ORDIN COMUN nr. 767/75 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale
2009-05-29 – Data intrarii in vigoare: 29 Mai 2009
2009-05-29 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 364 din 29 mai 2009

ORDIN COMUN nr. 767/75 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale

Având în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele ale pct. 254 şi 256 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi ministrul finanţelor publice emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã urmãtoarele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, prevãzute în anexele nr. 1-78 la prezentul ordin, dupã cum urmeazã:

*Font 7*
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │                      Denumirea                      │   Anexa   │
│crt.│                                                 │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Declaraţie specialã de impunere pentru stabilirea impozitului pe clãdiri majorat, în cazul    │Model ITL - 026│
│  │persoanelor fizice deţinãtoare a mai multor clãdiri cu destinaţie de locuinţã          │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │Declaraţie pentru scoaterea din evidenţã a mijloacelor de transport               │Model ITL - 027│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │Declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelierã              │Model ITL - 028│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole                     │Model ITL - 029│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe clãdiri               │Model ITL - 030│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe teren                │Model ITL - 031│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport               │Model ITL - 032│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfã cu masa totalã    │Model ITL - 033│
│  │autorizatã de peste 12 tone                                   │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apã           │Model ITL - 034│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │Notã de platã                                          │Model ITL - 035│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │Matricolã pentru evidenţa centralizatã                              │Model ITL - 036│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │Registru de rol nominal unic                                   │Model ITL - 037│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │Registru de rol alte venituri                                  │Model ITL - 038│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │Extras de rol                                          │Model ITL - 039│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │Borderou desfãşurãtor al încasãrilor                               │Model ITL - 040│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │Borderou debite/scãderi                                     │Model ITL - 041│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │Proces-verbal de verificare gestionarã                              │Model ITL - 042│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │Legitimaţie control funcţionar public                              │Model ITL - 043│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │Legitimaţie executare funcţionar public                             │Model ITL - 044│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │Ordin de serviciu                                        │Model ITL - 045│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 21 │Aviz de inspecţie fiscalã                                    │Model ITL - 046│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 22 │Invitaţie                                            │Model ITL - 047│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 23 │Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri                        │Model ITL - 048│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 24 │Proces-verbal pentru inspecţie fiscalã                              │Model ITL - 049│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 25 │Notã explicativã                                         │Model ITL - 050│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 26 │Declaraţie contribuabil                                     │Model ITL - 051│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 27 │Punct de vedere al contribuabilului la constatãrile inspecţiei                  │Model ITL - 052│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 28 │Raport de inspecţie fiscalã                                   │Model ITL - 053│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 29 │Dispoziţie privind mãsurile stabilite de organele de inspecţie fiscalã              │Model ITL - 054│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 30 │Dispoziţie de urmãrire                                      │Model ITL - 055│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 31 │Decizie referitoare la obligaţiile de platã accesorii                      │Model ITL - 056│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 32 │Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale                         │Model ITL - 057│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 33 │Cerere compensare                                        │Model ITL - 058│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 34 │Cerere restituire                                        │Model ITL - 059│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 35 │Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local                       │Model ITL - 060│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 36 │Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã            │Model ITL - 061│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 37 │Certificat de nomenclaturã stradalã şi adresã                          │Model ITL - 062│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 38 │Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavãri                   │Model ITL - 063│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 39 │Autorizaţie de foraje şi excavãri                                │Model ITL - 064│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 40 │Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrãrile de racorduri şi branşament la reţelele  │Model ITL - 065│
│  │publice de apã, canalizare, gaze, termice, energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu│        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 41 │Autorizaţie racorduri şi branşamente la reţelele publice de apã, canalizare, gaze, termice,   │Model ITL - 066│
│  │energie electricã, telefonie şi televiziune prin cablu                      │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 42 │Cerere pentru certificat producãtor                               │Model ITL - 067│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 43 │Declaraţie privind valoarea realã a lucrãrilor executate în baza autorizaţiei de construire   │Model ITL - 068│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 44 │Titlu executoriu                                         │Model ITL - 069│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 45 │Proces-verbal privind calculul sumelor prevãzute prin titlul executoriu             │Model ITL - 070│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 46 │Somaţie                                             │Model ITL - 071│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 47 │Adeverinţã de primire a somaţiei                                 │Model ITL - 072│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 48 │Proces-verbal privind comunicarea somaţiei                            │Model ITL - 073│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 49 │Proces-verbal de identificare bunuri imobile                           │Model ITL - 074│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 50 │Somaţie privind executarea silitã a bunurilor imobile                      │Model ITL - 075│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 51 │Decizie de instituire a mãsurilor asiguratorii                          │Model ITL - 076│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 52 │Decizie de ridicare a mãsurilor asiguratorii                           │Model ITL - 077│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 53 │Adresã de înfiinţare a popririi                                 │Model ITL - 078│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 54 │Adresã de înfiinţare a popririi asupra disponibilitãţilor bãneşti                │Model ITL - 079│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 55 │Adresã de înfiinţare a popririi asiguratorii                           │Model ITL - 080│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 56 │Adresã de înfiinţare a popririi asiguratorii asupra disponibilitãţilor bãneşti          │Model ITL - 081│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 57 │Înştiinţare poprire                                       │Model ITL - 082│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 58 │Decizie de rãspundere solidarã a terţului poprit cu debitorul urmãrit              │Model ITL - 083│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 59 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile                        │Model ITL - 084│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 60 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile                       │Model ITL - 085│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 61 │Proces-verbal de numire a administratorului sechestru                      │Model ITL - 086│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 62 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile                   │Model ITL - 087│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 63 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile                  │Model ITL - 088│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 64 │Proces-verbal de predare-primire                                 │Model ITL - 089│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 65 │Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile                           │Model ITL - 090│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 66 │Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile                           │Model ITL - 091│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 67 │Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile                         │Model ITL - 092│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 68 │Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri          │Model ITL - 093│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 69 │Document de vânzare-cumpãrare pentru bunuri mobile sechestrate                  │Model ITL - 094│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 70 │Proces-verbal privind cheltuielile de executare silitã                      │Model ITL - 095│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 71 │Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silitã     │Model ITL - 096│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 72 │Cerere pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse       │Model ITL - 097│
│  │executãrii silite                                        │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 73 │Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile supuse   │Model ITL - 098│
│  │executãrii silite                                        │        │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 74 │Proces-verbal de constatare a insolvabilitãţii                          │Model ITL - 099│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 75 │Proces-verbal de declarare a stãrii de insolvabilitate                      │Model ITL - 100│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 76 │Proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil │Model ITL - 101│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 77 │Proces-verbal de scãdere din evidenţã a obligaţiilor fiscale                   │Model ITL - 102│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 78 │Anexã certificat de atestare fiscalã privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri│Model ITL - 103│
│  │externe nerambursabile                                      │        │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autoritãţile administraţiei publice locale se codificã cu „Model 2009”, grupa de litere „ITL” şi cifrele „026-103”, care reprezintã elementele de identificare a fiecãrui formular tipizat.
(3) Se aprobã formularul cu regim special de înseriere şi de numerotare „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile”, Model 2009 ITL – 01 Regim special, prevãzut în anexa nr. 79.
(4) Se aprobã formularul cu regim special de înseriere şi de numerotare „Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri”, Model 2009 ITL – 02 Regim special, prevãzut în anexa nr. 80.
ART. 2
(1) Tipãrirea formularelor prevãzute la art. 1 alin. (1) se face cu respectarea strictã a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie localã şi de eficienţã economicã, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3) Autoritãţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedurã fiscalã.
(4) Autoritãţile administraţiei publice locale care au paginã de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivã, astfel încât acestea sã poatã fi consultate şi imprimate de cãtre contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.
(5) Comunicãrile operative între contribuabili şi compartimentele de specialitate se pot face şi prin intermediul poştei electronice. În acest scop, autoritãţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligaţia menţionãrii adreselor de poştã electronicã pe care le utilizeazã.
ART. 3
(1) Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, dupã caz, a formularelor prevãzute la art. 1 se asigurã din bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, dupã caz.
(2) Formularele aflate în stoc la data publicãrii prezentului ordin vor putea fi utilizate pânã la epuizare, în condiţiile adaptãrii corespunzãtoare.
ART. 4
Anexele nr. 1-80*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
________
*) Anexele nr. 1-80 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 5
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.
ART. 6
Prezentul ordin intrã în vigoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Cristian Fãinişi,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

  ANEXA 1 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 1   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 026 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


            DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
        pentru stabilirea impozitului pe clãdiri majorat,
       în cazul persoanelor fizice deţinãtoare a mai multor
            clãdiri cu destinaţia de locuinţã

  Subsemnatul(a)............................................., identificat
prin C.I./B.I./C.I.P./Paşaport seria ....... nr. ..............,
C.I.F.*)..................................................., domiciliat în
ROMÂNIA/............................., judeţul ...............................,
codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ..................
satul/sectorul .............................., str. ..........................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax
....................................., e-mail ................................,
declar cã deţin în proprietate urmãtoarele clãdiri cu destinaţia de locuinţã,
înscrise în ordinea numericã determinatã în funcţie de anul dobândirii:

┌────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────┬──────┐
│Nr. │ Judeţul/ │     Adresa unde     │Supra-│Supr.constr.│Cotã │Din  │
│crt.│Municipiul│  este situatã clãdirea  │faţa │desfãşuratã │parte│total │
│  │Bucureşti │               │utilã │      │din │col.4,│
│  │ Locali- │               │-mp- │  -mp-  │pro- │supra-│
│  │ tatea/ │               ├──────┼────────────┤prie-│faţa │
│  │ Sectorul │               │Supr. │  Anul   │tate │închi-│
│  │     │               │constr│ dobândirii │frac-│riatã │
│  │     │               │la sol│      │ţie/%│-mp- │
│  │     │               │ -mp- │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 0 │   1  │       2       │  3 │   4   │ 5 │  6 │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 1. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 2. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 3. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 4. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 5. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
├────┼──────────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────┼──────┤
│ 6. │     │str. ..........., nr. ...., │   │      │   │   │
│  │     │bl. ........., sc. ......., │   │      │   │   │
│  │     │etaj ........, ap. ........ │   │      │   │   │
└────┴──────────┴─────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────┴──────┘

  *) Declar cã la adresa de domiciliu sunt proprietar/NU sunt proprietar
conform actelor anexate
  *) Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţã cã declararea necores-
punzãtoare adevãrului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind
corecte şi complete.
  *) În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clãdiri cu
destinaţia de locuinţã, ordinea numericã este determinatã de data dobândirii.
  *) În cazul în care la aceeaşi datã se dobândesc mai multe clãdiri
cu destinaţia de locuinţã, ordinea numericã este cea pe care o declarã
contribuabilul respectiv.
  *) Pentru n clãdiri cu destinaţia de locuinţã se întocmesc n+1 exemplare,
1 exemplar rãmîne contribuabilului, celelalte n exemplare se depun la
compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale unde
sunt situate toate clãdirile, inclusiv cea de domiciliu.
  *) Pentru determinarea suprafeţei construite desfãţurate, în cazul
clãdirilor care nu pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior, asupra
suprafeţei utile se aplicã coeficientul de transformare 1,20.

          Data           Semnãtura
       ................     ....................


--------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc


  ANEXA 2 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 2   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 027 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                DECLARAŢIA
      pentru scoaterea din evidenţã a mijloacelor de transport

  Subsemnatul(a).................*1) Subscrisa .................., cu sediul
în ROMÂNIA/........., judeţul ........., codul poştal .........., municipiul/
oraşul/comuna ..............., satul/sectorul ............., str. ..........,
nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*)................,
tel./fax .........., e-mail .........., reprezentatã prin ..............*2),
în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor*3)/mandatar/acţionar unic/
asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/...........,
judeţul ............., codul poştal ......, municipiul/oraşul/comuna .........,
satul/sectorul ............., str. ................., nr. ......., bl. ......,
sc. ......., et. ......, ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ..... nr. ......., C.I.F.*)..............., tel./fax .........,
e-mail ............., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a urmãtorului mijloc
de transport marca .............., cu seria motor .................,
seria şasiu*a) ................, capacitatea cilindricã .......... cmc,
capacitate*b) ......... tone, dobândit la data de .............., ca efect al:
înstrãinãrii/transferului la un alt punct de lucru/furtului/scoaterii din
funcţiune/schimbãrii domiciliului/încetarea contractului de leasing înainte
de scadenţã/scoaterii definitive din ţarã, începând cu data de .............,
dovedind aceasta prin: actul ............/.........../certificatul de
radiere ......../........., anexat*c) la prezenta.
  Noul proprietar: ............... Judeţul .......... Localitatea .........,
sectorul, str. .........., nr. ......., bl......, sc. ....., ap. ....

                   Semnãtura declarantului,
                    ...................

------------------------------- aici se taie ----------------------------------

  PRIMĂRIA .........           Nr. ....../.../20....

       Cãtre:

            PRIMĂRIA ................................
                - Compartimentul de specialitate -

  Vã facem cunoscut cã potrivit actului ........./........... contribuabilul
......................, cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .............,
judeţul ..................., codul poştal ..............., municipiul/oraşul/
comuna ............, satul/sectorul ............., str. .........., nr. .....,
bl. ........., sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Paşaport seria ............. nr. ........., C.I.F.*)................,
tel./fax........., e-mail ................., a dobândit mijlocul de transport
marca ..........., cu seria motor ............., seria şasiu ................,
cap. cil. ........ cmc, capacitate ......... tone. Vã rugãm sã luaţi mãsurile
necesare pentru înscrierea în evidenţa dvs. conform Titlului IX din Codul
fiscal, începând cu data de .........................

     Conducãtorul organului fiscal local,       Întocmit,
        L.S. ..................        .................
         (prenumele, numele        (funcţia, prenumele,
          şi semnãtura)          numele şi semnãtura)

------------------------------- aici se taie ----------------------------------

  PRIMĂRIA ..............
        Cãtre: ....................................
  Ca urmare a declaraţiei dvs. nr. ........../20..... prin care solicitaţi
scoaterea din evidenţã a mijlocului de transport marca ..........., cu seria
motor ............., seria şasiu ..............., cap. cil. .......... cmc,
capacitate ......... tone, dobândit la .............. şi a actelor anexate,
vã aducem la cunoştinţã faptul cã aceasta a fost operate la nr. matricol
.............., nr. rol nominal unic ................, şi au rezultat scãderi
de debit astfel: .........................................................

     Conducãtorul organului fiscal local,       Întocmit,
        L.S. ..................        .................
         (prenumele, numele        (funcţia, prenumele,
          şi semnãtura)          numele şi semnãtura)

  Data...........       Am primit un exemplar ............


--------------
  *a) serie şasiu pentru remorci
  *b) capacitate tone pentru remorci
  *c) contribuabilii vor înscrie pe actele ataşate în fotocopie menţiunea "conform cu originalul" şi le vor certifica prin semnãturã şi ştampilã
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  *3) Moştenitorii trebuie sã facã dovada decesului titularului cu copia actului de deces;


  ANEXA 3 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 3   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 028 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


             DECLARAŢIE - DECONT
     privind sumele încasate reprezentând taxa hotelierã,

  Subscrisa ....................., cu sediul în ROMÂNIA/................,
judeţul ..........., codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna
..............., satul/sectorul ............, str. ............, nr. ......,
bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)................,
tel./fax................., e-mail ......................, reprezentatã prin
....................., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/.............., judeţul ........,
codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna...................,
satul/sectorul .............., str. ..........., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) .........................,
tel./fax ............., e-mail ..............., declar cã taxa hotelierã
încasatã în luna ........../......., de cãtre unitatea hotelierã ...........
situatã la adresa ............., a fost în sumã de ......... lei şi s-a vãrsat
la bugetul local cu ordinul de platã/chitanţa/mandat poştal ................/
............ în contul nr. ...................................................
  Taxa hotelierã s-a determinat pe baza cotei de ........% stabilitã prin
Hotãrârea Consiliului ............... nr. ......../...... la tarifele de
cazare practicate şi numãrul zilelor de cazare, sau la tariful practicat
pentru o noapte de cazare.
  Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţã cã declararea necorespunzãtoare
adevãrului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi
complete.

        ..................
      (data întocmirii declaraţiei)

    Reprezentantul legal,     Seful compartimentului contabil,
   L.S. .....................     L.S. .......................
     (prenumele, numele          (prenumele, numele
      şi semnãtura)             şi semnãtura)  NOTĂ: În situaţia în care la nivelul unei unitãţi administrativteritoriale/sector al municipiului Bucureşti, un contribuabil deţine mai multe unitãţi hoteliere, prezenta declaraţie-decont se depune pentru fiecare unitate hotelierã în parte.

------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.


  ANEXA 4 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 4   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 029 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


            IMPOZIT PE SPECTACOLE
        Decont pe luna ................... anul .....

  Subscrisa ...................., cu sediul în ROMÂNIA/....................,
judeţul ..............., codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna
................ satul/sectorul ..........., str. ............................,
nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap ......, C.I.F.*)............,
tel/fax ............, e-mail ................, reprezentatã prin .............,
în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul
în ROMÂNIA/.................., judeţul ............., codul poştal ..........,
municipiul/oraşul/comuna ................ satul/sectorul ....................,
str. .............., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..............
nr. ................, C.I.F.*)................., tel. /fax..................,
e-mail ................., declar:

┌──┬───────┬─────────────┬────────────┬───────┬───────┬─────┬──────────────────┐
│N │Tipul │ Încasãrile │ Încasãrile │Sumele │Încasã-│Cota │   Impozitul  │
│r.│specta-│din vânzarea │reprezentând│cedate │ rile │ de │  pe spectacole │
│ │colului│biletelor de │ contrava- │ în  │supuse │impo-├───┬────┬─────────┤
│c │ şi  │intrare şi a │  loarea  │scopuri│impozi-│ zit │da-│plã-│Diferenţa│
│r │adresa │abonamentelor│ timbrelor │umani- │ tului │   │to-│tit ├────┬────┤
│t.│la care│la spectacole│ (cinemato- │ tare │ pe  │   │rat│  │de │de │
│ │ se  │  - lei -  │ grafic,  │    │specta-│   │  │  │pri-│plã-│
│ │desfã- │       │ muzical, │    │ cole │   │  │  │mit │tit │
│ │şoarã │       │ folcloric, │    │- lei -│   │  │  │  │  │
│ │acesta │       │  etc.)  │    │    │   │  │  │  │  │
│ │    │       │ - lei -  │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 0│  1  │   2   │   3   │  4  │5=2-3-4│ 6 │7= │ 8 │ 9= │ 10=│
│ │    │       │      │    │    │   │5x6│  │ 8-7│ 7-8│
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 1│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 2│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 3│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 4│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 5│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 6│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
├──┼───────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼─────┼───┼────┼────┼────┤
│ 7│    │       │      │    │    │   │  │  │  │  │
└──┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────┴─────┴───┴────┴────┴────┘

  Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţã cã declararea necorespunzãtoare
adevãrului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi
complete.

     .......................
    (data întocmirii declaraţiei)

    Reprezentantul legal,     Seful compartimentului contabil,
   L.S. .....................     L.S. .......................
     (prenumele, numele          (prenumele, numele
      şi semnãtura)             şi semnãtura)


-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.


    II. Situaţia biletelor şi abonamentelor la spectacole,
         vândute în luna ...................┌───────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│     Seria biletelor    │  Numãrul de bilete  │    Valoarea   │
│    şi a abonamentelor   │  şi de abonamente  │     - lei -   │
│  de la ..................  │   la spectacole   ├───────────┬──────────┤
│  pânã la ................  │    vândute    │ unitarã │ totalã │
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
├───────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┤
└───────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┘

  Declar cã informaţiile cuprinse în acest decont sunt corecte şi complete.

                Reprezentantul legal,
             L.S. ...........................
             (prenumele, numele şi semnãtura)
  ANEXA 5 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 5   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 030 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               PROCES-VERBAL
      pentru stabilirea impozitul şi/sau taxei pe clãdiri

       Încheiat astãzi ..... luna ..... 20.... ora ....

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare subsemnatul .................. având funcţia de ...................
cu legitimaţia nr. ........., am procedat la redactarea prezentului în baza
celor declarate de numitul ................. domiciliat în ROMÂNIA/...........,
judeţul ............, codul poştal ......., municipiul/oraşul/comuna ..........
satul/sectorul ........., str. ..........., nr. ...., bl. ....., sc. .....,
et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......
nr. ......, C.I.F.*)........., tel./fax ......... , e-mail ...................
  Numitul declarã verbal cã a dobândit urmãtoarele:
  a) clãdire situatã în municipiul/oraşul/comuna ............. satul/sectorul
.............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. .....,
ap. ....., deţinutã în baza*1) .............. având urmãtoarele caracteristici:
.... etaje, ..... apartamente, construitã în anul ....... cu o suprafaţã utilã/
desfãşuratã de ..... mp, construitã din ..........., înscrisã în CF nr. .......
nr. top ......... Construcţiile anexe sunt construite în anul ......., iar
suprafaţa construitã la sol a clãdirilor este de ...... mp.
  b) clãdire situatã în municipiul/oraşul/comuna ............. satul/sectorul
..............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. .....,
ap. ....., deţinutã în baza*1) .............. având urmãtoarele caracteristici:
.... etaje, ..... apartamente, construitã în anul ....... cu o suprafaţã utilã/
desfãşuratã de ........ mp, construitã din ...................................,
înscrisã în CF nr. .............. nr. top .................... Construcţiile
anexe sunt construite în anul ..........., iar suprafaţa construitã la sol
a clãdirilor este de ......... mp.
  c) clãdire situatã în municipiul/oraşul/comuna ............. satul/sectorul
..............., str. .........., nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......,
ap. ......., deţinutã în baza*1) ............................ având urmãtoarele
caracteristici: .... etaje, ..... apartamente, construitã în anul ...........
cu o suprafaţã utilã/desfãşuratã de ........ mp, construitã din ..............,
înscrisã în CF nr. ............. nr. top .................. Construcţiile anexe
sunt construite în anul ........, iar suprafaţa construitã la sol a clãdirilor
este de ............ mp.
  Contribuabilul declarã cã deţine/nu deţine alte clãdiri cu destinaţia de
locuinţã în afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care solicitã/
nu solicitã completarea declaraţiei speciale de impunere.
  Contribuabilul beneficiazã de scutire/reducere de la plata impozitului
şi/sau taxei pe clãdire în cotã de ........................, în calitate de
............................................. conform documentelor anexate
............................................................................
............................................................................
  Contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie, motivul rezultând din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor imobile s-a încheiat în
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal şi unul s-a înmânat
contribuabilului.

  Conducãtorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majorã cu care locuieşte
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    şi semnãtura)             şi semnãtura)

                      1......................
                      (semnãtura martorului)
                      2......................
                      (semnãtura martorului)
                      3......................
                      (semnãtura martorului)


----------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea/folosinţa asupra bunului precum şi autoritatea emitentã.


  ANEXA 6 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 6   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 031 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul şi/sau taxei pe teren

       Încheiat astãzi ......... luna ..... 20.... ora .......

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare subsemnatul ....................................... având funcţia de
.............. cu legitimaţia nr. ......., am procedat la redactarea prezentului
în baza celor declarate de numitul ............................... domiciliat în
ROMÂNIA/............., judeţul ............, codul poştal ........., municipiul/
oraşul/comuna ............. satul/sectorul ............, str. .................,
nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*).................,
tel./fax .............. , e-mail ..................
  Numitul declarã verbal cã a dobândit/închiriat/concesionat/preluat în
administrare/preluat în folosinţã urmãtoarele:
  a) teren situat în municipiul/oraşul/comuna ........................ satul/
sectorul ..............., str. ..............., nr. ........., înregistrat în
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ........., VOL ......., POZITIA NR.
........., parcela........, deţinut în baza*1) .............................
înscris în CF nr. ............... nr. top ............ având categoria de
folosinţã ............., rang localitate ........., zonã ........, în suprafaţã
totalã de .........., din care construit ...........;
  b) teren situat în municipiul/oraşul/comuna ........................ satul/
sectorul .............., str. .............., nr. ........, înregistrat în
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.
.........., parcela............, deţinut în baza*1) ..........................
înscris în CF nr. .......... nr. top .......... având categoria de folosinţã
.............., rang localitate .........., zonã ........., în suprafaţã totalã
de ........., din care construit .........;
  c) teren situat în municipiul/oraşul/comuna ........................ satul/
sectorul ................, str. ................, nr. ......., înregistrat în
REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.
............., parcela............, deţinut în baza*1) .......................
înscris în CF nr. ........... nr. top ........ având categoria de folosinţã
.............., rang localitate .........., zonã ........., în suprafaţã totalã
de .........., din care construit ..........;
  Contribuabilul beneficiazã de scutire/reducere de la plata impozitului
şi/sau taxei pe teren în cotã de ........., în calitate de ..................
conform documentelor anexate ................................................
.............................................................................
.............................................................................
  Contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie, motivul rezultând din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor imobile s-a încheiat în
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal şi unul s-a înmânat
contribuabilului.

  Conducãtorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majorã cu care locuieşte
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    şi semnãtura)             şi semnãtura)

                      1......................
                      (semnãtura martorului)
                      2......................
                      (semnãtura martorului)
                      3......................
                      (semnãtura martorului)


------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea/folosinţa asupra bunului precum şi autoritatea emitentã.


  ANEXA 7 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 7   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 032 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               PROCES-VERBAL
      pentru stabilirea impozitul pe mijloace de transport

     Încheiat astãzi ......... luna ......... 20.... ora.......

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare subsemnatul ...................... având funcţia de ................
cu legitimaţia nr. ........., am procedat la redactarea prezentului în baza
celor declarate de numitul .................. domiciliat în ROMÂNIA/...........,
judeţul ............, codul poştal ........., municipiul/oraşul/comuna .........
satul/sectorul ............, str. .............., nr. ........, bl. ........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. ..........., C.I.F.*)................., tel./fax
.............. , e-mail ..............
  Numitul declarã verbal cã a dobândit prin vânzare-cumpãrare/contract de
leasing urmãtoarele mijloace de transport:
  1) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  2) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  3) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  4) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  5) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  6) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  7) Marca şi tipul ..........................................., serie şasiu
.................., serie motor ............, capacitate cilindricã ........,
deţinutã în baza*1) .........................................................
.............................................................................
  Contribuabilul beneficiazã de scutire/reducere de la plata impozitului pe
mijloace de transport în cotã de ........., în calitate de ..................
conform documentelor anexate ................................................
.............................................................................
.............................................................................
  Contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie, motivul rezultând din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a încheiat în
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal şi unul s-a înmânat
contribuabilului.

  Conducãtorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majorã cu care locuieşte
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    şi semnãtura)             şi semnãtura)

                      1......................
                      (semnãtura martorului)
                      2......................
                      (semnãtura martorului)
                      3......................
                      (semnãtura martorului)


-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea/folosinţa asupra bunului precum şi autoritatea emitentã.


  ANEXA 8 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 8   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 033 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul pe mijloace
          de transport marfã cu masa totalã
           autorizatã de peste 12 tone

      Încheiat astãzi ....... luna ....... 20.... ora...

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare subsemnatul ............ având funcţia de ............ cu legitimaţia
nr. ......, am procedat la redactarea prezentului în baza celor declarate de
numitul .................. domiciliat în ROMÂNIA/............................,
judeţul .............., codul poştal .........., municipiul/oraşul/comuna
.................. satul/sectorul .............., str. .....................,
nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ........, C.I.F.*)...........,
tel./fax ............... , e-mail ...............

  Numitul declarã verbal cã a dobândit prin vânzare-cumpãrare/contract de
leasing urmãtoarele mijloace de transport marfã cu masa totalã autorizatã
de peste 12 tone:

  1) Marca şi tipul .................., serie şasiu....................,
serie motor ............, numãr axe ......, masa maxim autorizatã .......,
tipul suspensiei ........., deţinut în baza*1)............................
  2) Marca şi tipul .................., serie şasiu....................,
serie motor ............, numãr axe ......, masa maxim autorizatã .......,
tipul suspensiei ........., deţinut în baza*1)............................
  3) Marca şi tipul .................., serie şasiu....................,
serie motor ............, numãr axe ......, masa maxim autorizatã .......,
tipul suspensiei ........., deţinut în baza*1)............................
  4) Marca şi tipul .................., serie şasiu....................,
serie motor ............, numãr axe ......, masa maxim autorizatã .......,
tipul suspensiei ........., deţinut în baza*1)............................

  Contribuabilul beneficiazã de scutire/reducere de la plata impozitului
pe mijloace de transport marfã cu masa totalã autorizatã de peste 12 tone
în cotã de ........., în calitate de ................ conform documentelor
anexate ..................................................................
..........................................................................
  Contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie, motivul rezultând
din actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a încheiat
în 2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal şi unul s-a înmânat
contribuabilului.

  Conducãtorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majorã cu care locuieşte
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    şi semnãtura)             şi semnãtura)

                      1......................
                      (semnãtura martorului)
                      2......................
                      (semnãtura martorului)
                      3......................
                      (semnãtura martorului)


---------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea/folosinţa asupra bunului precum şi autoritatea emitentã.


  ANEXA 9 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 9   │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 034 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               PROCES-VERBAL
        pentru stabilirea impozitul pe mijloace
              de transport pe apã

      Încheiat astãzi ....... luna ....... 20.... ora.....

  În temeiul art. 83 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare subsemnatul ........................ având funcţia de ..............
cu legitimaţia nr. ......, am procedat la redactarea prezentului în baza celor
declarate de numitul ............... domiciliat în ROMÂNIA/...................,
judeţul ................., codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna
.............. satul/sectorul ..........., str. ................, nr. ........,
bl. ......., sc. ......, et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. .........., C.I.F.*).........................., tel./
fax ............ , e-mail .......................
  Numitul declarã verbal cã a dobândit prin vânzare-cumpãrare/contract de
leasing urmãtoarele mijloace de transport pe apã:
  1) Marca şi tipul ..........., capacitate (tdw, CP, încãrcare) ..........,
numãr fracţii ......, deţinutã în baza*1) .....................................
  2) Marca şi tipul ..........., capacitate (tdw, CP, încãrcare) ..........,
numãr fracţii ......, deţinutã în baza*1) .....................................
  3) Marca şi tipul ..........., capacitate (tdw, CP, încãrcare) ..........,
numãr fracţii ......, deţinutã în baza*1) .....................................
  4) Marca şi tipul ..........., capacitate (tdw, CP, încãrcare) ..........,
numãr fracţii ......, deţinutã în baza*1) .....................................
  5) Marca şi tipul ..........., capacitate (tdw, CP, încãrcare) ..........,
numãr fracţii ......, deţinutã în baza*1) .....................................

  Contribuabilul beneficiazã de scutire/reducere de la plata impozitului pe
mijloace de transport pe apã în cotã de ........., în calitate de .............
conform documentelor anexate ..................................................
...............................................................................
...............................................................................
  Contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie, motivul rezultând din
actele anexate.
  Prezentul proces-verbal de declarare a bunurilor mobile s-a încheiat în
2 exemplare, din care unul pentru organul fiscal şi unul s-a înmânat
contribuabilului.

  Conducãtorul organului        Contribuabilul sau
    fiscal local,       persoana majorã cu care locuieşte
  L.S...................     L.S............................
   (prenumele, numele          (prenumele, numele
    şi semnãtura)             şi semnãtura)

                      1......................
                      (semnãtura martorului)
                      2......................
                      (semnãtura martorului)
                      3......................
                      (semnãtura martorului)


---------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea/folosinţa asupra bunului precum şi autoritatea emitentã.


  ANEXA 10 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 10  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 035 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


              NOTĂ DE PLATĂ

                                   - lei -
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Pentru creanţe bugetare        │Nr. de rol nominal unic:       │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Contribuabilul .............................................................. │
│Domiciliul/Sediul ........................................................... │
├────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┤
│   Natura   │ Numãrul   │ Rãmãşiţã │ Curent │ Accesorii │ Total │
│  debitului  │ contului  │      │     │       │    │
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
├────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Total general  │ x x x    │      │     │       │    │
├────────────────┴──────────────┼────────────┴──────────┴─────────────┴────────┤
│                │Prenumele şi numele ......................... │
│Nr. ........ din ...../........│Semnãtura ................................... │
│20......            │                       │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  NOTĂ: Acest formular se cuprinde sub formã de carnet a 50/100/200 file.
  ANEXA 11                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 11  │
                              │Model 2009 ITL 036 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
       MATRICOLĂ PENTRU EVIDENŢA CENTRALIZATĂ
      a impozitului pe clãdiri, a taxei pe clãdiri,
      a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi
       a impozitului pe mijloacele de transport

┌────┬───────┬─────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Nr. │    Date     │ Anul │     DENUMIREA VENITULUI    │
│ma- │de rol │    privind    │   ├───────┬─────┬─────┬─────┬──────────┤
│tri-│nominal│  contribuabilul  │   │ Impo- │Taxa │Impo-│Taxa │Impozitul │
│col │ unic │           │   │ zitul │ pe │zitul│ pe │pe mijloa-│
│  │    │           │   │  pe │clã- │ pe │teren│ cele de │
│  │    │           │   │clãdiri│diri │teren│-lei-│transport │
│  │    │           │   │ -lei- │-lei-│-lei-│   │ -lei-  │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele şi prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele şi prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele şi prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele şi prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
├────┼───────┼─────────────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Numele şi prenumele/ │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Denumirea............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤CNP/C.U.I ...........├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │Domiciliul/     │20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤Sediul...............├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │.....................│20....│    │   │   │   │     │
│  ├───────┤.....................├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┤
│  │    │           │20....│    │   │   │   │     │
└────┴───────┴─────────────────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────────┘  În prezenta matricolã se înscriu debitele stabilite la data de 1 ianuarie a fiecãrui an fiscal, pe baza cãreia se emite primul borderou de debite pentru aceste categorii de venituri.
  În cursul anului orice modificãri referitoare la contribuabili, precum şi la debitele acestora se fac pe bazã de borderouri de debite-scãderi.
  Borderourile de debite-scãderi servesc la înregistrarea în REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA VENITURILOR, în REGISTRUL DE ROL NOMINAL UNIC, precum şi în EXTRASUL DE ROL.

  NOTĂ: Acest formular se cuprinde sub formã de registre a 50/100/200 file, faţã-verso.

                            Fila nr. ......


  ANEXA 12*Font 8*
                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 12  │
                              │Model 2009 ITL 037 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
            REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ ELEMENTE │CONTRIBUABILUL                         │   CORESPONDENŢA   │
│ DE IDEN- │                                │   CU ALTE EVIDENŢE  │
│ TIFICARE ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│A CONTRI- │Adresa pentru cei care au domiciliul/sediul/punctul de lucru în│  REGISTRUL AGRICOL  │
│BUABILULUI│unitatea administrativ-teritorialã               │             │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬────────────┤
│     │Localitatea .............................................,   │  Curent  │ Anterior │
│     │str. ...................................., nr. ......,     ├────┬───────┼────┬───────┤
│     │bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poştal .........,│Vol.│Poziţia│Vol.│Poziţia│
│     │tel. nr. ............, fax nr. ..............          │  │ nr. │  │ nr. │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼────┼───────┤
│ NUMĂR  │Adresa pentru cei care au domiciliul/sediul în altã unitate   │  │    │  │    │
│ DE ROL │administrativ-teritorialã                    │  │    │  │    │
│ NOMINAL ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┴───────┴────┴───────┤
│  UNIC  │Localitatea ................................, str. ..........., │NR. DE ROL NOMINAL UNIC │
│----------│nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......, │ANTERIOR:        │
│     │codul poştal ........., tel.nr. ............, fax nr. ......... │             │
│     ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┬─────┬──────────────┤
│     │În cazul persoanelor fizice: membrii de familie care rãspund  │NU- │Ante-│       │
│     │solidar în ceea ce priveşte plata creanţelor bugetare:     │MĂR │rior │       │
├──────────┤............................................................... │MA- │   │       │
│ CODUL  │............................................................... │TRI-├─────┼──────────────┤
│ NUMERIC │Locul de muncã al contribuabilului: ........................... │COL │Cu- │       │
│ PERSONAL ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │rent │       │
│     │În cazul persoanelor juridice: reprezentantul legal ........... │  │   │       │
├──────────┤                                ├────┴─────┴──────────────┤
│CODUL UNIC│Alte persoane de contact: ..................................... │   ALTE EVIDENŢE:   │
│ DE ÎNRE- │                                │             │
│GISTRARE ├─────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┤ ....................... │
│     │Situaţia │    CLĂDIRI - TOTAL   │   TEREN - TOTAL    │             │
├──────────┤  la  ├──────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┤ ....................... │
│ ALTE  │ 01.01. │ Suprafaţa  │ Valoarea  │ Intravilan │ Extravilan │             │
│ELEMENTE: │     │ construitã  │ impozabilã/ │  - mp-  │  - mp-  │ ....................... │
│     │     │ desfãşuratã │ de inventar │      │      │             │
│     │     │  - mp-   │ -mii lei- │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
│......... ├─────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤             │
│     │20...... │       │       │      │      │ ....................... │
├──┬─────┬─┴─────────┴──────────────┴───────────┬─┴────┬───────┴────────────┴─────────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLĂDIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLĂDIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
└──┴─────┴──────┴───────┴──────┴────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────────────────────┘

  NOTĂ: Se leagã în registre a 50/100/200/400/600 file.                Format A3


                      - verso -
┌──┬─────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┐
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLĂDIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLĂDIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
├──┼─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│A │Docu-│     IMPOZITUL PE CLĂDIRI     │Docu- │       IMPOZITUL PE TEREN       │
│N │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│U │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│L │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│2 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│0 ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│..├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┴───────┴──────┴────────────────┼──────┼───────┴────────┴──────┴──────────────────────┤
│ │Docu-│ .................................... │Docu- │ ............................................ │
│ │men- ├──────┬───────┬──────┬────────────────┤men- ├───────┬────────┬──────┬──────────────────────┤
│ │tul/ │ Debit│Credit │ Sold │Accesorii    │tul/ │ Debit │ Credit │ Sold │ Accesorii      │
│ │nr./ │   │    │   │din care: ......│nr./ │    │    │   │ din care: ......... │
│ │data │   │    │   │................│data │    │    │   │ ................... │
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼──────┼───────┼──────┼────────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼──────────────────────┤
└──┴─────┴──────┴───────┴──────┴────────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴──────────────────────┘
  ANEXA 13                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 13  │
                              │Model 2009 ITL 038 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
            REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI
┌─────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┐
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│                   │        │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬──┴───────────────┤
│Docu- │ALTE TAXE LOCALE │Docu- │AMENZI CIRCULAŢIE │Docu- │ AMENZI DIVERSE  │
│mentul├──────┬────┬─────┤mentul├──────┬──────┬────┤mentul├──────┬──────┬────┤
│Nr./ │Debit/│Sold│Acce-│Nr./ │Debit │Credit│Sold│Nr./ │Debit │Credit│Sold│
│Data │Credit│  │sorii│Data │   │   │  │Data │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTAŢII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│  DESPĂGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├─────┬┴──────┴────┴──┬──┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─┬────┴────┴──────┤
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│                   │        │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬─┴────────────────┤
│Docu- │  IMPUTAŢII/  │Docu- │ AMENZI CIRCULAŢIE│Docu- │ AMENZI DIVERSE │
│mentul│ DESPĂGUBIRI  │mentul│         │mentul│         │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit │Credit│Sold│Data │Debit │Credit│Sold│
│   │Credit│  │sorii│   │   │   │  │   │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTAŢII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│ DESPĂGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├─────┬┴──────┴────┴──┬──┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴─┬────┴────┴──────┤
│NR. │  ELEMENTE  │                   │ C.N.P./C.U.I. │
│ROL │DE IDENTIFICARE│-------------------------------------│--------------- │
│NOMI-│ A CONTRIBU- │                   │        │
│NAL │  ABILULUI  │                   │        │
│UNIC │        │                   │        │
├─────┴┬──────────────┴──┬──────┬──────────────────┬──────┬─┴────────────────┤
│Docu- │  IMPUTAŢII/  │Docu- │ AMENZI CIRCULAŢIE│Docu- │ AMENZI DIVERSE │
│mentul│ DESPĂGUBIRI  │mentul│         │mentul│         │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤Nr./ ├──────┬──────┬────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit │Credit│Sold│Data │Debit │Credit│Sold│
│   │Credit│  │sorii│   │   │   │  │   │   │   │  │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├──────┼──────┴────┴─────┼──────┼──────┴──────┴────┼──────┼──────┴──────┴────┤
│Docu- │  IMPUTAŢII/  │Docu- │         │Docu- │         │
│mentul│ DESPĂGUBIRI  │mentul│................. │mentul│................. │
│Nr./ ├──────┬────┬─────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤Nr./ ├──────┬────┬──────┤
│Data │Debit/│Sold│Acce-│Data │Debit/│Sold│Acce- │Data │Debit/│Sold│Acce- │
│   │Credit│  │sorii│   │Credit│  │sorii │   │Credit│  │sorii │
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
├──────┼──────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼────┼──────┤
└──────┴──────┴────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┴──────┴──────┴────┴──────┘  ANEXA 14*Font 8*
                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 14  │
                              │Model 2009 ITL 039 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                EXTRAS DE ROL
┌─────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ELEMENTE DE IDENTIFICARE│                              │Registrul │
│rol │  A CONTRIBUABILULUI  │                              │ Agricol │
│nomi-│            │                              │----------│
│nal │            │                              │     │
│unic │            │                              │     │
│-----│            │                              │     │
├─────┴────┬───────────────────┴─┬──────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┴──────────┤
│Documentul│IMPOZITUL PE CLĂDIRI │Documentul│ IMPOZITUL PE TEREN │Documentul│IMPOZIT PE.MIJLOACELE  │
│Nr./Data │           │Nr./Data │           │Nr./Data │ DE TRANSPORT      │
│     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│ Sold │ Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│  TAXA PE CLĂDIRI  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│..................  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├─────┬────┴──────┴────┴───────┬─┴──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴┬──────────┤
│Nr. │ELEMENTE DE IDENTIFICARE│                              │Registrul │
│rol │  A CONTRIBUABILULUI  │                              │ Agricol │
│nomi-│            │                              │----------│
│nal │            │                              │     │
│unic │            │                              │     │
│-----│            │                              │     │
├─────┴────┬───────────────────┴─┬──────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┴──────────┤
│Documentul│IMPOZITUL PE CLĂDIRI │Documentul│ IMPOZITUL PE TEREN │Documentul│IMPOZIT PE.MIJLOACELE  │
│Nr./Data │           │Nr./Data │           │Nr./Data │ DE TRANSPORT      │
│     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬────┬─────────┤     ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│ Sold │ Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│  TAXA PE CLĂDIRI  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴────┴─────────┼──────────┼──────┴──────┴───────────┤
│Documentul│..................  │Documentul│.................... │Documentul│........................ │
│Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬────┬─────────┤Nr./Data ├──────┬──────┬───────────┤
│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold│Accesorii│     │Debit/│Sold │Accesorii │
│     │Credit│  │     │     │Credit│  │     │     │Credit│   │      │
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
├──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼────┼─────────┼──────────┼──────┼──────┼───────────┤
└──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴────┴─────────┴──────────┴──────┴──────┴───────────┘
  ANEXA 15*Font 8*
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 15  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 040 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate


Codul de identificare fiscalã: ..........        Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


GESTIUNEA NR. ..........                    - partea I -

           BORDEROU DESFĂŞURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR
           din data de ......... 20 .....
┌────┬────────────────┬───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │CONTRIBUABILUL │NR. DE │ CHITANŢA EMISĂ │   IMPOZIT ŞI TAXĂ PE CLĂDIRI      │
│Crt.│P.F. - Numele  │ROL  ├─────┬───────┬────┼──────┬───────────┬────────┬─────────┬─────┤
│  │şi prenumele  │NOMINAL│Seria│Numãrul│Data│Curent│Bonificaţie│Rãmãşiţã│Accesorii│TOTAL│
│  │P.J. - Denumirea│UNIC  │   │    │  │   │      │    │     │   │
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ 0 │   1     │  2  │ 3 │  4  │ 5 │ 6  │  7   │  8  │  9  │ 10 │
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
├────┼────────────────┼───────┼─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
└────┴────────────────┴───────┴─────┴───────┴────┴──────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┘

  NOTĂ : Se tipãreşte pe foi volante, faţã-verso.

