea bugetului pe 2012 aprobată în luna decembrie 2011.

Consiliul fiscal consideră proiecţiile privind dinamica PIB ca fiind mai degrabă optimiste şi atrage atenţia asupra dimensiunii neobişnuit de mari a riscurilor nefavorabile la adresa parametrilor macroeconomici, şi implicit la adresa celor fiscal-bugetari.

Referitor la proiecţiile aferente pieţei muncii, Consiliul fiscal apreciază drept verosimilă traiectoria avută în vedere pentru numărul de salariaţi din economie, consideră drept optimistă proiecţia pe termen scurt a dinamicii salariului mediu pe economie.

La concluzii, documentul menţionează următoarele:

În opinia Consiliului Fiscal, continuarea eforturilor de consolidare fiscală și a celor din sfera reformelor structurale este necesară nu doar din perspectiva respectării angajamentelor asumate de către România la nivel european și în cadrul acordurilor cu FMI/CE/BM, ci şi din cea a asigurării sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu şi lung, astfel încât politica fiscal-bugetară să poată gestiona riscuri şi situaţii neprevăzute fără a fi nevoită să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor şi veniturilor, cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic şi social, şi să respecte principiul echităţii intergeneraţionale.

Consiliul Fiscal apreciază că balanţa riscurilor în ceea ce priveşte politica fiscal-bugetară în anii următori înclină mai degrabă pe partea negativă (un deficit bugetar mai mare decât cel proiectat). În acest context, în opinia Consiliului Fiscal, SFB 2013-2015 ar trebui să conţină un capitol separat care să evalueze riscurile care pot afecta prognoza indicatorilor macroeconomici şi bugetari, precum şi eventualele măsuri avute în vedere în ipoteza în care aceste riscuri se materializează, mai ales având în vedere recentele evoluţii de pe pieţele financiare internaţionale.

În linie cu recomandările anterioare, Consiliul fiscal insistă în ceea ce privește necesitatea unei prezentări transparente a ipotezelor ce fundamentează traiectoria agregatelor fiscalbugetare, în special în ceea ce privește cuantificarea explicită a impactului măsurilor discreționare ce le afectează.

Documente anexate / Surse:
Opinia-Strategie-fiscal-bugetara-2013-2015

- Publicitate -