  ÎNTOCMIT : .............................   VERIFICAT : .............................
        (prenumele, numele şi            (funcţia, prenumele, numele şi
        semnãtura organului de încasare)        semnãtura)


                              - partea a II-a -
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│  IMPOZIT ŞI TAXĂ PE TEREN  │IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT │.............................  │
├──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬────────┬─────┬──────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┤
│Curent│Bonifi-│Rãmã-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Rãmãşiţã│Acce-│TOTAL │Curent│Bonifi-│Rãmã-│Acce-│TOTAL│
│   │caţie │şiţã │sorii│   │   │caţie │    │sorii│   │   │caţie │şiţã │sorii│   │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 11 │ 12  │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17  │  18  │ 19 │ 20 │ 21 │ 22  │ 23 │ 24 │ 25 │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────┼──────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
└──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┘


                              - partea a III-a -
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│.............................  │.............................  │.............................  │
├──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬─────┬─────┬─────┤
│Curent│Bonifi-│Rãmã-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Rãmã-│Acce-│TOTAL│Curent│Bonifi-│Rãmã-│Acce-│TOTAL│
│   │caţie │şiţã │sorii│   │   │caţie │şiţã │sorii│   │   │caţie │şiţã │sorii│   │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ 26 │ 27  │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32  │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37  │ 38 │ 39 │ 40 │
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
├──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
└──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴─────┘
  ANEXA 16*Font 8*
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 16  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 041 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........        Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


          BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI NR. ...........

                         ┌──────────┬───┬────────────┬───┬────────────────────┐
                         │Cazuri noi│EDV│  Lista  │EDS│Întocmit, .../..20..│
                         │ (creare) │  │suprasolviri│  │s.s.        │
                         ├──────────┼───┼────────────┼───┼────────────────────┤
                         │Adãugãri │EDA│Lista de  │EDM│Contabil, .../..20..│
                         │(actuali- │  │de rãmãşiţã │  │s.s.        │
                         │zare)   │  │      │  │          │
                         ├──────────┼───┼────────────┼───┼────────────────────┤
                         │Scãderi  │EDB│Diferenţe  │EDH│Operat, ..../...20..│
                         │     │  │      │  │s.s.        │
┌────┬───────┬────────────────┬───────────────────┼──────────┴───┴────────────┴───┴────────────────────┤
│Nr. │Nr. de │CONTRIBUABILUL │  ADRESA     │DENUMIREA VENITURILOR / SUMA            │
│crt.│ rol  │P.F. - Numele şi│CONTRIBUABILULUI  │                     - lei -  │
│  │nominal│    prenumele├───────────────┬───┼───────────┬──────────┬────────────┬────────────────┤
│  │ unic │P.J. - Denumirea│  Strada   │Nr.│  Cod  │  Cod  │  Cod   │  Cod     │
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ 0 │  1  │    2    │    3    │ 4 │   5   │  6   │   7   │    8    │
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
├────┼───────┼────────────────┼───────────────┼───┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
└────┴───────┴────────────────┴───────────────┴───┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘  NOTĂ: Se întocmeşte distinct, atât pentru debite, cât şi pentru scãderi şi se opereazã în Registrul pentru evidenţa veniturilor, Registrul de rol nominal unic, Registrul de rol alte venituri, Extrasul de rol. Se numeroteazã la nivelul fiecãrui an fiscal, începând cu nr.1 pentru fiecare tip de borderou.


  ANEXA 17
                - faţã -
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 17  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 042 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate


Codul de identificare fiscalã: .............       Nr. ......./.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
                    ┌──────────────────────────────────────┐
                    │PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE     │
                    │GESTIONARĂ PRECEDENT         │
                    │Nr. ..... din ...../........ 20...... │
                    └──────────────────────────────────────┘

             PROCESUL-VERBAL
           de verificare gestionarã

       Încheiat astãzi ...... 20......

 Subsemnatul (a) .............................. îndeplinind funcţia
de ........... am efectuat verificarea operaţiunilor de casã şi a gestiunii
chitanţierelor pentru creanţe ale bugetelor locale pe perioada de la
......../...... 20...... la ....../.........20..... efectuate de cãtre
dl/dna ...... având funcţia de ................
 - GESTIUNEA NR. ...........

  Cu ocazia verificãrii gestionare s-au constatat urmãtoarele:

Capitolul I GESTIUNEA NUMERARULUI
┌──┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
│Nr│            │  SUMA │    ÎNCASĂRI PRIN CHITANŢIERE,   │
│rd│   SPECIFICAŢIE    │ - lei - │         PE VOLUME       │
│ │            │     ├────────────────┬────────────┬─────────┤
│ │            │     │ De la nr. ... │La nr. .... │  SUMA │
│ │            │     │        │      │ - lei - │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 0│   1         │   2  │   A     │  B    │  C  │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 1│Soldul la verificarea  │     │        │      │     │
│ │precedentã       │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 2│Încasãri prin chitanţier│     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 3│Încasãri CEC în numerar │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 4│TOTAL ÎNCASĂRI     │     │        │      │     │
│ │(rd.1+rd.2+rd.3)    │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 5│Depuneri la Trezorerie │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 6│Depuneri la bancã    │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 7│Depuneri la alte    │     │        │      │     │
│ │entitãţi        │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 8│Plãţi din numerarul   │     │        │      │     │
│ │încasat         │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼─────────┤
│ 9│TOTAL DEPUNERI / PLĂŢI │     │        │      │     │
│ │(rd.5+..+rd.8)     │     │        │      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼────────────────┴────────────┼─────────┤
│10│SOLD SCRIPTIC      │     │               │     │
│ │(rd.4 - rd.9)      │     │TOTAL (rd.1 +...+rd.9)    │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│11│SOLD FAPTIC - Numerar la│     │               │     │
│ │data verificãrii    │     │TOTAL ÎNCASĂRI 130      │     │
├──┼────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────────┼─────────┤
│12│DIFERENŢĂ        │     │               │     │
│ │(rd.11 - rd.10) +/-   │     │DIFERENŢĂ (rd.11 - rd.10)  │     │
└──┴────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┴─────────┘  1. Situaţia încasãrilor, precum şi a depunerilor/plãţilor pe fiecare zi şi lunã din perioada supusã verificãrii este cuprinsã în anexa nr.1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionarã. Pentru fiecare lunã, indiferent de numãrul de zile din aceasta, anexa nr.1 se întocmeşte separat, fiecãreia atribuindu-i-se numere de ordine subsecvenţiale; ex.:anexa nr.1/1, anexa nr. 1/2, anexa nr.1/3, ...., anexa nr.1/... .
  2. Diferenţa de .............................lei este explicatã de gestionar prin declaraţia care reprezintã anexa nr.2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionarã.
  3. În legãturã cu aceastã diferenţã facem urmãtoarele menţiuni:
  ............................................................
  ............................................................


          - continuare pe verso -

             - verso -


Capitolul II GESTIUNEA CHITANŢIERELOR
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Numãr│                         │   NUMĂRUL     │
│rând │       SPECIFICAŢIE            │  CHITANŢIERELOR  │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│   │           1              │  A     B   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┤
│ 1 │SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de   │Utilizate│Neutilizate│
│   │verificare gestionarã precedent)         │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 2 │Chitanţiere primite în perioada supusã verificãrii│     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 3 │Chitanţiere predate în perioada supusã verificãrii│     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 4 │SOLDUL SCRIPTIC (rd.1+ rd.2 - rd.3)        │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 5 │SOLDUL FAPTIC (Report în Procesul-verbal de    │     │      │
│   │verificare gestionarã urmãtor)          │     │      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 6 │DIFERENŢĂ (rd.5 - rd.4)           + / - │     │      │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘
  1. Diferenţa de ..... buc. chitanţiere este explicatã de gestionar prin
  declaraţia care reprezintã anexa nr.3 la prezentul proces-verbal de
  verificare gestionarã.
  2. În legãturã cu aceastã diferenţã facem urmãtoarele menţiuni:
  ..............................................................
  ..............................................................

  Capitolul III ALTE CONSTATĂRI
  ..............................................................
  ..............................................................
  ..............................................................

  Prezentul proces-verbal de verificare gestionarã s-a încheiat
  în douã exemplare, câte unul la fiecare parte.

  ................................  ...............................
  (semnãtura organului de control)  (semnãtura gestionarului)

  Am luat cunoştinţã de prezentul proces-verbal de verificare gestionarã,


        Conducãtorul organului fiscal local,
        L.S. ................................
          (prenumele, numele şi semnãtura)
  NOTĂ: În cazul în care existã diferenţe înregistrate la gestiunea numerarului/chitanţierelor, prezentul proces-verbal de verificare gestionarã va fi adus la cunoştinţa ordonatorului principal de credite pentru luarea mãsurilor prevãzute de lege.   ANEXA NR. 1/..... LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE GESTIONARĂ
     de la ...../..... 20.... la ...../.......20....
      D .... ............ / GESTIUNEA NR. .........


┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐
│Ziua│        ÎNCASĂRI             │ DEPUNERI  │Plãţi din│
│  ├─────────────────────────────┬──────────────────┼────────┬────┤numerarul│
│  │     Chitanţier     │  CEC numerar  │ Numãr │  │ încasat │
│  ├─────────────┬──────────┬────┼─────┬───────┬────┤document│Suma│     │
│  │de la nr. ...│la nr. ...│Suma│Seria│Numãrul│Suma│    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 0 │   1   │  2   │ A │ 3 │  4  │ B │  5  │ C │  D  │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 1 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 2 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 3 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 4 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 5 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 6 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 7 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 8 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ 9 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│10 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│11 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│12 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│13 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│14 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│15 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│16 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│17 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│18 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│19 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│20 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│21 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│22 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│23 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│24 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│25 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│26 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│27 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│28 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│29 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│30 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┼─────────────┼──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│31 │       │     │  │   │    │  │    │  │     │
├────┴─────────────┴──────────┼────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼─────────┤
│ TOTAL            │  │ x │ x   │  │ x   │  │     │
└─────────────────────────────┴────┴─────┴───────┴────┴────────┴────┴─────────┘  NOTĂ: TOTAL col. A = Cap. I, rd.2; TOTAL col. B = Cap. I, rd.3; TOTAL col. C = Cap. I, rd.5 + rd.6 +rd.7; TOTAL col. D = Cap. I, rd.8


  ANEXA 18                          ┌───────────────────┐
                          │  Anexa nr. 18  │
                          │Model 2009 ITL 043 │
                          └───────────────────┘
               LEGITIMAŢIE
   pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al
   autoritãţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în stabilirea,
    constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale

 Faţã
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─────────┐     ┌───────────────┐        ┌───────────────┐ │
70 mm│ │ Stema │     │  ROMÂNIA  │        │Stema unitãţii │ │
   │ │României │     └───────────────┘        │ administrativ-│ │
   │ │- color -│                     │ teritoriale  │ │
   │ └─────────┘ Judeţul .......................*)   │  - color -  │ │
   │                           └───────────────┘ │
   │           PRIMĂRIA                      │
   │         ......................**)               │
   │                              30 mm     │
   │    LEGITIMAŢIA NR. ........../ 20 .....      ┌───────────────┐ │
   │                            │ Loc pentru  │ │
   │  Dl./Dna. .............................    35 mm │ fotografie  │ │
   │  în calitate de .......................       └───────────────┘ │
   │  este împuternicit sã stabileascã,                   │
   │  sã constate, şi sã controleze                     │
   │  impozitele şi taxele locale.                     │
   │                                     │
   │                                     │
   │  PRIMARUL/ CONDUCĂTORUL UNITĂŢII FISCALE .........................**) │
   │                      Posedã actul de identitate  │
   │  L.S. .....................        seria ...... nr. .........  │
   │    (prenumele şi numele)                      │
   │    .....................                      │
   │      (semnãtura)                         │
   │                                     │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                100 mm
Verso
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Titularul prezentei legitimaţii se bucurã de protecţia legii şi este  │
   │ învestit cu exerciţiul autoritãţii publice, pe timpul şi în legãturã  │
   │ cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele │
   │ competenţelor stabilite prin lege.                   │
   │                                     │
   │ Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice │
   │ au obligaţia sã dea concursul titularului legitimaţiei, la cererea   │
   │ acestuia, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitãţii de stabilire, │
   │ constatare şi control.                         │
   │                                     │
   │ Identificarea funcţionarului public se face prin prezenta legitimaţie  │
   │ însoţitã de actul de identitate, precum şi de delegaţia semnatã de   │
   │ conducãtorul compartimentului de specialitate.             │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ Prezenta legitimaţie s-a emis în baza DISPOZIŢIEI PRIMARULUI      │
   │ ...........................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... şi  │
   │ este valabilã pânã la revocarea acesteia.                │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


___________
  *) Se menţioneazã denumirea judeţului;
  **) Se menţioneazã categoria şi denumirea unitãţii administrativ-teritoriale;

  NOTĂ:
  1. "ROMÂNIA" va fi înscrisã pe un fundal care reprezintã Drapelul României, în urmãtoarea ordine a culorilor: albastru - galben - roşu;
  2. În cazul judeţelor adnotãrile *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "CONSILIUL JUDEŢEAN ................*), iar semnatarul legitimaţiei este PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...................*);
  3. În cazul municipiului Bucureşti, adnotãrile *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI", iar semnatarul legitimaţiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI;
  4. În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, "Judeţul .........*)" din antet se înlocuieşte prin "MUNICIPIUL BUCUREŞTI", iar adnotãrii **) îi corespunde menţiunea SECTORULUI ....... .
  5. La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul are obligaţia sã depunã legitimaţia. În caz de pierdere se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a;
  6. Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special condus de cãtre secretarul unitãţii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucureşti acest registru se conduce de cãtre secretarul general al municipiului Bucureşti şi respectiv de cãtre secretarii sectoarelor acestuia.
  7. Acest formular se executã la nivelul fiecãrei autoritãţi a administraţiei publice locale.

  ANEXA 19                          ┌───────────────────┐
                          │  Anexa nr. 19  │
                          │Model 2009 ITL 044 │
                          └───────────────────┘
               LEGITIMAŢIE
    pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate
    al autoritãţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în
       urmãrirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale

 Faţã
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌─────────┐     ┌───────────────┐        ┌───────────────┐ │
70 mm│ │ Stema │     │  ROMÂNIA  │        │Stema unitãţii │ │
   │ │României │     └───────────────┘        │ administrativ-│ │
   │ │- color -│                     │ teritoriale  │ │
   │ └─────────┘ Judeţul .......................*)   │  - color -  │ │
   │                           └───────────────┘ │
   │           PRIMĂRIA                      │
   │         ......................**)               │
   │                              30 mm     │
   │    LEGITIMAŢIA NR. ........../ 20 .....      ┌───────────────┐ │
   │                            │ Loc pentru  │ │
   │  Dl./Dna. .............................    35 mm │ fotografie  │ │
   │  în calitate de .......................       └───────────────┘ │
   │  este împuternicit sã stabileascã,                   │
   │  sã constate, şi sã controleze                     │
   │  impozitele şi taxele locale.                     │
   │                                     │
   │                                     │
   │  PRIMARUL/ CONDUCĂTORUL UNITĂŢII FISCALE .........................**) │
   │                      Posedã actul de identitate  │
   │  L.S. .....................        seria ...... nr. .........  │
   │    (prenumele şi numele)                      │
   │    .....................                      │
   │      (semnãtura)                         │
   │                                     │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                100 mm

Verso
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Titularul prezentei legitimaţii se bucurã de protecţia legii şi este  │
   │ învestit cu exerciţiul autoritãţii publice, pe timpul şi în legãturã  │
   │ cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele │
   │ competenţelor stabilite prin lege.                   │
   │                                     │
   │ Organele de poliţie, jandarmerie şi orice alţi agenţi ai forţei publice │
   │ au obligaţia sã dea concursul titularului legitimaţiei, la cererea   │
   │ acestuia, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitãţii de executare  │
   │ silitã.                                 │
   │                                     │
   │ Identificarea funcţionarului public se face prin prezenta legitimaţie  │
   │ însoţitã de actul de identitate, precum şi de delegaţia semnatã de   │
   │ conducãtorul compartimentului de specialitate.             │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ Prezenta legitimaţie s-a emis în baza DISPOZIŢIEI PRIMARULUI      │
   │ ...........................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... şi  │
   │ este valabilã pânã la revocarea acesteia.                │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
  *) Se menţioneazã denumirea judeţului;
  **) Se menţioneazã categoria şi denumirea unitãţii administrativ-teritoriale;


  NOTĂ: 1. "ROMÂNIA" va fi înscrisã pe un fundal care reprezintã Drapelul României, în urmãtoarea ordine a culorilor: albastru - galben - roşu;
  2. În cazul judeţelor adnotãrile *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "CONSILIUL JUDEŢEAN ................*), iar semnatarul legitimaţiei este PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ...................*);
  3. În cazul municipiului Bucureşti, adnotãrile *) şi **) din antetul legitimaţiei se înlocuiesc prin "PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI", iar semnatarul legitimaţiei este PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI;
  4. În cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, "Judeţul .........*)" din antet se înlocuieşte prin "MUNICIPIUL BUCUREŞTI", iar adnotãrii **) îi corespunde menţiunea SECTORULUI ....... .
  5. La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul are obligaţia sã depunã legitimaţia. În caz de pierdere se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III -a;
  6. Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special condus de cãtre secretarul unitãţii administrativ-teritoriale. La nivelul municipiului Bucureşti acest registru se conduce de cãtre secretarul general al municipiului Bucureşti şi respectiv de cãtre secretarii sectoarelor acestuia.
  7. Acest formular se executã la nivelul fiecãrei autoritãţi a administraţiei publice locale.


  ANEXA 20 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 20  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 045 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


              ORDIN DE SERVICIU

  Dl/D-na ........ având funcţia de ....... este delegat(ã) pentru
efectuarea .............*1), la contribuabilul: .........., cu domiciliul
fiscal/sediul în ROMÂNIA/......, judeţul ......., codul poştal ........,
municipiul/oraşul/comuna ......., satul/sectorul ......., str. ........,
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap ....., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. ......, C.I.F.*) ......... tel./
fax ........, e-mail ........,
  Data începerii inspecţiei fiscale: ...............
  Se legitimeazã cu legitimaţia de inspecţie fiscalã nr.: ..............

      Conducãtorul organului fiscal local,
      L.S. ...............................
         (prenumele, numele şi semnãtura)

____________
  *1) Se va înscrie obiectul inspecţiei fiscale.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz); actul de identitate seria, numãrul; numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã, etc.

   -------------------- aici se taie --------------------------------------


 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 20  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 045 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               ORDIN DE SERVICIU

  Dl/D-na ........... având funcţia de .......... este delegat(ã) pentru
efectuarea ..............*1), la contribuabilul: .................., cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ..........., judeţul ..........., codul
poştal ........, municipiul/oraşul/comuna ..........., satul/ sectorul ......,
str. ........, nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap ......, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ....... nr. ......., C.I.F.*)..........,
tel./fax ........, e-mail ............,
  Data începerii inspecţiei fiscale: .............................
  Se legitimeazã cu legitimaţia de inspecţie fiscalã nr.: ................


        Conducãtorul organului fiscal local,
       L.S. ..................................
          (prenumele, numele şi semnãtura)__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc. Stema unitãţii administrativteritoriale

  ANEXA 21 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 21  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 046 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


             AVIZ DE INSPECŢIE FISCALĂ

 Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .............................
 Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ....., judeţul ....., codul poştal ........,
municipiul/oraşul/comuna ......., satul/sectorul ...., str. ......, nr. ....,
bl. ..., sc. ...., et. ..., ap ........
 Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Paşaport seria ..... nr. ......, C.I.F.*) ............., tel./
fax. ......., e-mail ...................................

     Domnului/Doamnei Administrator/Director general
  Vã informãm cã începând cu data de ......................... veţi face obiectul unei inspecţii fiscale, având ca obiective:

  [] verificarea ansamblului declaraţiilor fiscale şi/sau operaţiunilor relevante pentru inspecţia fiscalã pentru:

  a) impozitul ................... pe perioada ......................
  b) impozitul ................... pe perioada ......................
  c) impozitul ................... pe perioada ......................
  d) impozitul ................... pe perioada ......................
  e) impozitul ................... pe perioada ......................
  f) taxa ........................ pe perioada ......................
  g) taxa ........................ pe perioada ......................
  h) taxa ........................ pe perioada ......................
  i) taxa ........................ pe perioada ......................
  j) taxa ........................ pe perioada ......................
  k) alte venituri ale bugetului local....... pe perioada ...........

  [] verificarea modului de organizare şi conducere a evidenţei fiscale şi contabile.

  Pentru buna desfãşurare a inspecţiei fiscale, vã rugãm sã pregãtiţi, pentru a fi puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscalã, toate documentele contabile şi fiscale şi alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale.
  Totodatã, în termen de 5 zile de la data primirii prezentului aviz, vã rugãm sã vã prezentaţi la compartimentul de specialitate, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscalã.
  În mãsura în care contabilitatea dumneavoastrã este informatizatã urmeazã sã asiguraţi ansamblul informaţiilor, datelor şi documentelor arhivate în format electronic precum şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cãrora s-au întocmit.
  Pe parcursul controlului aveţi dreptul de a beneficia de asistenţã de specialitate şi/sau juridicã.
  Inspecţia fiscalã se va desfãşura cu respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedurã fiscalã şi a altor reglementãri legale în materie, precum şi a prevederilor Codului etic al inspectorului de control fiscal.
  Menţionãm cã aveţi posibilitatea de a solicita, o singurã datã, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale pentru motive justificate.
  Prezentul Aviz de inspecţie fiscalã a fost emis în baza titlului VII, art. 101 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Dupã data începerii inspecţiei fiscale, nu se mai pot depune declaraţii rectificative pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului local, aferente perioadelor supuse inspecţiei.
  Prezentul se întocmeşte în douã exemplare originale*1).
  Vã asigurãm de întreaga noastrã colaborare pe parcursul desfãşurãrii inspecţiei fiscale.   Conducãtorul organului fiscal local,      Şef compartiment,
  L.S. .............................    L.S. ..........................
     (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)

             Întocmit,
       L.S. .................................
          (prenumele, numele şi semnãtura)

  Persoana de contact: .................... Telefon: ..................


____________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) - Exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poştã cu confirmare de primire sau prin înmânare directã cu semnãtura şi data de primire pe exemplarul doi;
  - Exemplarul doi va fi reţinut în cadrul unitãţii fiscale şi înmânat echipei de inspecţie fiscalã care va efectua inspecţia fiscalã, urmând a fi anexat la Raportul de inspecţie fiscalã.
  - Exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul fiscal al contribuabilului.


  ANEXA 22 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 22  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 047 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


               INVITAŢIE

  Domnului/Doamnei ......., în calitate de ........ al/a .................
  Vã informãm cã în data de ............... organe de inspecţie fiscalã din
cadrul .......................................... s-au deplasat la domiciliul
fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al ......... de la adresa .........,
în vederea*1): ...................................................
  Inspecţia fiscalã nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 50 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vã invitãm în
data de ........., ora ....., la sediul nostru, camera ......, telefon ......,
în vederea efectuãrii inspecţiei fiscale, ocazie cu care veţi prezenta, conform
art. 56 şi 94 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele documente: ..............
  ..........................................................................
  Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie
conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi se
sancţioneazã cu amendã conform art. 219 alin. (2) lit. a) din acelaşi act
normativ, cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive
ale unei infracţiuni.
  Prezenta se întocmeşte în douã exemplare*2).


         Conducãtorul organului fiscal local,
      L.S. .......................................
         (prenumele, numele şi semnãtura)


___________
  *1) Se înscrie obiectul acţiunii:
  - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - efectuarea unei cercetãri la faţa locului în conformitate cu art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  - efectuarea unei inspecţii fiscale conform art. 94 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
  *2) Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştã cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societãţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calitãţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnãturii;
  Exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscalã şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscalã/procesul-verbal de control


  ANEXA 23 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 23  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 048 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


            PROCES-VERBAL
         de ridicare/restituire de înscrisuri
      Încheiat astãzi ..... luna ..... 20.... ora.......

  Subsemnaţii ............ având funcţia de ......... în cadrul ..........
în baza art. 56 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, cu legitimaţiile de inspecţie fiscalã nr. ......... şi cu Ordinele
de serviciu nr. ......... am ridicat/restituit de la .......... cu domiciliul
fiscal/sediul în ROMÂNIA/..........., judeţul ......., codul poştal .......,
municipiul/oraşul/comuna ......... satul/sectorul ..........., str. .......,
nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap ...., identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. ....., C.I.F.*)......., tel./
fax. ...... , e-mail ........ în prezenţa ..................*1) urmãtoarele
(documente, înscrisuri etc.): .................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................*2)
  Menţionãm cã pentru documentele ridicate s-au lãsat copii certificate de
organul de inspecţie fiscalã şi un reprezentant legal al societãţii.
  Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr. .............
din ........, s-a încheiat în douã exemplare, din care unul a fost lãsat la
contribuabil, iar unul a fost luat de organele de inspecţie fiscalã.

    Organe de inspecţie fiscalã,        Reprezentant legal,
  L.S. ...............................  L.S. ..........................
    (prenumele, numele şi semnãtura)  (prenumele, numele şi semnãtura)

  L.S. ................................
     (prenumele, numele şi semnãtura)


__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Nume, prenume, funcţia, calitatea reprezentantului contribuabilului;
  *2) Se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite.

  ANEXA 24 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 24  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 049 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscalã: ..........         Nr. ..../.../20....
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


             PROCES-VERBAL*1)
    Încheiat astãzi ..... luna .... 20 .... ora .......

  CAP. 1
  Subsemnaţii ........*2), având funcţia de ....... în cadrul .........,
în baza titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu legitimaţia de inspecţie fiscalã
nr. ....... şi cu Ordinele de serviciu nr. ........../......... am efectuat,
în perioada ............., un control inopinat/control încrucişat/o cercetare
la faţa locului, în vederea ..................*3) la .................., cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/............, judeţul ..............,
codul poştal ..........., municipiul/oraşul/comuna ............... satul/
sectorul......., str. ......, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. .....,
C.I.F.*)............, tel. /fax .............., e-mail ..................
Controlul s-a desfãşurat la .....................*4), unde contribuabilul
sus-menţionat are .....................................................*5)
  Contribuabilul este reprezentat de ...................*6), în calitate
de .............................................


_____________

  *1) Se va întocmi numai în cazul controlului inopinat, încrucişat şi pentru constatarea unor situaţii faptice existente la un moment dat (art. 57). Nu are ca rezultat întocmirea deciziei de impunere. Se anexeazã la Raportul de inspecţie fiscalã;
  *2) Nume, prenume organe de inspecţie fiscalã;
  *3) Denumirea exactã a tematicii şi perioada supusã controlului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *4) Se va preciza adresa la care s-a desfãşurat controlul, dacã acesta a avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere al spaţiului;
  *5) Menţionarea tipului de spaţiu (punct de lucru, sucursalã, subunitate, o altã proprietate);
  *6) Nume, prenume, funcţie, date identitate, CNP;  CAP. 2 Constatãri:
  Urmare controlului efectuat au rezultat urmãtoarele: (constatãri,
  consecinţe, responsabilitãţi, mãsuri dispuse):
  1. Descrierea faptei
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  2. Prevederile legale încãlcate:
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  3. Consecinţe:
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele
puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscalã, cu excepţia celor reţinute
pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ............. exemplare,
înregistrate în Registrul unic de control sub nr. ..........................,
din care un exemplar a fost lãsat contribuabilului, iar ........... exemplare
au fost luate de organele de inspecţie fiscalã.

   Organe de inspecţie fiscalã,       Reprezentant legal,
  L.S. ........................     L.S. ............................
    (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)

  L.S. ...........................
     (prenumele, numele şi semnãtura)  ANEXA 25                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 25  │
                              │Model 2009 ITL 050 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

              NOTĂ EXPLICATIVĂ

  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...................,
judeţul ...................................., codul poştal .................,
municipiul/oraşul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentatã prin .........................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ .....................................,
judeţul ..........................., codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............
nr. .............., C.I.F.*)..............................................., la
întrebãrile puse de ......................., în baza art. 94 alin. (3) lit. c)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dau urmãtoarele
explicaţii:
  1. Întrebare: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  1. Rãspuns: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  2. Întrebare: .............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  2. Rãspuns: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  3. Dacã mai aveţi ceva de adãugat? ........................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

  Prezenta se întocmeşte în douã exemplare*3).


       Data               Semnãtura şi ştampilã
      ......              ..........................

------------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  *3) - Exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecţie
fiscalã/Procesul-verbal de control;
  - Exemplarul doi va rãmâne la persoana care a dat explicaţii
  ANEXA 26                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 26  │
                              │Model 2009 ITL 051 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...


                DECLARAŢIE


  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...................,
judeţul ...................................., codul poştal .................,
municipiul/oraşul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentatã prin .........................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ .....................................,
judeţul ..........................., codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............
nr. ............, C.I.F.*)................................................,
declar pe propria rãspundere, în baza art. 105 alin. (8) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã
în 2007, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevãzutã de art. 292
din Codul penal, urmãtoarele:

  1. am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscalã toate documentele
şi informaţiile solicitate pentru desfãşurarea inspecţiei fiscale şi anume:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................... şi rãspund de exactitatea,
realitatea şi legalitatea acestora.
  2. documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscalã au fost
restituite în totalitate la finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor
pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
  3. alte aspecte de declarat: ..............................................
...............................................................................
...............................................................................

  Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmitã în douã exemplare,
din care un exemplar a rãmas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei
de inspecţie fiscalã.


       Data               Semnãtura şi ştampilã
      ......              ..........................

------------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  ANEXA 27                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 27  │
                              │Model 2009 ITL 052 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...             PUNCT DE VEDERE
     al contribuabilului la constatãrile inspecţiei fiscale

             D-le./D-nã DIRECTOR,

  Subsemnatul(a)......................*1) Subscrisa .........................,
C.I.F.*) ..........................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...................,
judeţul ...................................., codul poştal .................,
municipiul/oraşul/comuna ......................., satul/sectorul ..............,
str. .........., nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........,
tel./fax ..................., e-mail .........................................
reprezentatã prin .........................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ .....................................,
judeţul ..........................., codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna ...................., satul/sectorul ................,
str. .............., nr. ......., bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap. ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............
nr. ............, C.I.F.*)................................................,
declar pe propria rãspundere, în conformitate cu art. 107 alin (4) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, declar urmãtoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
probând aceasta cu urmãtoarele documente:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................       Data               Semnãtura şi ştampilã
      ......              ..........................


---------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  ANEXA 28
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 28  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 053 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                             Aprobat,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S. ..........................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)             RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
           încheiat la data de ...............


  CAPITOLUL I Date despre inspecţia fiscalã şi contribuabil

  Subsemnaţii ............................................................1),
având funcţia de ........................... în cadrul .......................,
în baza titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu legitimaţia de inspecţie fiscalã
nr. ......... şi cu Ordinele de serviciu nr. ............./............ am
efectuat, în perioada ......................................................,
un control ................................................................,
în vederea..................................................................*2)
la .............................................., cu domiciliul fiscal/sediul
în ROMÂNIA/........................., judeţul ................................,
codul poştal ......................., municipiul/oraşul/comuna ................
satul/sectorul ......................., str. .................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................... nr. ..............,
C.I.F.*) .........................., tel./fax ................................,
e-mail .................................., codul CAEN al activitãţii principale
desfãşurate ..........................., contul bancar ........................
  Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul
de inspecţie fiscalã .............../............
Numãrul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat**) ...................
  Inspecţia fiscalã a fost înregistratã in Registrul Unic de Control, la
poziţia .........../...........
  Perioada supusã inspecţiei fiscale:
  [] ...................................................., conform avizului
de inspecţie fiscalã;
  [] ...................................................., pentru urmãtoarele
motive......................................................................***)
  Controlul s-a desfãşurat în perioada .................... la ...........*3)
unde contribuabilul sus-menţionat are ......................................*4)
  Contribuabilul este reprezentat de .....................................*5),
în calitate de .........................................................

  Obiectul inspecţiei fiscale:
  [] verificarea bazelor de impunere;
  [] verificarea realitãţii declaraţiilor fiscale şi informative în corelaţie
cu datele din evidenţa contabilã, registrele societãţii sau orice alte documente
justificative existente în societate ori obţinute prin controale încrucişate,
precum şi cu alte declaraţii depuse în conformitate cu legile speciale;
  [] verificarea corectitudinii si exactitãţii îndeplinirii obligaţiilor de
cãtre contribuabil;
  [] verificarea respectãrii prevederilor legislaţiei fiscale si contabile;
  [] stabilirea diferenţelor obligaţiilor de platã, precum şi a accesoriilor
aferente acestora;
  [] altele: ...............................................................
  Obligaţiile fiscale care fac obiectul inspecţiei fiscale sunt urmãtoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
  Ultima inspecţie fiscalã: a fost consemnatã prin Actul de control..........
din data de .......................................... şi s-a efectuat pentru
perioada ....................................................

----------
  *1) Nume, prenume organe de inspecţie fiscalã;
  *2) Denumirea exactã a tematicii şi perioada supusã controlului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  **) Se va completa în cazul în care data începerii inspecţiei fiscale a
fost amânatã;
  ***) Se va completa în cazul în care verificarea se face pentru o perioadã
diferitã de cea din avizul de inspecţie fiscalã, prin înscrierea perioada
verificatã efectiv;
  *3) Se va preciza adresa la care s-a desfãşurat controlul, dacã acesta a
avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere al
spaţiului;
  *4) Menţionarea tipului de spaţiu (punct de lucru, sucursalã, subunitate,
o altã proprietate);
  *5) Nume, prenume, funcţie, date identitate, CIF;

  CAPITOLUL II Anexe
  Pentru fiecare impozit, taxã sau contribuţie verificatã, la Raportul de
inspecţie fiscalã se vor anexa situaţii, tabele, copii de pe documente, note
explicative, necesare susţinerii constatãrilor, fiind parte integrantã din
Raportul de inspecţie fiscalã.

  1. Constatãri fiscale (se completeazã pentru fiecare obligaţie fiscalã
verificatã):

  A. Informaţii despre obligaţia fiscalã:
  - denumirea obligaţiei fiscale;
  - perioada supusã inspecţiei fiscale;
  - prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul controlului prin
sondaj, selectarea documentelor şi a operaţiunilor semnificative se apreciazã
de organul de inspecţie fiscalã in funcţie de natura activitãţii
contribuabilului;
  - facilitãţile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de
care a beneficiat contribuabilul în perioada supusã inspecţiei fiscale şi modul
de respectare a acestora.

  B. Baza de impunere
  a) În cazul în care se constatã aspecte care modificã baza de impunere,
se vor menţiona:
  - elementele identificate în activitatea contribuabilului care au influenţat
baza de impunere;
  - punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţã de interpretarea
contribuabilului;
  - consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept şi
temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere;
  - modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea eventualelor diferenţe,
precum şi calculul impozitului, taxei sau al contribuţiei stabilite suplimentar.
Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului
de a efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui
drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;
  - calculul obligaţiilor fiscale accesorii la diferenţele de impozite, taxe
sau contribuţii stabilite de inspecţia fiscalã;
  - stabilirea responsabilitãţilor pentru aplicarea sau determinarea eronatã
a bazei impozabile şi efectuarea de propuneri pentru sancţionare conform
prevederilor legale, acolo unde este cazul.
  b) În cazul în care baza de impunere nu se modificã, se va menţiona acest
lucru. În aceastã situaţie se vor prezenta urmãtoarele:
  - perioadele efectiv verificate;
  - documentele care au stat la baza concluziei cã obligaţia fiscalã este
corect determinatã.

  2. Alte constatãri
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

  3. Discuţia finalã cu contribuabilul

  A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului:
  - se vor consemna, în mod obligatoriu, numãrul şi data documentului prin
care contribuabilul este înştiinţat despre data, ora şi locul de desfãşurare
a discuţiei finale;
  - în caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discuţia finalã,
acest fapt va fi menţionat expres în raport;
  - de asemenea, se va prezenta o sintezã a punctului de vedere al
contribuabilului pentru fiecare diferenţã de impozit, taxã, contribuţie;

  B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:
  - se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie
fiscalã faţã de punctul de vedere al contribuabilului.
  - argumentele organelor de inspecţie fiscalã vor fi prezentate pentru
fiecare impozit, taxã sau contribuţie pentru care contribuabilul a prezentat
punctul sãu de vedere.

  4. Sinteza constatãrilor inspecţiei fiscale
  Pentru fiecare impozit, taxã sau contribuţie la care s-au calculat
diferenţe sau accesorii în sarcina contribuabilului se vor prezenta urmãtoarele
informaţii:

┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea obligaţiei│Perioada verificatã/Perioada │ Obligaţie fiscalã │
│crt.│  fiscale     │ pentru care s-au calculat │stabilitã suplimentar│
│  │          │obligaţiile fiscale accesorii│   de platã    │
│  │          ├──────────────┬──────────────┤           │
│  │          │ De la data │ Pânã la data │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
├────┼────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│  │          │       │       │           │
└────┴────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

  Raportul a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru
contribuabil, unul pentru organele de inspecţie fiscalã şi unul pentru organul
fiscal de administrare competent, unde contribuabilul este luat în evidenţã ca
plãtitor de impozite şi taxe.


           Avizat,

       Şef compartiment,              Întocmit,
     L.S.....................       L.S. ..........................
    (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

  ANEXA 29
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 29  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 054 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                              Aprobat,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S. .........................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)
                 DISPOZIŢIE
       privind mãsurile stabilite de organele de inspecţie fiscalã

  Date de identificare contribuabil:

  Nume şi prenume/Denumire: ................................................
  Domiciliul fiscal/sediu: ROMÂNIA/ ......................, judeţul ........,
codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna ...................,
satul/sectorul ...................., str. ......................, nr. ........,
bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
Identificat prin: B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ........ nr. ..............,
C.I.F.*)....................., tel./fax...................................,
e-mail ..........................................,

  Date privind inspecţia fiscalã:
  Ca urmare a inspecţiei fiscale desfãşurate în perioada ...................
de cãtre .............................. din cadrul ..........................,
s-a întocmit*1) .................................../.........................

  În temeiul art. 105 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, dispunem urmãtoarele mãsuri:
  1.1 MĂSURA*2): ............................................................
  ...........................................................................
  1.2 TERMEN*3): ............................................................
  1.3 MOTIVELE DE FAPT*4): ..................................................
  ...........................................................................
  1.4 TEMEIUL DE DREPT*5):
  Act normativ: ............., articol: .............., paragraf: ..........,
punct: ............, litera: ......., alineat: ............
  2.1 MĂSURA: ...............................................................
  ...........................................................................
  2.2 TERMEN: ...............................................................
  2.3 MOTIVELE DE FAPT: .....................................................
  ...........................................................................
  2.4 TEMEIUL DE DREPT:
  Act normativ: .............., articol: .............., paragraf: .........,
punct: ............, litera: ......., alineat: ............

  Menţiuni privind audierea contribuabilului:
  ...........................................................................
  ...........................................................................

  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţa în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Neducerea la îndeplinire a mãsurile dispuse se sancţioneazã contravenţional,
potrivit art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.


     Şef compartiment executare silitã,        Întocmit,
   L.S. .................................     L.S. ..................
      (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)


---------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va completa cu tipul actului întocmit de cãtre echipa de inspecţie
care a efectuat verificarea.
  *2) Se va completa mãsura dispusã de unitatea fiscalã.
  *3) Se va completa cu termenul pentru ducerea la îndeplinire a mãsurii
dispuse.
  *4) Se va prezenta pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii
mãsurilor.
  *5) Pentru fiecare faptã descrisã vor fi menţionate actele normative
încãlcate.

  ANEXA 30
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 30  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 055 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ......./.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail               DISPOZIŢIE DE URMĂRIRE


  În urma controlului efectuat în baza reglementãrilor legale la ...........,
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ......................................,
judeţul ..........................., codul poştal ............................,
municipiul/oraşul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ......................, str. ..................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ....................... nr. ............,
C.I.F.*) ................................, tel./fax ..........................,
e-mail .........................., s-au constatat diferenţe între obligaţiile
determinate de contribuabil şi cele legal datorate (obligaţii bugetare
reprezentând impozite, taxe, accesorii).

┌────┬──────────┬──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │   Suma      │Nr. cont│ Stabilit │Achitat│Diferenţe │
│crt.│obligaţiei│           │ venit │ în urma │    │de încasat│
│  │ bugetare │           │bugetar │controlului│    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Debit         │    │      │    │     │
│  │     ├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │     │Accesorii       │    │      │    │     │
├────┼──────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│  │TOTAL:  │           │    │      │    │     │
└────┴──────────┴──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴──────────┘

  Accesoriile au fost calculate pânã la data de .............................
  În conformitate cu ................................... prezenta dispoziţie
constituie titlu executoriu.


          Conducãtorul organului fiscal local,
         L.S..................................
           (prenumele, numele şi semnãtura)                             Întocmit,
                       L.S. .............................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)


-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  ANEXA 31
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 31  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 056 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ...../.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
                DECIZIE Nr. ...........
          referitoare la obligaţiile de platã accesorii


  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ...............................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ......................, judeţul ..............,
codul poştal ................, municipiul/oraşul/comuna.......................,
satul/sectorul .........................., str. .............................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .........., C.I.F.*)...............,
tel./fax.................................., e-mail ............................
  În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au
calculat urmãtoarele accesorii:
  Natura obligaţiei fiscale*1)..............................................
  Documentul prin care s-au individualizat sumele de platã ..................

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│  Suma   │Accesorii din care ........................*2)│
│  - lei -  ├────────────┬───────────────┬────────┬────────┤
│       │ Perioada │ Nr. de zile │ Cota │ Suma │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│       │      │        │    │    │
├─────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┤
│TOTAL:    │      │        │    │    │
└─────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴────────┘

  În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţã.
  Vã invitãm ca, în termenul prevãzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sã achitaţi sau sã faceţi dovada
plãţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie şi înştiinţare
de platã.
  Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu
prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acestuia, care se
depune la sediul organului fiscal emitent.


            Conducãtorul organului fiscal local,
         L.S. ......................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)

----------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii
sociale, amenzi şi alte sume)
  *2) Majorãrile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 119
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

  ANEXA 32
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 32  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 057 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ...../.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail                 ÎNŞTIINŢARE
          privind stingerea creanţelor fiscale


  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ................., judeţul ...................,
codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna .....................,
satul/sectorul ..........................., str. .............................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................. nr. ..............,
C.I.F.*)..................., tel./fax ..............., e-mail .................
  În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, vã înştiinţãm cã plãţile efectuate de
dumneavoastrã au stins creanţe fiscale, dupã cum urmeazã:

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│  Informaţii referitoare la   │    Informaţii referitoare la     │
│   documentele de platã    │      stingerea sumelor       │
├────────┬──────┬─────┬────────────┼─────────┬───────┬──────────┬──────┬──────┤
│Document│ Data │Suma │  Sumã   │Denumirea│Titlul │Obligaţia │Termen│ Suma │
│ platã │plãţii│achi-│neutilizatã │obliga- │ de  │fiscalã  │ de  │stinsã│
│nr./datã│   │tatã │în stingere │ţiilor  │creanţã│principalã│platã │   │
│    │   │   │pânã la data│bugetare │    │/accesorii│   │   │
│    │   │   │ prezentei │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┼──────┼─────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┤
│    │   │   │      │     │    │     │   │   │
├────────┴──────┼─────┼────────────┼─────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┤
│TOTAL:     │   │      │TOTAL:                  │
└───────────────┴─────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  În conformitate cu art. 205-207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, împotriva
prezentului act se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 30
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
  În vederea corelãrii evidenţei fiscale cu evidenţa contabilã, vã rugãm sã
efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa cã veţi da curs solicitãrii noastre,
vã mulţumim.            Conducãtorul organului fiscal local,
         L.S. .......................................
             (prenumele, numele şi semnãtura)


-----------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.

  ANEXA 33                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 33  │
                              │Model 2009 ITL 058 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...                CERERE COMPENSARE*1)

                D-le./D-nã DIRECTOR,


  Subsemnatul(a)................*2) Subscrisa ..............................,
C.I.F.*) ..............., cu sediul în ROMÂNIA/ .............................,
judeţul ..........................., codul poştal .................,
municipiul/oraşul/comuna.................................................,
satul/sectorul .............................., str. .........................,
nr. ........, bl. ............, sc. ........., et. ........, ap ........,
tel./fax ......................., e-mail ....................................
reprezentatã prin ........................................*3) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/
administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ........................,
judeţul ............................., codul poştal ........................,
municipiul/oraşul/comuna ................., satul/sectorul .................,
str. ..............., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..............
nr. .............., C.I.F.*)................................, în conformitate
cu art. 116 alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, solicit compensarea sumei de ........................... lei,
reprezentând: ..............................................................
cu ........................................................................,
achitate prin chitanţã/mandat poştal/ordin de platã ........................
  Anexez prezentei urmãtoarele documente ..................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................


       Data             Semnãtura şi ştampilã
      ........           .........................----------
  *1) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului
sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dupã caz.
Dispoziţiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în
mod corespunzãtor;
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *3) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  ANEXA 34                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 34  │
                              │Model 2009 ITL 059 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...

                CERERE RESTITUIRE

                D-le./D-nã DIRECTOR,


  Subsemnatul(a) ..................*1) Subscrisa ...........................,
C.I.F.*) .........................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...................,
judeţul ........................., codul poştal ..............................,
municipiul/oraşul/comuna ..................., satul/sectorul .................,
str. ........., nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap .......,
tel./fax ......................., e-mail .....................................
reprezentatã prin .....................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ......................................,
judeţul ......................., codul poştal ...............................,
municipiul/oraşul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ....................., str. ..................................,
nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............... nr. ....................,
C.I.F.*)......................................., în conformitate cu art. 117
alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, solicit restituirea sumei de .................... lei,
reprezentând:.................................................................
.............................................................................,
achitate prin chitanţã/mandat poştal/ordin de platã .........................
întrucât .....................................................................
..............................................................................

  Solicit ca plata sumei sã fie efectuatã prin:
  [] casieria dumneavoastrã;
  [] mandat poştal la adresa................................................
  [] virament bancar în contul ..................................... deschis
la banca ............................... sucursala ............................

  Anexez prezentei urmãtoarele documente:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................        Data            Semnãtura şi ştampilã
       ........          .........................


-------------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  ANEXA 35
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 35  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 060 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ...../.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                              Aprobat,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S. .........................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)
                 DECIZIE
         de restituire a sumelor de la bugetul local


  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ................................

  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ....................., judeţul ...............,
codul poştal ................, municipiul/oraşul/comuna ......................,
satul/sectorul ................., str. .......................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) ...........................,
tel./fax ..................., e-mail .....................................
  Emisã în temeiul art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare şi în baza Cererii de restituire ............/.............., s-a
stabilit cuantumul sumei de restituit, astfel:
  - suma solicitatã la restituire: .................................... lei;
  - suma compensatã, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu
modificarile si completarile ulterioare: ............................ lei;
  - suma aprobatã pentru restituire: .............................. lei.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la organul
fiscal competent, în termen de 30 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa
în conformitate cu prevederile art. 205-207 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.        Şef compartiment,            Întocmit,
   L.S. ...............................  L.S. ............................
     (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)
-------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.

  ANEXA 36                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 36  │
                              │Model 2009 ITL 061 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...                  CERERE
          pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã
                stradalã şi adresã


                 DOMNULE PRIMAR,


  Subsemnatul(a) ........................*1) Subscrisa .....................,
C.I.F.*) ......................, cu sediul în ROMÂNIA/ .......................,
judeţul ................................, codul poştal .......................,
municipiul/oraşul/comuna .....................................................,
satul/sectorul ..........................., str. .............................,
nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ............., ap ........,
tel./fax ......................, e-mail ......................................
reprezentatã prin ........................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ......................................,
judeţul .........................., codul poştal ............................,
municipiul/oraşul/comuna ....................................................,
satul/sectorul ....................., str. ..................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ................ nr. ...................,
C.I.F.*)..................................., solicit eliberarea unui certificat
de nomenclaturã stradalã şi adresã pentru imobilele situate la adresele:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
fiindu-mi necesar pentru: ....................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................      Data                Semnãtura şi ştampilã
      ......               .......................


--------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;

  ANEXA 37
 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 37  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 062 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitateCodul de identificare fiscalã: .................      Nr. ...../.../20..
Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail                 CERTIFICAT
            de nomenclaturã stradalã şi adresã


  Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ...........................................
nr. ....../.......... cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/........................,
judeţul ..................................., codul poştal ....................,
municipiul/oraşul/comuna ......................................................
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .......... nr. .............,
C.I.F.*)....................., tel./fax .....................................,
e-mail ......................................................................,
având calitatea de proprietar/coproprietar/ moştenitor*1)/mandatar/acţionar
unic/asociat/administrator/împuternicit la ..................................,
cu sediul în ROMÂNIA/........................, judeţul ......................,
codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna .....................
satul/sectorul ......................, str. .................................,
nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap ......., identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............... nr. ....................,
C.I.F.*) ..................., tel./fax .............., e-mail .........*2), şi
a verificãrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al
autoritãţilor administraţiei publice locale se atestã urmãtoarele:
  Bulevardul/Strada/Aleea .................................................,
fost/fostã ........................... fost/fostã ............................
va purta denumirea provizorie/definitivã de .................................,
având numãrul ......................
  Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ................................
..............................................................................
..............................................................................
  Taxa pentru eliberarea prezentului certificat, instituitã în temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, actualizatã potrivit normelor legale în vigoare,
în sumã de ...................... lei, a fost achitatã cu ordinul de
platã/chitanţa/mandat poştal ............../.................

  Prezentul certificat este valabil pânã la data de ......../.......                  PRIMAR
          L.S. ................................
             (prenume, nume şi ştampilã)


--------------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Moştenitorii trebuie sã facã dovada decesului titularului cu copia
actului de deces;
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice
  ANEXA 38                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 38  │
                              │Model 2009 ITL 063 │
                              │          │
                              └───────────────────┘
                               Nr. ..../.../20...                  CERERE
       pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavãri

                DOMNULE PRIMAR,


  Subsemnatul(a) ...........................*1) Subscrisa ..................,
C.I.F.*) .........................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...................,
judeţul ..........................., codul poştal ............................,
municipiul/oraşul/comuna .....................................................,
satul/sectorul ...................., str. ....................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
tel./fax ......................., e-mail .....................................
reprezentatã prin .......................................*2) în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/
împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ......................................,
judeţul ..................................., codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna ................, satul/sectorul ...................,
str. ......................................., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......, et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria ...... nr. ..........., C.I.F.*).......................................

┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje │Suprafaţa│
│crt.│     şi excavãri pentru studii geotehnice   │  mp  │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │studii geotehnice                 │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2 │ridicãri topografice                │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3 │exploatãri de carierã               │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4 │balastiere                     │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5 │sonde de gaz                    │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6 │sonde de petrol                  │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7 │alte exploatãri nemenţionate la pct. 1 - 6     │     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│  │Total suprafaţã                  │     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

  Suprafaţa afectatã de exploatãrile pentru care solicit eliberarea
autorizaţiei este de ................. mp, fiind situatã în tarlaua ..........,
parcela .................... sau la adresa ...................................
........................................................................
  De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a autorizaţiei sã fie de
la ................../................. la .................../...............
  Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţã cã declararea necorespunzãtoare
adevãrului se pedepseşte conform legii penale.
  Beneficiez de scutire la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje şi excavãri, în calitate de ...........................................
conform documentelor anexate .................................................
.............................................................................        Data            Semnãtura şi ştampilã
       ........          .......................


-------------
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic
de înregistrare, dupã caz); numãrul de înregistrare la instanţa judecãtoreascã,
etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;  ANEXA 39 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 39  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 064 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ...........      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

          AUTORIZAŢIA DE FORAJE ŞI EXCAVĂRI
          Nr. ........ din ............ 20...

  Se autorizeazã cererea înregistratã sub nr. ............./.................
depusã de...............................*1) cu domiciliul fiscal/sediul în
ROMÂNIA/ ....................., judeţul .........................., codul
poştal .........., municipiul/oraşul/comuna..................., satul/sectorul
.................., str. ......................, nr. ...., bl. ...., sc. ....,
et. ..., ap ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr.
.........., C.I.F.*)....................., tel./fax.......................,
e-mail ........................., sã execute foraje şi excavãri necesare*2):

┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │                          │ Suprafaţa  │
│crt.│ Se autorizeazã efectuarea de lucrãri pentru:   │   mp   │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1 │studii geotehnice                 │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2 │ridicãri topografice                │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3 │exploatãri de carierã               │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4 │balastiere                     │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5 │sonde de gaz                    │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6 │sonde de petrol                  │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7 │alte exploatãri nemenţionate la pct. 1 - 6     │       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│  │Total suprafaţã                  │       │
└────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
│ Total suprafaţa afectatã de forajele şi   │     │       │
│      excavãrile autorizate       │  mp  │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│Taxa prevãzutã pentru foraje şi excavãri,   │     │       │
│inclusiv majorarea anualã stabilitã de    │     │       │
│consiliul local                │ lei/mp │       │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤
│Taxa încasatã pentru eliberarea autorizaţiei │     │       │
│(rd. 1 x rd. 2)                │ lei   │       │
├──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Taxa prevãzutã la rd. 3 a fost achitatã cu ordinul de platã/mandatul  │
│poştal/chitanţa nr. ....... din data de ........../....../20......   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de valabilitate a autorizaţiei de la data de ........./20.... │
│la data de ............../20....                    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Exploatãrile autorizate se executã în tarlaua ..................,
parcela .................. sau la adresa: ..............................
........................................................................

  În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiaţi/nu beneficiaţi de
scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi
excavãri.

                 PRIMAR,
          L.S..................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)--------
  *1) Nume şi prenume/ denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se bifeazã categoria de exploatãri pentru care s-a eliberat autorizaţia.


  ANEXA 40


                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 40  │
                              │Model 2009 ITL 065 │
                              └───────────────────┘

                              Nr. ....../.../20...

          CEREREA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI
     privind lucrãrile de racorduri şi branşament la reţelele publice
       de apã, canalizare, gaze, termice, energie electricã,
           telefonie şi televiziune prin cablu

  Subscrisa ...................................................., domiciliul
fiscal în ROMÂNIA/....................., judeţul ............................,
codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna ........................
satul/sectorul ...................., str. ...................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ........., C.I.F.*)......................,
tel./fax ............................, e-mail ............................,
reprezentatã prin ..........................................., în calitate de
acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în
ROMÂNIA/.................., judeţul .........................., codul poştal
..............., municipiul/oraşul/comuna .................... satul/sectorul
...................., str. ..........................., nr. ......, bl. .....,
sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................., tel./fax
............................, e-mail ............................, doresc sã
efectuez lucrãri de racorduri/branşament la*1):

  [] reţelele publice de apã;
  [] reţelele publice de canalizare;
  [] reţelele publice de gaze;
  [] reţelele publice de transport a energiei termice;
  [] reţelele publice de transport a energiei electrice;
  [] reţelele de telefonie;
  [] reţelele de televiziune prin cablu;

  Lucrãrile de racorduri/branşament se executã la urmãtoarea adresã:
...............................................................................
...............................................................................

  Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituitã în temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în
sumã de ............... lei, a fost achitatã cu ordinul de platã/mandatul
poştal/chitanţa nr. ......./.........

      Data            Semnãtura şi ştampilã
    ...............        ..........................--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se bifeazã tipul de reţea pentru care se solicitã autorizarea


  ANEXA 41 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 41  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 066 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                 AUTORIZAŢIA
    privind lucrãrile de racorduri şi branşament la reţelele publice
       de apã, canalizare, gaze, termice, energie electricã,
           telefonie şi televiziune prin cablu
          Nr. .......... din ............. 20....

  Se autorizeazã ....................................., cu sediul în ROMÂNIA/
............................, judeţul .........................., codul poştal
.............., municipiul/oraşul/comuna ..................... satul/sectorul
...................., str. ........................., nr. ......, bl. ......,
sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria .... nr. .........., C.I.F.*)..............................., tel./fax
........................., e-mail ............................ sã efectueze
lucrãri de racorduri/ branşament la*):

  [] reţelele publice de apã;
  [] reţelele publice de canalizare;
  [] reţelele publice de gaze;
  [] reţelele publice de transport a energiei termice;
  [] reţelele publice de transport a energiei electrice;
  [] reţelele de telefonie;
  [] reţelele de televiziune prin cablu;
  pentru beneficiarul ......................................, cu domiciliul
fiscal/sediul în ROMÂNIA/................, judeţul ........................,
codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna .....................,
satul/sectorul .............., str. .......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)..............
...................., tel./fax ................, e-mail ...................

  Lucrãrile de racorduri/branşament se executã la urmãtoarea adresã:
...........................................................................
...........................................................................

  Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituitã în temeiul
Titlului IX din Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în
sumã de ............... lei, a fost achitatã cu ordinul de platã/mandatul
poştal/chitanţa ........../...........

  Prezenta autorizaţie este valabilã pânã la data de ........../..........

                  PRIMAR,
            L.S............................
            (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *) Se bifeazã tipul de reţea pentru care se acordã autorizarea.


  ANEXA 42                              ┌───────────────────┐
                              │  Anexa nr. 42  │
                              │Model 2009 ITL 067 │
                              └───────────────────┘

                             Nr. ....../.../20...

                   CERERE
         pentru eliberarea certificatului de producãtor


                DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul(a) ......................................................, în
calitate de proprietar/coproprietar/mandatar cu domiciliul fiscal/sediul în
ROMÂNIA/ ..................., judeţul ................, codul poştal.........,
municipiul/oraşul/comuna .................... satul/sectorul ................,
str. ......................., nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap ....,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ........, C.I.F.*)
...................., tel./fax .................., e-mail ...................,
solicit eliberarea unui certificat de producãtor în vederea desfãşurãrii
activitãţii de ...............................................................
la adresa ....................................................................

      Data                Semnãtura
   ...................         ...................-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.


  ANEXA 43 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 43  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 068 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                  DECLARAŢIA
         privind valoarea realã a lucrãrilor executate
            în baza autorizaţiei de construire

  Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal/sediul în
ROMÂNIA/........................., judeţul ..........................., codul
poştal ............., municipiul/oraşul/comuna ..............................
satul/sectorul ........, str. .................................., nr. ......,
bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................,
tel./fax ..................... , e-mail ........................, în calitate
de beneficiar al autorizaţiei de construire ............../................,
emisã de cãtre primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ...........
.................., având stabilitã obligaţia de a executa integral lucrãrile
autorizate, inclusiv instalaţiile aferente acestora pânã la data de
............/........., declar cã valoarea realã a lucrãrilor este de:
...................... lei.

  FIŞA DE CALCUL privind regularizarea taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │                        │     │      │
│crt.│    Specificaţie              │ U.M.  │  Valori  │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 1 │Valoarea lucrãrilor declaratã de solicitant la │ - lei - │      │
│  │emiterea autorizaţiei de construire, înscrisã │     │      │
│  │în aceasta                   │     │      │
│  │a. În cazul în care valoarea din rd. 7 este  │     │      │
│  │determinã în funcţie de valoarea înscrisã la  │     │      │
│  │rd. 3                     │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 2 │Taxa încasatã la eliberarea autorizaţiei de  │ - lei - │      │
│  │construire determinã în funcţie de valoarea  │     │      │
│  │înscrisã la rd. 3 respectiv: valoarea     │     │      │
│  │rd. 3 x 1%;│                  │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 3 │Valoarea realã a lucrãrilor declaratã de    │ - lei - │      │
│  │solicitant, la terminarea acestora       │     │      │
│  │b. În cazul în care valoarea din rd. 7 nega-  │     │      │
│  │tivã, taxa datoratã se determinã în funcţie de │     │      │
│  │valoarea înscrisã la rd. 6, respectiv: valoarea│     │      │
│  │rd. 6 x 1%                   │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 4 │Suprafaţa construitã desfãşuratã a clãdirii **)│ - mp - │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 5 │Valoarea impozabilã a clãdirii, potrivit    │- lei/mp-│      │
│  │anexei nr. 1                  │     │      │
│  │c. Pentru clãdirile cu destinaţia de locuinţã │     │      │
│  │şi anexele gospodãreşti, taxa se reduce cu 50%;│     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 6 │Valoarea impozabilã a clãdirii (rd. 4 x rd. 5) │- lei/mp │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 7 │Valoarea din rd. 3 - Valoarea din rd. 6 = ±  │ - lei - │      │
│  │d. În cazul în care prin autorizaţia de    │     │      │
│  │construire s-a autorizat executarea de lucrãri │     │      │
│  │la o clãdire existentã, iar în urma acestora, │     │      │
│  │suprafaţa construitã nu s-a modificat,     │     │      │
│  │regularizarea taxei se face numai în funcţie  │     │      │
│  │de valoarea înscrisã la rd. 3         │     │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 8 │Taxa datoratã de solicitantul - contribuabil ca│     │      │
│  │efect al stabilirii valorii impozabile/reale a │     │      │
│  │clãdirii                    │ - lei - │      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ 9 │Diferenţa de încasat de la solicitantul-    │     │      │
│  │contribuabil ca efect al regularizãrii     │ - lei - │      │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘

      Data             Semnãtura şi ştampilã
    .................       .........................-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  **) Nu se completeazã în cazul contribuabililor - persoane juridice


  ANEXA 44 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 44  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 069 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: .............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

          TITLU EXECUTORIU NR...................

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ...................., judeţul ................,
codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ................................,
tel./fax......................., e-mail .....................................

┌────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│  Natura  │ Termenul legal │        Suma       │ Cuantumul │
│ obligaţiei │  de platã   │       - lei -      │  sumei  │
│ fiscale*1) │        ├───────┬─────────────────────────┤datorate*2) │
│      │        │ Debit │  Accesorii din care  │  (lei)  │
│      │        │    │ ....................... │      │
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
└────────────┴────────────────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┘

  Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plata*3) .....
.......................................... ....................................

  Prezentul înscris constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã
în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţa în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Data emiterii: ..................

           Conducãtorul organului fiscal local,
            L.S...........................
            (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã, amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *2) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data plãţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia obligaţiilor faţã de buget provenite din dobânzi, penalitãţi de orice fel şi amenzi;
  *3) Se vor menţiona: denumirea documentului, numãr, data, emitentul.


  ANEXA 45 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 45  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 070 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                 PROCES-VERBAL
      privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
    încheiat astãzi ..... anul ..... luna ................ orele ......

  Încheiat in temeiul art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, pentru neachitarea la scadenta a obligaţiilor fiscale
in sarcina debitorului*1).....................................................
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/............................, judeţul
......................, codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna
........................... satul/sectorul ...................., str.
..................., nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)
.................., tel./fax ........................., e-mail ..............,
menţionate in titlul executoriu emis de .....................................,
s-au calculat urmãtoarele sume datorate:

┌────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐
│Accesoriul creanţei │ Titlul executoriu │ Perioada pentru care │ Cuantumul │
│  fiscale*2)    │  nr./data*3)  │   s-a calculat   │  sumelor  │
│          │          │   accesoriul    │ calculate*4)│
│          │          │           │  (lei)  │
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│Total:       │          │           │       │
└────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘

  În temeiul prevederilor art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicata în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
prezentul înscris constituie titlu executoriu.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţã, in conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicata în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicata în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când
urmeazã sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

        Conducãtorul organului fiscal local,
       L.S.................................
         (prenumele, numele şi semnãtura)------
  *1) Nume, prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va menţiona denumirea accesoriilor sau a altor sume prevãzute in titlul executoriu fãrã sã fi fost stabilit cuantumul acestora, precum şi denumirea creanţei fiscale principale la care se refera;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numãrul si data emiterii;
  *4) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data plãţii sau stingerii, inclusiv.


  ANEXA 46 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 46  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 071 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: .............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  SOMAŢIE

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ...................., judeţul .................,
codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. .........................., nr. ......,
bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ...............................,
tel./fax......................., e-mail ............................

  În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, vã înştiinţãm cã figuraţi în evidenţa fiscala cu urmãtoarele sume
de platã, pentru care s-a început executarea silitã în temeiul titlului
executoriu anexat, emis de...............................

┌────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│  Natura  │Titlul executoriu│        Suma       │ Cuantumul │
│ obligaţiei │  nr./data*2)  │       - lei -      │  sumei  │
│ fiscale*1) │         ├───────┬─────────────────────────┤datorate*3) │
│      │         │ Debit │  Accesorii din care  │  (lei)  │
│      │         │    │ ....................... │      │
│      │         │    ├─────────────────────────┤      │
│      │         │    │Calculate pânã la data de│      │
│      │         │    │ ....................... │      │
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
├────────────┼─────────────────┼───────┼─────────────────────────┼────────────┤
└────────────┴─────────────────┴───────┴─────────────────────────┴────────────┘

  Accesoriile se vor calcula pânã la data plãţii, inclusiv.
  Dacã, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita
sumele menţionate pentru care termenul legal de platã a expirat sau nu veţi
face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã
în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va proceda la
continuarea mãsurilor de executare silitã. Toate cheltuielile ocazionate de
stingerea sumelor arãtate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei
somaţii prin poştã, vor fi suportate de cãtre dvs.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicata în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

         Conducãtorul organului fiscal local,
         L.S................................
           (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã, amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *3) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data plãţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia obligaţiilor faţã de buget provenite din dobânzi, penalitãţi de orice fel şi amenzi.


  ANEXA 47 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 47  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 072 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............       Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 ADEVERINŢĂ
              de primire a somaţiei

  Am primit somaţia ......../............., precum şi titlul executoriu
nr./data*1) ......................................... pentru debitorul*2)
................................... C.I.F.*).............................
astãzi ...., luna ..........., anul ...., ora .....
  Numele şi prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeşte somaţia şi
semneazã adeverinţa ..................................................... din
ROMÂNIA/ ......................., judeţul........................., codul
poştal............, municipiul/oraşul/comuna ..................., satul/
sectorul ......................., str. ....................................,
nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./
C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ..........
  Prezenta a fost întocmitã în temeiul art. 44 alin. (2) lit. b) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã
în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

     Executor fiscal,           Persoana care primeşte somaţia,
  L S............................   L S..................................
    (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)

  Legitimaţia nr. ...............--------
  *1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numãrul si data emiterii;
  *2) Nume, prenume/denumire debitor;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.


  ANEXA 48 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 48  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 073 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............       Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                 PROCES VERBAL
             privind comunicarea somaţiei
       încheiat astãzi ...... luna .............. anul ......

  În baza art. 44 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, subsemnatul.........................................
cu legitimaţia nr. ........m-am deplasat la debitorul .......................
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/............................, judeţul
........................., codul poştal ............., municipiul/oraşul/
comuna..................., satul/sectorul ............, str. .................,
nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap ....., identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Paşaport seria .... nr. ........., C.I.F.*)...........................,
tel./fax................, e-mail .................., în data de ............
ora ......., în vederea comunicãrii somaţiei ........./.......... emisã de
............................................. însoţitã de titlul executoriu
nr./data*1).........................................................
emis de ............................................................
  Somaţia a fost înmânatã /afişatã*2) .......................................
...............................................................................
...............................................................................

          Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S.................................
             (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se va indica pentru toate nr. şi data emiterii;
  *2) Se va preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei cãreia i s-a înmânat somaţia sau locul unde s-a fãcut afişarea şi motivul afişãrii, precum şi orice alte constatãri utile executãrii silite.


  ANEXA 49 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 49  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 074 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ...........       Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                 PROCES-VERBAL
            de identificare bunuri imobile
     Încheiat astãzi ...... luna .......... 20... ora.........

  În temeiul ........................... subsemnatul ........................
având funcţia de .............................. cu legitimaţia nr. .... am
procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului ..................
................... cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/....................,
judeţul .........................., codul poştal ................., municipiul/
oraşul/comuna ........................... satul/sectorul ......................,
str. ............................, nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....,
ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ..........,
C.I.F.*).................................., tel./fax...........................,
e-mail ............................, cãruia deşi i s-a comunicat somaţia ....../
............, nu a efectuat plata sumelor datorate, conform titlului executoriu
........./.............., emis de .............................................,
constând în:

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────┐
│   Denumirea   │ Actul normativ în │       Sumã - lei -      │
│obligaţiei bugetare │ baza cãruia a fost├─────────┬──────────────────────────┤
│          │stabilitã obligaţia│ Debit │ Accesorii calculate pânã │
│          │   de platã   │     │ la data de.............. │
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤
│    TOTAL    │          │     │             │
└────────────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘

  Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la identificarea
urmãtoarelor bunuri imobile:
  a) clãdire având suprafaţa construitã desfãşuratã de............ mp, compusã
din .............................................................şi construitã
din .............................................................., situatã în
localitatea ................................, str. ...........................,
nr....., deţinutã în baza*1) .................................................,
înscrisã în CF nr. ...................... nr. top ............................
evaluatã la suma de .......................... lei.
  b) teren*2)......................în suprafaţã de ...................mp,
situat în localitatea ............................, str.......................,
nr. ...., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ../ 20 .., TIPUL ........, VOL
......, POZITIA NR............, parcela........, deţinut în baza*1) ...........
....................................................................... înscris
în CF nr. ................ nr. top ......................... evaluat la suma de
.......................... lei.
  Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat în prezenţa urmãtoarelor
persoane:
  1. ....................... domiciliat în...................................
legitimat cu ................... în calitate de ..........................;
  2. ....................... domiciliat în...................................
legitimat cu ................... în calitate de ..........................;
  3. ....................... domiciliat în...................................
legitimat cu ................... în calitate de ..........................;

  În legãturã cu bunurile identificate, debitorul menţioneazã cã au fost/ nu
au fost gajate sau ipotecate anterior .....................................
...............................................................................
  Sarcini care greveazã imobilul ............................................
  Persoanele de faţã la identificarea bunurilor formuleazã urmãtoarele
obiecţiuni ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
  În legãturã cu bunurile identificate s-au sãvârşit infracţiunile ..........
...............................................................................
drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor
imobile în .... exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a
înmânat debitorului...........................................................
...........................................................................*3).

   Conducãtorul organului         Contribuabilul sau persoana
     fiscal local,             majorã cu care locuieşte
  L.S.............................   L.S.................................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                        1........................
                          (semnãtura martorului)
                        2..............................
                          (semnãtura martorului)
                        3..............................
                          (semnãtura martorului)------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona actul care atestã proprietatea asupra bunului, precum şi autoritatea emitentã.
  *2) Se va menţiona felul terenului.
  *3) Se va face menţiunea dacã debitorul nu este de faţã, refuzã sau nu poate sã semneze procesul-verbal de identificare.


  ANEXA 50 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 50  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 075 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                  SOMAŢIE
        privind executarea silitã a bunurilor imobile

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ...................., judeţul ................,
codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)................................,
tel./fax......................., e-mail .....................................

   În temeiul ...............................................................
...............................................................................
  Vã anunţãm cã, deoarece nu aţi achitat sumele de platã înscrise în titlul
executoriu ............../.............., emis de .........................., în
termen de 5 zile de la înmânarea prezentei somaţii se va proceda la executarea
silitã a urmãtoarelor bunuri imobile prevãzute în procesul-verbal de
identificare bunuri imobile ............./..............
  a) clãdire în suprafaţã de ............ compusã din .......................
....................... şi construitã din .....................................,
situatã în localitatea .................. str. ..................... nr. .......
înscrisã în CF nr. .......... nr. top .................., deţinut în baza
................................................................ evaluatã la
suma de ............ lei.
  b) teren*1)................................... în suprafaţã de ............
situat în............... str. ................................. nr. ........,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ../ 20 .., TIPUL ........, VOL ......,
POZITIA NR............, parcela........, înscris în CF nr. ............ nr.
top .................... deţinut în baza ....................................
evaluat la suma de .............. lei.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Precizãm cã s-a luat mãsura înscrierii prezentei somaţii în evidenţele de
publicitate imobiliarã.
  Menţionãm cã pânã la emiterea urmãtorului act de executare silitã puteţi
achita sumele datorate.

           Conducãtorul organului fiscal local,
            L.S...............................
             (prenumele, numele şi semnãtura)--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va menţiona felul terenului.


  ANEXA 51 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 51  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 076 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             APROBAT,
                      Conducãtorul organului fiscal local,
                      L.S................................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)

                  DECIZIE
          de instituire a mãsurilor asiguratorii

  Emisã în temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, la debitorul .......................................
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ......................., judeţul
..........................., codul poştal............., municipiul/oraşul/
comuna........................., satul/sectorul .......................,
str. ............................., nr. ......, bl. ......., sc. .....,
et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ....
nr. .........., C.I.F.*).........................., tel./fax..............,
e-mail ............................s-au constatat urmãtoarele obligaţii de
platã, estimate prin nota de constatare/stabilite prin raportul privind
rezultatul inspecţiei fiscale nr............. din data de ..................,
constând în:

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│  Natura obligaţiei fiscale*1)   │  Suma estimatã / stabilitã (lei)  │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, întrucât s-a
constatat existenţa pericolului ca debitorul sã se sustragã de la urmãrire sau
sã îşi ascundã ori sã îşi risipeascã patrimoniul/averea, se dispun mãsuri
asiguratorii.
  Motivarea dispunerii mãsurilor asiguratorii :..............................
...............................................................................
  Informaţii necesare aducerii la îndeplinire a mãsurilor asiguratorii
dispuse:
  a) conturile de disponibilitãţi şi de depozite, precum şi bãncile la care
sunt deschise:...............................................................
.............................................................................
  b) sume datorate debitorului de cãtre terţe persoane*2):.................
.............................................................................
  c) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în
coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane şi
locul unde se gãsesc bunurile respective: ...................................
.............................................................................
  Recomandãri privind modul de aducere la îndeplinire a mãsurilor
asiguratorii (poprire asiguratorie şi/sau sechestru asigurator asupra
bunurilor):..................................................................
.............................................................................
  Mãsurile asiguratorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu
dispoziţiile referitoare la executarea silitã, care se aplicã în mod
corespunzãtor.
  Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate,
dupã caz, mãsurile asiguratorii vor fi ridicate.
  Mãsurile asiguratorii vor fi ridicate de cãtre organul de executare
competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emisã de organul
fiscal care le-a dispus, dacã creanţa estimatã prin nota de constatare, la
încheierea raportului privind rezultatul inspecţiei fiscale, nu mai existã
sau are valoare mai micã, ca urmare a desfiinţãrii în tot sau în parte a
actului de inspecţie fiscalã care a generat luarea mãsurilor asiguratorii, a
plãţii voluntare sau stingerii prin modalitãţile prevãzute de lege a sumelor
stabilite prin actul de inspecţie fiscalã, a hotãrârii instanţei competente
datã ca urmare a soluţionãrii contestaţiei la actul de inspecţie fiscalã sau
a unei contestaţii a mãsurilor asiguratorii, în alte condiţii prevãzute de lege.
  Mãsurile asiguratorii dispuse, dacã nu au fost desfiinţate în condiţiile
legii, rãmân valabile pe toatã perioada executãrii silite.
  Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestaţie în termen
de 15 zile de la data comunicãrii, la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã
se aflã sediul organului de executare competent.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

      Şef compartiment,             Întocmit,
   L.S............................     L.S............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora);
  *2) Denumirea/numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datoratã debitorului.


  ANEXA 52 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 52  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 077 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                             APROBAT,
                      Conducãtorul organului fiscal local,
                       L.S...........................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

                  DECIZIE
           de ridicare a mãsurilor asiguratorii

  Potrivit dispoziţiilor art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, debitorului
................................ cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/
......................., judeţul ........................., codul poştal
................., municipiul/oraşul/comuna ........................... satul/
sectorul ....................., str ..................., nr. ....., bl. .....,
sc. ...., et. ..., ap ...., C.I.F.*)...................... îi sunt ridicate
mãsurile asiguratorii începând cu data ......................, datoritã:
  a). încetãrii motivelor pentru care au fost dispuse:
  [] creanţa estimatã prin nota de constatare, la încheierea raportului
privind rezultatul inspecţiei fiscale, nu mai existã sau are valoare mai micã;
  [] ca urmare a desfiinţãrii în tot sau în parte a actului de inspecţie
fiscalã care a generat luarea mãsurilor asiguratorii;
  [] ca urmare a plãţii voluntare;
  [] ca urmare a stingerii prin modalitãţile prevãzute de lege a sumelor
stabilite prin actul de inspecţie fiscalã;
  [] ca urmare a hotãrârii instanţei competente datã ca urmare a soluţionãrii
contestaţiei la actul de inspecţie fiscalã sau a unei contestaţii a mãsurilor
asiguratorii;
  [] în alte condiţii prevãzute de lege.

  b). constituirii unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate:
  [] consemnarea de mijloace bãneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
  [] scrisoare de garanţie bancarã;
  [] ipotecã asupra unor bunuri imobile din ţarã;
  [] gaj asupra unor bunuri mobile;
  [] fidejusiune;

  Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestaţie în termen
de 15 zile de la data comunicãrii, la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã
se aflã sediul organului de executare competent.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

       Şef compartiment,             Întocmit,
    L.S............................    L.S............................
    (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.


  ANEXA 53 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 53  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 078 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ............       Nr. ......./../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                   ADRESĂ
               de înfiinţare a popririi

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ...................., judeţul ................,
codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna..........................,
satul/sectorul .................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*) ................................,
tel./fax......................., e-mail ......................................

  În baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, se înfiinţeazã de îndatã, poprirea asupra veniturilor şi
disponibilitãţilor bãneşti în lei şi în valutã, titluri de valoare sau alte
bunuri mobile necorporale, prezente şi viitoare, deţinute şi/sau datorate de
dv. cu orice titlu, debitorului urmãrit*1)..................................
conform titlului executoriu emis de .........................................
..............................., anexat în copie certificatã.
  Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de
trezorerie şi contabilitate publicã ......................... dupã cum urmeazã:

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Natura obligaţiei │ Titlul executoriu │  Cuantumul    │ Nr. contului │
│  fiscale*2)    │  nr./data*3)  │   sumei     │ bugetar în  │
│          │          │   datorate    │ care urmeazã │
│          │          │   (lei)     │ a se vira  │
│          │          │          │ suma reţinutã │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────┤
│TOTAL:       │          │          │        │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────┘

  Poprirea se considerã înfiinţatã din momentul primirii adresei de
înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia sã înregistraţi atât ziua, cât
şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
  Din momentul indisponibilizãrii, respectiv de la data şi ora primirii
prezentei, nu veţi proceda la transmiterea cãtre debitor a veniturilor şi
disponibilitãţilor bãneşti în lei şi în valutã, titluri de valoare sau alte
bunuri mobile necorporale, pânã la achitarea integralã a obligaţiilor fiscale,
cu excepţia sumelor necesare plãţii drepturilor salariale, dacã este cazul.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţã în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

          Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S...........................
           (prenumele, numele şi semnãtura)-------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz); alte date de identificare a debitorului urmãrit;
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã, amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii.
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numãrul şi data emiterii.

  ANEXA 54 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 54  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 079 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ..............      Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESĂ
      de înfiinţare a popririi asupra disponibilitãţilor bãneşti

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ............, judeţul .........................,
codul poştal ..........., municipiul/oraşul/comuna ............................,
satul/sectorul ............, str. .............., nr. ....., bl. ...., sc. ....,
et. ....., ap .....
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. ......., C.I.F.*) .............., tel./fax ..........,
e-mail ...........................
  În temeiul art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se indisponibilizeazã de îndatã, în mãsura în care este
necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele
viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei şi/sau valutã
deschise la unitatea dv. de cãtre debitorul *1) ...............................,
conform titlului executoriu emis de ..........................................,
anexat în copie certificatã.
  Sumele vor fi reţinute şi vãrsate în conturile deschise la unitatea de
trezorerie si contabilitate publicã ............................................
dupã cum urmeazã:

 ┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │Titlul executoriu│Cuantumul sumei │  Nr. contului  │
 │   fiscale*2)   │  nr./datã*3)  │  datorate   │ bugetar în care  │
 │          │         │   (lei)   │ urmeazã a se vira │
 │          │         │        │  suma reţinutã  │
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │    TOTAL    │         │        │          │
 └────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

  Poprirea se considerã înfiinţatã din momentul primirii adresei de
înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia sã înregistraţi atât ziua, cât şi
ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
  Din momentul indisponibilizãrii, respectiv de la data si ora primirii
prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de platã primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plãţi
din conturile acestuia, pânã la achitarea integralã a obligaţiilor fiscale, cu
excepţia sumelor necesare plãţii drepturilor salariale.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Vã mulţumim pentru cooperare,

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã,
codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz);
alte date de identificare a debitorului;
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale, dupã caz;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica
pentru toate numãrul şi data emiterii;
  ANEXA 55 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 55  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 080 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESĂ
           de înfiinţare a popririi asiguratorii

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ............., judeţul ..........., codul poştal
..........., municipiul/oraşul/comuna ..............., satul/sectorul .........,
str. ................, nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ..... nr. ........., C.I.F.*) ..................., tel./fax.
..................., e-mail .......................
  În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi a Deciziei de instituire a mãsurilor asiguratorii
......./....... emisã de ................., anexatã în copie certificatã, se
înfiinţeazã poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dvs. cu
orice titlu, debitorului*1) ..................................................
  Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare
silitã prin transmiterea titlului executoriu în copie certificatã terţului
poprit, de cãtre organul de executare, vor fi vãrsate în conturile deschise la
unitatea de trezorerie şi contabilitate publicã ............................
dupã cum urmeazã:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │ Suma estimatã/stabilitã │  Nr. contului bugetar  │
 │   fiscale*2)   │      (lei)      │ în care urmeazã a se vira │
 │          │              │    suma reţinutã    │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │    TOTAL    │              │              │
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  În conformitate cu prevederile art. 149, alin. (8) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în termen de 5 zile de la primirea prezentei, vã rugãm sã ne comunicaţi dacã
datoraţi, cu orice titlu, vreo sumã de bani debitorului sus-menţionat.
  Mãsura asiguratorie dispusã, dacã nu a fost desfiinţatã în condiţiile legii,
rãmâne valabilã pe toatã perioada executãrii silite, fãrã îndeplinirea altor
formalitãţi, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire mãsurile asiguratorii,
cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 172
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicãrii sau a
luãrii la cunoştinţã, la instanţa judecãtoreascã competentã.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã,
codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz); alte
date de identificare a debitorului.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;  ANEXA 56 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 56  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 081 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ADRESĂ
  de înfiinţare a popririi asiguratorie asupra disponibilitãţilor bãneşti

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ .............., judeţul ................., codul
poştal ............, municipiul/oraşul/comuna .................., satul/sectorul
..................., str. ...................., nr. ....., bl. ......, sc. ....,
et. ...., ap ......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. ......., C.I.F.*) ..........., tel./fax. ............,
e-mail ...........................
  În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi a Deciziei de instituire a mãsurilor asiguratorii
nr. .......... din ............ emisã de ......................, anexatã, în
copie certificatã, se indisponibilizeazã de îndatã, în mãsura în care este
necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele
viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei şi/sau valutã
deschise la unitatea dv. de cãtre debitorul *1) ..............................
  Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare
silitã, vor fi vãrsate în conturile deschise la unitatea de trezorerie şi
contabilitate publicã ........................................................
dupã cum urmeazã:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │ Suma estimatã/stabilitã │  Nr. contului bugetar  │
 │   fiscale*2)   │      (lei)      │ în care urmeazã a se vira │
 │          │              │    suma reţinutã    │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 │    TOTAL    │              │              │
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  Din momentul indisponibilizãrii, respectiv de la data şi ora primirii
prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de platã primite,
respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plãţi
din conturile acestuia, pânã la data ridicãrii mãsurii asiguratorii sau pânã
la achitarea integralã a obligaţiilor fiscale, dupã caz, cu excepţia sumelor
necesare plãţii drepturilor salariale.
  În cazul începerii procedurii de executare silitã, organul de executare va
transmite bãncii titlul executoriu în copie certificatã şi o comunicare
cuprinzând sumele datorate de cãtre debitor.
  Mãsura asiguratorie dispusã, daca nu a fost desfiinţatã în condiţiile
legii, rãmâne valabilã pe toatã perioada executãrii silite, fãrã îndeplinirea
altor formalitãţi.
  În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vã rugãm sã ne comunicaţi
înfiinţarea popririi asiguratorie.
  Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire mãsurile asiguratorii,
cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 173
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicãrii sau a
luãrii la cunoştinţã, la instanţa judecãtoreascã competentã.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Vã mulţumim pentru cooperare,

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de
identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã,
codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz); alte
date de identificare a debitorului.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;  ANEXA 57 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 57  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 082 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

               ÎNŞTIINŢARE POPRIRE

  Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .................................
  Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ............., judeţul ........................,
codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna ..........................,
satul/sectorul ..................., str. ......................................,
nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap .......
  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*) .................................,
tel./fax. ................, e-mail .............................................
  În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, vã comunicãm cã s-a luat mãsura indisponibilizãrii sumelor existente
şi a celor viitoare provenite din încasãrile zilnice în conturile în lei şi/sau
valutã deschise la *1) ........................................................,
precum şi a oricãror sume reprezentând venituri şi disponibilitãţi bãneşti în
lei şi valutã, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute
şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastrã de cãtre: .......................
  Sumele vor fi reţinute şi vãrsate în conturile deschise la ................,
dupã cum urmeazã:

 ┌────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │Titlul executoriu│Cuantumul sumei │  Nr. contului  │
 │   fiscale*2)   │  nr./datã*3)  │  datorate   │ în care urmeazã  │
 │          │         │   -lei-   │   a se vira   │
 │          │         │        │  suma reţinutã  │
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │    TOTAL:    │         │        │          │
 └────────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Denumirea şi domiciliul fiscal al bãncilor;
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã ori a creanţei fiscale accesorii sau alte sume, dupã caz;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se va indica
pentru toate numãrul şi data emiterii.  ANEXA 58 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 58  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 083 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                            APROBAT,
                      Conducãtor organ fiscal local,
                      L.S. .........................
                      (prenumele, numele şi semnãtura)

                  DECIZIE
     de rãspundere solidarã a terţului poprit cu debitorul urmãrit

  Deoarece S.C. ......................, C.I.F.*)............................,
cu sediul în judeţ ...................... localitatea .........................
cod poştal ............. sector ......., str. .................................
nr. ....., bloc ..... scara ...... etaj ..... ap ..... tel/fax ...............,
adresã de e-mail ................, nu a respectat obligaţiile ce îi reveneau în
urma primirii în data de ................ a popririi înfiinţate cu adresa
......./........., emisã în Dosarul de executare .........../..................
pentru recuperarea sumei de ........... lei, privindu-l pe ...................
al societãţii mai sus menţionate, debitorul ..................................,
cu domiciliul în ..............., strada .....................................,
nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(ã) prin B.I./
C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ................, C.I.F.*) ..............
încãlcând prevederile art. 149 [] alin. 9/ [] alin. 10/ [] alin. 12/ [] alin.
15, din Codul de procedurã fiscalã;
  În temeiul prevederilor art. 149 alin. 13 din Codul de procedurã fiscalã,

              EMITEM URMĂTOAREA DECIZIE

  Art. 1 Angajarea rãspunderii S.C. ............ cu debitorul ..............
pentru suma de ............... lei reprezentând ..............................
  Art. 2 Decizia aprobatã conform art. 28 alin. 2 din Codul de procedurã
fiscalã constituie titlu de creanţã, împotriva cãruia se poate introduce
contestaţie la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoştinţa în conformitate cu prevederile art. 172-173
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Art. 3 (1) În termen de 15 zile de la primirea prezentei se va achita în
contul ........................ suma de ................ lei reprezentând
obligaţia debitorului.
  (2) În cazul neachitãrii sumei stabilite se va proceda la aplicarea
modalitãţilor de executare silitã împotriva SC ................................
  (3) Potrivit art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedurã fiscalã când
urmeazã sã se ia mãsuri de executare fiscalã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Art. 4 Prezenta decizie se va comunica: S.C. ..............................

       Şef compartiment,            Întocmit,
    L.S. ........................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)

--------
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.  ANEXA 59 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 59  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 084 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
           de sechestru asupra bunurilor mobile
    încheiat astãzi ......., luna ........., anul ......, ora .....,

  În temeiul art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, subsemnatul ...................... executor fiscal, cu legitimaţia
nr. ......., delegaţia nr. ...... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile
ale debitorului*1) ....................................., cu domiciliul fiscal/
sediul în ROMÂNIA/..................., judeţul ......................, codul
poştal .............., municipiul/ oraşul/comuna ................... satul/
sectorul ..............., str. ................., nr. ......, bl. ........, sc.
......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria ...... nr. .........., C.I.F.*) .................., tel./fax. ..........,
e-mail .................., cãruia deja i s-a comunicat somaţia ......../.......
nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de
....................., constând în:

 ┌────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
 │ Natura obligaţiei │  Titlul  │    Suma - lei -   │Cuantumul sumei│
 │   fiscale *2)  │ executoriu ├─────┬───────────────────┤ datorate*4) │
 │          │ nr./data*3) │Debit│Accesorii din care │   (lei)   │
 │          │       │   │...................│        │
 │          │       │   ├───────────────────┤        │
 │          │       │   │Calculate pânã la │        │
 │          │       │   │data de ...........│        │
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 └────────────────────┴─────────────┴─────┴───────────────────┴───────────────┘

  Pentru stingerea creanţelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor
mobile prevãzute în anexã, care face parte integrantã din prezentul
proces-verbal.
  În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile
sechestrate deoarece aceasta necesitã cunoştinţe de specialitate, evaluarea se
va face înaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat conferã creditorului fiscal un drept de gaj în sensul
prevederilor dreptului comun.
  Sechestrul s-a aplicat în prezenţa urmãtoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate mãsuri spre
neschimbare, constând în*5): ......................... bunurile fiind lãsate în
custodia ...................., din localitatea ........................, str.
....................., nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea
............., str. .................... nr. ...... .
  Drepturi reale şi sarcini care greveazã bunurile mobile ...................
  În legãturã cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
menţioneazã cã au fost/ nu au fost sechestrate anterior .......................
  În legãturã cu bunurile sechestrate s-au sãvârşit infracţiunile ...........
  Persoanele de faţã la aplicarea sechestrului formuleazã urmãtoarele
obiecţii: .....................................................................
  Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp dureazã
executarea silitã. În cazul în care obligaţia fiscalã nu se achitã în termen de
15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare
.....................................*6)


  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)
--------
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *4) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data
plãţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia obligaţiilor faţã de buget
provenite din dobânzi, penalitãţi de orice fel şi amenzi.
  *5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se aflã,
menţionându-se bunurile mobile supuse acestor mãsuri;
  *6) Se va face menţiunea dacã debitorul nu este de faţã, precum şi dacã
debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţã la sechestrare
refuzã sau nu poate sã semneze procesul verbal de sechestru.   ANEXA
  la Procesul-verbal
  de sechestru nr. ...... din ............  Dosar de executare
  Nr. ........./............

 ┌───────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│ Cantitatea │ Valoarea estimativã │
 │ stare de uzurã, semne particulare  │      │  (exclusiv TVA)   │
 │      de identificare      │      │    - lei -     │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┤
 │        TOTAL:                           │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)  ANEXA 60 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 60  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 085 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
           de sechestru asupra bunurilor imobile
    încheiat astãzi ....., luna .........., anul ......, ora .....,

  În temeiul art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, subsemnatul ........................... executor
fiscal, cu legitimaţia nr. ......., delegaţia nr. ........ am procedat la
sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ....................., cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/..................., judeţul ............,
codul poştal .............., municipiul/ oraşul/comuna ................ satul/
sectorul .............., str. ....................., nr. ......., bl. .......,
sc. ......, et. ....., ap ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport
seria ...... nr. ........, C.I.F.*) ......................., tel./fax.
............., e-mail .................., cãruia deja i s-a comunicat somaţia
......../......., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului
executoriu emis de ............................, constând în:

 ┌────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
 │ Natura obligaţiei │  Titlul  │    Suma - lei -   │Cuantumul sumei│
 │   fiscale *2)  │ executoriu ├─────┬───────────────────┤ datorate*4) │
 │          │ nr./data*3) │Debit│Accesorii din care │   (lei)   │
 │          │       │   │...................│        │
 │          │       │   ├───────────────────┤        │
 │          │       │   │Calculate pânã la │        │
 │          │       │   │data de ...........│        │
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 ├────────────────────┼─────────────┼─────┼───────────────────┼───────────────┤
 └────────────────────┴─────────────┴─────┴───────────────────┴───────────────┘

  Pentru stingerea creanţelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea
urmãtoarelor bunuri imobile:
  a) clãdire având suprafaţa construitã desfãşuratã de ....... mp, compusã
.................. şi construitã din ........................., situatã în
localitatea ......................., str. ......................, nr.......,
deţinutã în baza*5) ........................, înscrisã în CF nr. ...........
nr. top ................. evaluatã la suma de ................... lei.
  b) teren*6) ................ în suprafaţã de ............. mp, situat în
localitatea ..................., str. .........................., nr. ......,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ........., VOL ......,
POZITIA NR. .........., parcela ........., deţinut în baza*5) ..............,
înscris în CF nr. ........... nr. top ................... evaluat la suma de
....................... lei.
  În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile
deoarece aceasta necesitã cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face
înaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat constituie ipotecã legalã şi s-a aplicat în prezenţa
urmãtoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  Drepturi reale şi sarcini care greveazã imobilul ..........................
  În legãturã cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ....................
menţioneazã cã au fost/nu au fost sechestrate anterior ........................
  Persoanele de faţã la aplicarea sechestrului formuleazã urmãtoarele
obiecţii: ....................................
  În legãturã cu bunurile sechestrate s-au sãvârşit infracţiunile
............................................
  Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp dureazã
executarea silitã.
  Dacã obligaţia fiscalã nu este plãtitã in termen de 15 zile se va proceda
la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecãtoreascã
competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în .... exemplare
.................................*7)

  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)
--------
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *4) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data
plãţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modifi-
cãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia obligaţiilor faţã de buget
provenite din dobânzi, penalitãţi de orice fel şi amenzi.
  *5) Se va menţiona actul care atestã proprietatea asupra bunului, precum şi
autoritatea emitentã.
  *6) Se va menţiona felul terenului.
  *7) Se va face menţiunea dacã debitorul nu este de faţã, precum şi dacã
debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuzã sau nu poate sã semneze
procesul-verbal de sechestru.  ANEXA 61 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 61  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 086 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
          de numire a administratorului sechestru
     încheiat astãzi ........ ora ..... luna ......... anul ....

  În baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, având în vedere cã debitorul*1) ........................... cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .............., judeţul .................,
codul poştal ............, municipiul/ oraşul/comuna ................, satul/
sectorul ........................, str. ...................., nr. ......, bl.
........, sc. ....., et. ....., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
Paşaport seria ...... nr. ........., C.I.F.*) ................, tel./fax.
..........., e-mail ..............., în baza titlului executoriu ....../......
emis de ...................... are urmãtoarele obligaţii de platã:

 ┌────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │   Titlul executoriu   │Cuantumul sumei datorate*4)│
 │   fiscale*2)   │    nr./datã*3)    │     (lei)      │
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 ├────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤
 └────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

  Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i
s-a comunicat somaţia nr. ............./............, pentru stingerea creanţei
fiscale s-a început procedura de executare silitã (asupra bunurilor imobile, a
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rãdãcini sau a unui ansamblu de
bunuri, dupã caz) şi s-a încheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri
imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de
bunuri) nr./data*5) ............................ constând în:
  a) clãdire având suprafaţa construitã desfãşuratã de .......... mp, compusã
din ............................ şi construitã din ........................,
situatã în localitatea ......................., str. ...................., nr.
......, deţinutã în baza*6) ..........................., înscrisã în CF nr.
.............. nr. top .................... evaluatã la suma de .......... lei.
  b) teren*7) .................. în suprafaţã de ....... mp, situat în
localitatea ................., str. ..............., nr. ......, înregistrat în
REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL.........., VOL ....., POZITIA NR.
........, parcela ........, deţinut în baza*6) înscris în CF nr. ......... nr.
top ................... evaluat la suma de ....................... lei.
  c) alte bunuri imobile ( fructe neculese si recolte prinse de rãdãcini)
..............................
  d) bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)
..............................
  Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeşte administrator
sechestru ................. din localitatea .............., str. ............,
nr. ......., bloc ...., sc. ....., ap....., C.I.F.*) ........................
  În cazul în care administrator sechestru este numitã altã persoanã fizicã
sau juridicã decât debitorul sau creditorul, organul fiscal va fixa o
indemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusã.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a
încheiat în 3 exemplare, din care unul rãmâne la dosarul de executare, unul s-a
înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru.

       Executor fiscal
  L.S. ..............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)
  Legitimaţia nr. ...................

  Am primit în pãstrare în calitate de administrator sechestru bunurile
arãtate în prezentul proces-verbal de care rãspund şi am luat cunoştinţã de
obligaţiile pe care le am.
  Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevãzute în art. 155 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în
normele metodologice date în aplicarea acesteia.

              Administratorul sechestru,
            L.S. ...........................
            (prenumele, numele şi semnãtura)

----------
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,
amenda sau a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *4) Majorãrile de întârziere se vor calcula în continuare pânã la data
plãţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu
excepţia obligaţiilor de platã provenite accesorii si amenzi.
  *5) În cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se
vor indica pentru toate numãrul şi data emiterii.
  *6) Se va menţiona actul care atestã proprietatea asupra bunului, precum
şi autoritatea emitentã.
  *7) Se va menţiona felul terenului.  ANEXA 62 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 62  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 087 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
         de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile
    încheiat astãzi ......, luna ......., anul ......., ora ......,

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi al Deciziei de instituire a mãsurilor asiguratorii
nr. ...... din .......... emisã de .............................., subsemnatul
...................... executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia
nr. ........, am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor
mobile ale debitorului*1) ............................, cu domiciliul fiscal/
sediul în ROMÂNIA/ ..............., judeţul ................., codul poştal
............., municipiul/oraşul/comuna ...................., satul/sectorul
..................., str. .................., nr. ......, bl. ......, sc. ....,
et. ....., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr.
.........., C.I.F.*) ........................., tel./fax. ..................,
e-mail ................., care înregistreazã obligaţii de platã, constând în:

 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei fiscale*2) │     Suma estimatã/stabilitã*3)     │
 │                │          (lei)          │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile
prevãzute în anexã, care face parte integranta din prezentul proces verbal.
  În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru
care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesitã cunoştinţe de
specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul aplicat conferã creditorului fiscal un drept de gaj în sensul
prevederilor dreptului comun.
  Sechestrul s-a aplicat în prezenţa urmãtoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate mãsuri spre
neschimbare, constând în*4): ............................... bunurile fiind
lãsate în custodia ......................, din localitatea ...................,
str. .............., nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea
............., str. ..................... nr. ...... .
  Drepturi reale şi sarcini care greveazã bunurile mobile ...................
  În legãturã cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
menţioneazã cã au fost/ nu au fost sechestrate anterior .......................
  În legãturã cu bunurile sechestrate s-au sãvârşit infracţiunile
..............................
  Persoanele de faţã la aplicarea sechestrului formuleazã urmãtoarele
obiecţii: .....................................................................
  Mãsurile asiguratorii dispuse, dacã nu au fost desfiinţate în condiţiile
legii, rãmân valabile pe toatã perioada executãrii silite, fãrã îndeplinirea
altor formalitãţi*5).
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.

  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)
--------
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *3) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorãri
de întârziere conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
republicatã, cu excepţia obligaţiilor provenite din accesorii de orice fel şi
amenzi;
  *4) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se aflã,
menţionându-se bunurile mobile supuse acestor mãsuri;
  *5) Se va face menţiunea dacã debitorul nu este de faţã, precum şi dacã
debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţã la sechestrare
refuzã sau nu poate sã semneze procesul verbal de sechestru.   ANEXA
  la Procesul-verbal
  de sechestru nr. ...... din ............  Dosar de executare
  Nr. ........./............

 ┌───────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│ Cantitatea │ Valoarea estimativã │
 │ stare de uzurã, semne particulare  │      │  (exclusiv TVA)   │
 │      de identificare      │      │    - lei -     │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
 ├───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┤
 │        TOTAL:                           │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)
  ANEXA 63 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 63  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 088 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
        de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile
   încheiat astãzi ......., luna .........., anul ......., ora ......,

  În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, şi al Deciziei de instituire a mãsurilor asiguratorii
nr. ......... din ........ emisã de ........................., subsemnatul
.................. executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........., delegaţia
nr. ........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra
bunurilor mobile ale debitorului*1) .............................., cu
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ......................., judeţul
................., codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna
............... satul/sectorul ................., str. ................, nr.
........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)
......................, tel./fax. .................. , e-mail ............ ,
care înregistreazã obligaţii de platã, constând în:

 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei fiscale*2) │     Suma estimatã/stabilitã*3)     │
 │                │          (lei)          │
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

  S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmãtoarelor
bunuri imobile:
  a) clãdire având suprafaţa construitã desfãşuratã de ....... mp, compusã
din ................ şi construitã din .........................., situatã în
localitatea ......................, str. ...................., nr. ......,
deţinutã în baza*4) ............................, înscrisã în CF nr.
.............. nr. top .................. evaluatã la suma de .......... lei.
  b) teren*5) ................ în suprafaţã de ................... mp, situat
în localitatea ................., str. .................., nr. ......,
înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ........, VOL .......,
POZITIA NR. ......, parcela ......., deţinut în baza*4) .....................,
înscris în CF nr. ............ nr. top .................. evaluat la suma de
.......................... lei.
  În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru
care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesitã cunoştinţe de
specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare.
  Sechestrul s-a aplicat în prezenţa urmãtoarelor persoane:
  1. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  2. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  3. ...................... domiciliat în ......................... legitimat
cu ............................ în calitate de ...............................;
  Drepturi reale şi sarcini care greveazã bunurile mobile ...................
  În legãturã cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .....................
menţioneazã cã nu au fost/au fost sechestrate anterior .......................
  Persoanele de faţã la aplicarea sechestrului formuleazã urmãtoarele
obiecţii*6): ..................................................................
  În legãturã cu bunurile sechestrate s-au sãvârşit infracţiunile ...........
  Mãsurile asiguratorii dispuse, dacã nu au fost desfiinţate în condiţiile
legii, rãmân valabile pe toatã perioada executãrii silite, fãrã îndeplinirea
altor formalitãţi.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.

  Conducãtorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majorã
                           cu care locuieşte
  L.S. ...............................   L.S. .............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                       1. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       2. ...............................
                          (semnãtura martorului)
                       3. ...............................
                          (semnãtura martorului)

--------
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxã,
amendã sau altã sumã ori a creanţei fiscale accesorii, dupã caz;
  *3) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorãri
de întârziere conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã,
cu excepţia obligaţiilor provenite din accesorii şi amenzi;
  *4) Se va menţiona actul care atestã proprietatea asupra bunului, precum
şi autoritatea emitentã.
  *5) Se va menţiona felul terenului.
  *6) Se va face menţiunea dacã debitorul nu este de faţã, precum şi dacã
debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuzã sau nu poate sã
semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.  ANEXA 64 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 64  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 089 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
               de predare-primire*1)
    încheiat astãzi ....., luna ..........., anul ......, ora......,

  În temeiul art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, subsemnatul ......................., executor fiscal,
cu legitimaţia nr. ........ / ........., am predat urmãtoarele bunuri mobile,
sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ..............,
înregistrat sub nr. ............/ care vor fi supuse vânzãrii în regim de
consignaţie.

 ┌───────────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────┬────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, descriere,│U.M.│Cantitatea│ Preţul  │Valoarea│
 │ stare de uzurã, semne particulare de │  │     │unitar/U.M.│ (lei) │
 │       identificare       │  │     │      │    │
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 ├───────────────────────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────┤
 └───────────────────────────────────────┴────┴──────────┴───────────┴────────┘

  Subsemnatul .................., în calitate de reprezentant al*2)
......................... cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/....................,
judeţul ................, codul poştal ..............., municipiul/oraşul/
comuna ............ satul/sectorul ........., str. ......................., nr.
....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*).................,
tel./fax ..................., e-mail .................., am primit bunurile
mobile enumerate mai sus.
  Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere
pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.
  Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsã în termen de
douã zile lucrãtoare în contul nr. ......................, deschis la unitatea
de trezorerie şi contabilitate publicã ................... dupã reţinerea
comisionului de .............%.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicata în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

      Executorul fiscal,      Reprezentantului unitãţii de vânzare
                       în regim de consignaţie
    L.S. ..................    L.S. .................................
  (prenumele, numele şi semnãtura)   (prenumele, numele şi semnãtura)

----------
  *2) Unitatea de vânzare în regim de consignaţie.
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.  ANEXA 65 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 65  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 090 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   ANUNŢ
           privind vânzarea pentru bunuri mobile

  În temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se face cunoscut cã în ziua de ....., luna ......,
anul ......., ora ......., în ROMÂNIA/.............., judeţul ..............,
codul poştal ............, municipiul/oraşul/comuna ............. satul/
sectorul ..........., str. .................., nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, se vor vinde prin*1) .................
urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) .....................
cu domiciliul fiscal/ sediul în ROMÂNIA/....................., judeţul
................, codul poştal .............., municipiul/ oraşul/comuna
................ satul/sectorul ...................., str. .................,
nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap ......, C.I.F.*)
..................., tel./fax. ................... , e-mail
........................,

 ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │ Denumirea bunului mobil, descriere sumarã: │  Preţul de evaluare sau  │
 │   (se vor indica drepturile reale şi    │  de pornire a licitaţiei, │
 │   privilegiile care greveazã bunurile,   │ este de .............. lei │
 │        dacã este cazul)       │               │
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
 └──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare.
  Cei interesaţi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaţi sã prezinte, pânã la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaţie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare urmãtoarele: .................................
............................................................................*3)
urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare la locul fixat în acest
scop.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Pentru informaţii suplimentare, vã puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numãrul .........................................
  Data afişãrii: ................................

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. .................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
----------
  *1) Se va indica metoda de vânzare;
  *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *3) Oferte de cumpãrare; dovada plãţii taxei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comerţului; pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaţii fiscale
restante, sau altele dupã caz.  ANEXA 66 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 66  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 091 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA          │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

  Codul de identificare fiscalã: ................     Nr. ....../.../20...
  Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                  ANUNŢUL
           privind vânzarea pentru bunuri imobile

  În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se face cunoscut cã în ziua de ......, luna .........,
anul .........., ora ........, în ROMÂNIA/.............., judeţul ............,
codul poştal ............., municipiul/ oraşul/comuna .................. satul/
sectorul ................, str. ......................, nr. ......., bl. .....,
sc. ......, et. ....., ap ......., se vor vinde prin*1) .......................
urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ......................
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/........................., judeţul
....................., codul poştal ................, municipiul/ oraşul/comuna
........................... satul/sectorul ................, str. ............,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, C.I.F.*)
....................
  a) clãdire în suprafaţã de ................. compusã din ..................
şi construitã din ................ situatã în localitatea .....................
str. .............. nr. ......, deţinutã în baza*3) ...........................
înscrisã în CF nr. ............... nr. top ................., preţ de evaluare/
de pornire al licitaţiei ................ lei;
  b) teren*4) ................. în suprafaţã de ........... situat în
localitatea ................. str. ........................ nr. ..............,
deţinutã în baza*3) ......................, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL
20 .../ 20 ..., TIPUL ........, VOL ......, POZITIA NR. ......., parcela .....,
înscris în CF nr. .............. nr. top ................, preţ de evaluare/de
pornire al licitaţiei .................. lei.
  Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de urmãtoarele*5):
...............................................................................
  Pentru bunul imobil prevãzut mai sus (clãdire/teren) au comunicat titluri
executorii urmãtorii creditori*6) .............................................
  Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã
pentru vânzare.
  Cei interesaţi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaţi sã prezinte, pânã la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaţie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare urmãtoarele: .................................
............................................................................*7)
urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare la locul fixat în acest
scop.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
  Pentru informaţii suplimentare, vã puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numãrul .....................
  Data afişãrii: ................................

           Conducãtorul organului fiscal local,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)

----------
  *1) Se va indica metoda de vânzare;
  *2) Se va preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *3) Se va menţiona actul care atestã proprietatea asupra bunului, precum şi
autoritatea emitentã.
  *4) Se va menţiona felul terenului;
  *5) Se vor arãta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor
imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciarã, precum şi
titularii şi domiciliul sau sediul acestora;
  *6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul
sau sediul creditorilor urmãritori.
  *7) Oferte de cumpãrare; dovada plãţii taxei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului
comerţului; pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaţii fiscale
restante, sau altele dupã caz.  ANEXA 67 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 67  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 092 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
            de licitaţie pentru bunuri mobile
  încheiat astãzi ....... anul ....... luna ........... orele ........

  În temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţã
 de debitorul*1)........................ cu domiciliul fiscal/sediul în
 ROMÂNIA/................., judeţul ............., codul poştal .............,
 municipiul/oraşul/comuna ................... satul/sectorul ................,
 str. .................., nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap .....,
 identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. .........,
 C.I.F.*)................, tel./fax ..............., e-mail .................,
 în sumã de ............... lei, specificate în titlul executoriu nr./data
 *2)...................., emis de ................. s-a sechestrat bunul mobil
 înscris în procesul-verbal de sechestru nr. ......... din ...............
 întocmit de ......................
  Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusã la
 cunoştinţa publicã prin publicarea la data de .................... în ziarele
 ................ a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul
 *3)..................., la ............. *4), precum şi la ...............*5)
  În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007,
 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a procedat la valorificarea
 bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, dupã cum urmeazã:
  Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
  - datele de identificare a bunului mobil .................................
 ............................................................................
  - descrierea sumarã ......................................................
  - drepturile reale şi celelalte sarcini care greveazã bunul mobil ........
 ............................................................................
  - preţul de pornire a licitaţiei .............. lei
  - data ........... ora ...... locul vânzãrii .............................
  - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului ........
 ............................................................................
  - creditori urmãritori ...................................................
 ............................................................................
  Executorul fiscal a fãcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii
 plãţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor
 menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de
 fiecare participant)........................................................
 ............................................................................
  Preţul de evaluare a bunului mobil .................... lei;
  Licitaţia ............*6) a început de la preţul de .............*7) lei;
  Adjudecarea s-a fãcut în favoarea ........................................
 la preţul de adjudecare de ................ lei.
  Adjudecãtorul va plãti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea
 taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare
 bancarã în cel mult 5 zile de la data adjudecãrii, la unitatea de trezorerie
 şi contabilitate publicã ...................................................
 în contul ....................
  Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au fãcut urmãtoarele obiecţii:
 ............................................................................
  În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
 republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã
 adjudecatarul nu plãteşte în termenul stabilit, acesta este obligat sã achite
 cheltuielile prilejuite de o nouã licitaţie şi, în cazul în care preţul
 obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va
 putea sã achite la urmãtoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va
 fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacã la
 urmãtoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat sã
 plãteascã toate cheltuielile prilejuite de urmãrirea acestuia*8) ............
 .............................................................................
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare.

    Comisia de licitaţie:     Adjudecatar sau reprezentantul sãu legal
 L.S..............................  L.S.................................
  (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

 L.S..............................
  (prenumele, numele şi semnãtura)

 L.S..............................
  (prenumele, numele şi semnãtura)

____________
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *3) Organul de executare care organizeazã licitaţia şi primãria în raza
 cãruia se afla bunurile imobile sechestrate;
  *4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfãşurarea licitaţiei;
  *5) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare;
  *6) Se va menţiona licitaţia I, II, III, etc., dupã caz;
  *7) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacã acesta este superior
 preţului de pornire a licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe de la
 preţul de pornire a licitaţiei;
  *8) Se menţioneazã situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacã este
 cazul.  ANEXA 68 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 68  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 093 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
    de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    încheiat astãzi ....... anul ...... luna .......... orele ........

  În temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedurã fiscala, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţã
 de debitorul*1) .............................. cu domiciliul fiscal/sediul în
 ROMÂNIA/....................., judeţul ............., codul poştal .........,
 municipiul/oraşul/comuna .................. satul/sectorul .................,
 str. ................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. .....,
 ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ........,
 C.I.F.*)............., tel./fax ............., e-mail ......................,
 în sumã de ............ lei, specificate în titlul executoriu nr./data*2)
 ................... emis de ........................ s-au sechestrat bunurile
 înscrise în procesul-verbal de sechestru nr. ............ din ...............
 întocmit de .......................
  Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusã la
 cunoştinţa publicã prin publicarea la data de .............. în ziarele
 .................................. a anunţului de vânzare, care a fost afişat
 la sediul ............................,*3) la ...........................*4),
 precum şi la .............................*5)
  În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007,
 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-a procedat la valorificarea
 bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, dupã cum urmeazã:
  Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
  - datele de identificare a bunurilor (clãdire şi/sau teren, ansamblu de
 bunuri) .....................................................................
 .............................................................................
  - descrierea sumarã .......................................................
  - drepturile reale şi celelalte sarcini care greveazã bunurile ............
 .............................................................................
  - preţul de pornire a licitaţiei ................. lei
  - data ............... ora .......... locul vânzãrii ......................
  - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului .........
 .............................................................................
  - creditori urmãritori ....................................................
 .............................................................................
  Executorul fiscal a fãcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii
 plãţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei (se vor
 menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de
 fiecare participant) ........................................................
 .............................................................................
  Preţul de evaluare a bunurilor ...................... lei
  Licitaţia*6)....... a început de la preţul de ................. lei
  Adjudecarea s-a fãcut în favoarea*7) ......................................
 la preţul de adjudecare de ................. lei
  Adjudecãtorul va plãti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea
 taxei de participare la licitaţie,în lei, în numerar sau prin decontare
 bancarã în cel mult 5 zile de la data adjudecãrii.
  Plata se va face integral ........... sau în ........... rate lunare, cu un
 avans de ................... lei şi cu plata unei dobânzi de ...............,
 la unitatea de trezorerie şi contabilitate publicã ..........................
 în contul .........................
  Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au fãcut urmãtoarele obiecţii: ......
 .............................................................................
  În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 dacã adjudecatarul nu plãteşte în termenul stabilit, acesta este obligat sã
 achite cheltuielile prilejuite de o nouã licitaţie şi, în cazul în care
 preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
 Adjudecatarul va putea sã achite la urmãtoarea licitaţie preţul oferit
 iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de
 noua licitaţie. Dacã la urmãtoarea licitaţie bunul nu va fi vândut,
 adjudecatarul este obligat sã plãteascã toate cheltuielile prilejuite de
 urmãrirea acestuia.
  Cumpãrãtorul nu va putea înstrãina bunul decât dupã plata preţului în
 întregime şi a dobânzii stabilite, conform art. 165 alin (2) din Ordonanţa
 Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare, în cazul plãţii preţului în rate.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare.

     Comisia de licitaţie:     Adjudecatar sau reprezentantul sãu legal
 L.S................................  L.S................................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

 L.S................................
   (prenumele, numele şi semnãtura)

 L.S................................
   (prenumele, numele şi semnãtura)
__________
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *3) Organul de executare care organizeazã licitaţia şi primãria în raza
 cãruia se aflã bunurile sechestrate;
  *4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfãşurarea licitaţiei;
  *5) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare;
  *6) Numãrul licitaţiei;
  *7) Se va menţiona:nume şi prenume/denumire precum şi cod de identificare
 fiscalã( codul numeric personal, nr. de identificare fiscalã, codul de
 înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã caz);  ANEXA 69 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 69  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 094 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


             DOCUMENT DE VÂNZARE CUMPĂRARE
            pentru bunuri mobile sechestrate
  încheiat astãzi ........., luna ............., anul ......., ora .....,

  În temeiul ...............................................................

 Debitor ............................... Cumpãrãtor .........................
 ....................................... ....................................
 (nume,prenume/denumire,forma juridicã) (nume,prenume/denumire,forma juridicã)
 C.N.P./C.F./C.U.I. .................... C.N.P./C.F./C.U.I. .................
 Str. .................... nr. ......... Str. ................. nr. .........
 Localitatea ........................... Localitatea ........................
 Judeţul ............................... Judeţul ............................
 Contul ................................ Contul .............................
 Banca ................................. Banca ..............................

 ┌────┬────────────────┬───────┬──────────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │  Denumirea  │ UM  │Cantitatea│ Preţ unitar │ Valoarea │ Valoarea │
 │crt.│  bunului   │    │     │(fãrã T.V.A.)│     │ T.V.A. │
 │  │        │    │     │  -lei-  │ -lei-  │ -lei-  │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │    1    │  2  │  3   │   4    │  5   │  6   │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 ├────┼────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
 │  │        │    │     │       │     │     │
 └────┴────────────────┴───────┴──────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
                     │TOTAL    │     │     │
                     └─────────────┼──────────┴──────────┤
                            │  Total de platã  │
                            │ (col. 5 + col.6)  │
                            │ .................. │
                            └─────────────────────┘

  Conducãtorul organului fiscal local,  Contribuabilul sau reprezentantul
 L.S....................................       sãu legal
   (prenumele, numele şi semnãtura)    L.S..............................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)


               Executorul filscal,
           L.S. ................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)  ANEXA 70 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 70  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 095 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
      privind cheltuielile de executare silitã nr.............

  În temeiul art. 168 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcina
 debitorului *1)......................................., cu domiciliul fiscal/
 sediul în ROMÂNIA/ ......................, judeţul .........................,
 codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna .......................,
 satul/sectorul .............., str. .........................., nr. ........,
 bl. ....., sc. ....., et. ....., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
 Paşaport seria .... nr. ............, C.I.F.*)..............................,
 tel./fax ............., e-mail ................., în baza titlului executoriu
 nr./data*2).................................................................,
 emis de ..................., s-a aplicat procedura de executare silitã pentru
 care s-au efectuat urmãtoarele cheltuieli de executare:
 ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┐
 │ Felul cheltuielilor │Denumirea documentului justificativ,│  Suma (lei)  │
 │  de executare   │     numãrul şi datã      │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │           │                  │         │
 ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │    TOTAL     │                  │         │
 └─────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┘
  În conformitate cu prevederile art. 168 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 prezentul înscris constituie titlu executoriu.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunoştinţã,în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
 Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

  Data emiterii ................

  Conducãtorul organului fiscal local        Executor fiscal
  L.S...............................     L.S............................
  (prenumele, numele şi semnãtura)     (prenumele, numele şi semnãtura)
__________
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica
 pentru toate numãrul şi data emiterii.  ANEXA 71 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 71  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 096 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES-VERBAL
  privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silitã
   încheiat astãzi .......... luna ............ anul ....... orele ......

  În temeiul art. 171 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale faţã de
 debitorul*1).................. cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/
 .............., judeţul ............, codul poştal ............., municipiul/
 oraşul/comuna ..........., satul/sectorul .............., str. .............,
 nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ............, C.I.F.*).............,
 tel./fax ............, e-mail ................., în sumã de ............ lei,
 specificate în titlul executoriu nr./data*2) ................................
 ......................., emis de ...........................................,
 s-a procedat la aplicarea mãsurilor de executare silitã în urma cãrora a
 rezultat suma de ................. lei, la data de ........................ .
  S-a procedat la distribuirea sumei rezultate urmãtorilor creditori care au
 participat la executarea silitã ori şi-au depus titlurile pânã la data
 încheierii prezentului proces-verbal, astfel:
 ┌────┬────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
 │Nr. │Numele sau denumirea│  Domiciliul │ Natura  │Cuantumul│  Suma   │
 │crt.│  creditorului   │  fiscal   │ creanţei │creanţei │distribuitã/│
 │  │          │        │ şi titlul │     │ nr. cont │
 │  │          │        │  care  │     │      │
 │  │          │        │o constatã │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 ├────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
 │  │          │        │      │     │      │
 └────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────────┘
  Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silitã,
 persoanele prezente formuleazã urmãtoarele observaţii sau refuzã sã semneze
 din urmãtoarele motive: .....................................................
 .............................................................................
 .............................................................................
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie
 la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

  Conducãtorul organului fiscal local   Creditorii prezenţi la distribuire
  L.S...............................   L.S.................................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)
                      L.S.................................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

                     Alte persoane prezente la distribuire
                      L.S.................................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

       Executor fiscal
  L.S...............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)
___________
  *1) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au
 depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numãrul şi data emiterii;  ANEXA 72 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 72  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 097 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                   CERERE
        pentru trecerea în proprietatea publicã a statului
         a bunurilor imobile supuse executãrii silite

  Subsemnatul(a)...........................*1) Subscrisa ....................
 ..............., cu sediul în ROMÂNIA/ ................, judeţul ...........,
 codul poştal ........., municipiul/oraşul/comuna ............, satul/sectorul
 ................., str. ..................., nr. ...., bl. ...., sc. .......,
 et. ....., ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .......
 nr. ........., C.I.F.*)..................., tel./fax .......................,
 e-mail ..............., reprezentatã prin ...............................*2),
 în calitate de proprietar/coproprietar/moştenitor*3)/mandatar/acţionar unic/
 asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/.........,
 judeţul ............, codul poştal ............, municipiul/oraşul/comuna
 ................, satul/sectorul .................., str....................,
 nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ..... nr. ..........., C.I.F.*) ............,
 tel./fax ............., e-mail .................., solicit trecerea în
 proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile situate la adresele: ....
 .............................................................................
 .............................................................................
 .............................................................................
 înscrise în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile ......./......
 întocmit de ......................... care se anexeazã prezentei.
  Anexez prezentei urmãtoarele documente care atestã dreptul de proprietate
 al debitorului asupra bunurilor imobile .....................................
 .............................................................................
 .............................................................................
 .............................................................................

     Data                 Semnãtura şi ştampilã
  ..................          ...............................
___________
  *1) Se completeazã în cazul persoanelor fizice;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *2) Se completeazã în cazul persoanelor juridice;
  *3) Moştenitorii trebuie sã facã dovada decesului titularului cu copia
 actului de deces;  ANEXA 73 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 73  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 098 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                             APROBAT,
                      Conducãtorul organului fiscal local,
                       L.S...........................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

                 PROCES-VERBAL
          pentru trecerea în proprietatea publicã a
       statului a bunurilor imobile supuse executãrii silite
    încheiat astãzi ........... luna ................ anul .........

  În temeiul art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
 procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale *1).........................
 ................. faţã de debitorul*2).. ................ domiciliat în
 ROMÂNIA/................., judeţul ..............., codul poştal ..........,
 municipiul/oraşul/comuna ............... satul/sectorul ...................,
 str. .............., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ......,
 identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ............,
 C.I.F.*)................................, astfel cum au fost specificate în
 titlurile executorii nr./data*3) ................ emise de ................,
 în sumã totalã de ............... lei, pentru care s-a început procedura de
 executarea silitã, din care rãmase de recuperat*4).........................
  Titluri executorii emise pentru alte creanţe fiscale: ...................
  Întrucât debitorul nu a plãtit la termenele stabilite obligaţiile fiscale
 prevãzute mai sus, la cererea acestuia, se efectueazã trecerea în
 proprietatea publicã a statului a bunurilor imobile înscrise în
 procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile .........../.............
 întocmit de ................... care se anexeazã la prezentul proces-verbal.
  a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clãdire şi/sau teren)
 ............................................................................
   b) Descrierea sumarã ....................................................
 ............................................................................
  c) Documente care atestã dreptul de proprietate al debitorului asupra
 bunurilor imobile ..........................................................
 ............................................................................
 d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea
 publicã a statului .............................. lei
 e) Suma total obligaţii fiscale ................................. lei
 f) Diferenţa din care:
  - obligaţii fiscale ramase de recuperat (e - d) .................. lei
  - suma rãmasã în plus care urmeazã a fi regularizatã conform dispoziţiilor
 legale în vigoare (d - e) ............................... lei
  Documentele din care rezultã cã bunurile imobile sunt libere de orice
 sarcini (din evidenţele Biroului de Carte funciarã) ........................
 ............................................................................
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei ......../...........
 a comisiei din cadrul ........................... în ......... exemplare.
  În conformitate cu prevederile art. 175 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 prezentul proces verbal constituie titlu de proprietate.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunoştinţã,în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
 Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.

      Executor fiscal                 Debitor,
  L.S..............................     L.S..............................
  (prenumele, numele şi semnãtura)      (prenumele, numele şi semnãtura)
__________
  *1) Impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora;
  *2) Nume şi prenume/denumire;
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *4) Se înscriu sumele rãmase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe,
 amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora.  ANEXA 74 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 74  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 099 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


                PROCESUL-VERBAL
            de constatare a insolvabilitãţii
       Încheiat astãzi ...... luna................ 20.....

  În baza .................................. şi având în vedere cã debitorul
 ................., cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/.................,
 judeţul .............., codul poştal ............., municipiul/oraşul/comuna
 ................, satul/sectorul ..............., str. ....................,
 nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ..........., C.I.F.*).............,
 tel./fax....................., e-mail .....................................,
 a fost înscris în evidenţa fiscalã cu urmãtoarele obligaţii bugetare,conform
 titlurilor executorii*1)...................................................,
 emise de ...........................................
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Denumirea obligaţiei│  Termen de platã  │    Suma datoratã lei   │
 │   bugetare    ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii calculate│
 │          │    │    │    │      │pânã la data de ...│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Pentru încasarea şi executarea silitã a acestor sume s-au luat urmãtoarele
 mãsuri:
  a) s-a comunicat înştiinţarea de platã ............./....................;
  b) s-a comunicat somaţia ................../..................;
  c) s-a înfiinţat poprirea ................../.................;
  d) s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile ..............
 ............................................................................
  e) s-au indisponibilizat urmãtoarele bunuri mobile/imobile ...............
 ............................................................................
  În urma aplicãrii mãsurilor prevãzute mai sus, debitorul figureazã cu
 urmãtoarele obligaţii bugetare:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Denumirea obligaţiei│  Termen de platã  │    Suma datoratã lei   │
 │   bugetare    ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii calculate│
 │          │    │    │    │      │pânã la data de ...│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Pentru determinarea bunurilor şi veniturilor debitorului, s-au luat
 urmãtoarele mãsuri:
  a) s-au fãcut cercetãri la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului
 şi s-a constatat cã ........................................................
 ............................................................................
  b) s-au solicitat relaţii de la serviciul de evidenţã a persoanei/de la
 oficiul registrului comerţului/ de la instanţele de pe lângã tribunalul
 judeţean, dupã caz, şi s-a constatat cã ....................................
 ............................................................................
  c) s-au cerut relaţii de la unitãţile sau de la persoanele fizice, unde
 debitorul şi-a desfãşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat cã
 ............................................................................
  d) s-au cerut relaţii la organele fiscale în raza cãrora s-a nãscut
 debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum şi de la cele
 în a cãror razã administrativ-teritorialã ori evidenţã se aflã sucursale sau
 puncte de lucru ale debitorului şi s-a constatat cã ........................
 ............................................................................
  e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu
 privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi
 s-a constatat cã ...........................................................
 ............................................................................
  f) s-au verificat documentele de înfiinţare şi de evidenţã (statut,
 contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţ
 contabil, balanţa lunarã etc.) şi s-a constatat cã .........................
 ............................................................................
  g) s-au solicitat informaţii societãţilor bancare la care debitorul are
 conturi deschise şi s-a constatat cã .......................................
 ............................................................................
  h) s-au mai fãcut urmãtoarele cercetãri ..................................
  În urma cercetãrilor şi constatãrilor de mai sus rezultã cã debitorul se
 încadreazã în dispoziţiile .................................................
 ............................................................................
 şi este insolvabil, întrucât*2): ...........................................

           Conducãtorul organului fiscal local,
            L.S...............................
            (prenumele, numele şi semnãtura)

  Se anexeazã urmãtoarele documente justificative: .........................
 ............................................................................
 ............................................................................
_________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica
 pentru toate numãrul şi data emiterii;
  *2) Se menţioneazã dupã caz:
  1. Debitorul nu are venituri sau bunuri urmãribile;
  2. Dupã încetarea executãrii silite, pornitã împotriva debitorului, rãmân
    debite neachitate;
  3. Debitorul a dispãrut sau a decedat fãrã sã lase avere;
  4. Debitorul nu este gãsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi, la
    acestea ori în alte locuri unde existã indicii cã a avut avere, nu se
    gãsesc venituri sau bunuri urmãribile;
  5. Potrivit legii, debitorul persoanã juridicã, îşi înceteazã existenţa şi
    au rãmas neachitate obligaţii bugetare.  ANEXA 75 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 75  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 100 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)

                 PROCES-VERBAL
      de declarare a stãrii de insolvabilitate nr. ..........
     Încheiat astãzi ......... luna ........... 20.... ora........

  În baza prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatatã starea
 de insolvabilitate a debitorului ............................. cu domiciliul
 fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ...................., judeţul ...................,
 codul poştal .........., municipiul/oraşul/comuna ........... satul/sectorul
 ............., str. .................., nr. ......, bl. ......, sc. ......,
 et. ...., ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ......
 nr. .........., C.I.F.*).................., tel./fax ......................,
 e-mail .......................
  Debitorul are înscris în documentele contabile, la data de ..............,
 obligaţii fiscale restante în sumã totalã de ......... lei, şi înregistreazã
 bunuri şi venituri urmãribile cu o valoare însumatã estimatã, conform
 documentelor contabile, de ........ lei/nu înregistreazã bunuri sau venituri
 urmãribile.*1)
  În conformitate cu datele cuprinse în evidenţa fiscalã pe plãtitor,
 obligaţiile fiscale restante sunt urmãtoarele:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │  Termenul de platã  │    Suma datoratã (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*2)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Obligaţiile fiscale accesorii calculate pânã la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândã/penalitate de întârziere,
 iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu
 titulatura de majorare de întârziere;
  *2) Obligaţiile fiscale accesorii calculate pânã la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândã/penalitate de întârziere,
 iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu
 titulatura de majorare de întârziere;

  Pentru realizarea acestor creanţe fiscale s-au luat urmãtoarele mãsuri:
  - au fost întocmite şi comunicate somaţiile ......./......, ....../.......;
  - au fost înfiinţate popriri asupra disponibilitãţilor bãneşti din
 conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele ....../...., ...../.....;
  - a fost înfiinţat sechestru asigurãtor/executoriu asupra bunurilor mobile
 prin Procesul-verbal. ........../.........., asupra ........................;
  - a fost înfiinţat sechestru asigurãtor/executoriu asupra bunurilor imobile
 prin Procesul-verbal ....../........, asupra .............. ..........;
  - a fost aplicatã procedura legalã pentru evaluarea bunurilor .............
 .............................................................................
  - au fost luate mãsurile legale privind înregistrarea ipotecilor la
 birourile de Carte Funciarã .................................................
 .............................................................................
  - au fost luate mãsurile legale privind înregistrarea dreptului de gaj la
 Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare ..............................
 .............................................................................
  - au fost luate mãsurile legale privind publicitatea în vederea
 valorificãrii respectivelor bunuri, astfel: .................................
 ............................................................................;
  - au fost luate mãsurile legale în vederea valorificãrii respectivelor
 bunuri, prin licitaţii publice organizate la data de .......................;
  - a fost necesarã reorganizarea licitaţiilor publice, dupã cum urmeazã:
 ............................................................................;
  - în urma licitaţiilor publice organizate au fost valorificate urmãtoarele
 bunuri: ................................., fiind realizate creanţe în cuantum
 de ............................ lei.
  Anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse
 urmãtoarele:
  A1. A fost verificatã situaţia patrimonialã a debitorului persoanã juridicã
  sub aspectul cuantificãrii valorii însumate a bunurilor şi veniturilor
 deţinute, prin solicitarea şi consultarea datelor înscrise în situaţiile
 financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, precum şi din ultima balanţã
 contabilã încheiatã de societatea debitoare, fapt din care rezultã cã:
  a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în
 proprietatea debitoarei este de ............................ lei;
  b) valoarea însumatã a tuturor veniturilor de naturã comercialã, fiscalã
 sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite bãneşti, din titluri
 de stat cu rãscumpãrare la termen este de ........................... lei;
  c) valoarea determinatã, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de
 participaţie (acţiuni, obligaţiuni) este de ......................... lei;
  d) valoarea însumatã a creanţelor de naturã comercialã, a cambiilor, a
 biletelor la ordin sau a creanţelor de naturã fiscalã (sume de rambursat sau
 sume de restituit) pe care debitorul persoanã juridicã le are de recuperat
 este de ........................ lei;
  e) valoarea însumatã a disponibilitãţilor bãneşti, aşa cum rezultã din
 fişierul conturilor bancare, este de .................... lei.
  A2. Au fost verificate situaţia bunurilor de orice fel care se aflã în
 proprietatea debitorului persoanã juridicã, precum şi valoarea acestora prin
 solicitãri de informaţii de la:
  [ ] Compartimente de specialitate ale autoritãţilor publice locale ....*3)
  [ ] Biroul de Carte Funciarã ..........................................*3)
  [ ] Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare ....................*3)
  [ ] Registrul Auto Român ..............................................*3)
  [ ] Registrul Naval Român .............................................*3)
  [ ] (altã instituţie care gestioneazã registre publice) ...............*3)
 din care a rezultat ........................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  B1. A fost verificatã situaţia bunurilor de orice fel care se aflã în
 proprietatea debitorului persoanã fizicã, fiind solicitate informaţii de la:
  [ ] Compartimente de specialitate ale autoritãţilor publice locale ....*3)
  [ ] Biroul de Carte Funciarã ..........................................*3)
  [ ] Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare ....................*3)
  [ ] Registrul Auto Român ..............................................*3)
  [ ] Registrul Naval Român .............................................*3)
  [ ] (altã instituţie care gestioneazã registre publice) ...............*3)
 din care a rezultat ........................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
_________
  *3) Se va indica denumirea instituţiei în cauzã

  B2. Au fost efectuate cercetãri şi constatãri la domiciliul persoanei
 fizice cu privire la situaţia materialã a acesteia, precum şi la alte
 unitãţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfãşurat activitatea
 profesionalã ori lucrativã remuneratã, în alte locuri despre care s-au cules
 informaţii în legãturã cu existenţa bunurilor debitorului persoanã fizicã,
 din care au rezultat .......................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  B3. Au fost solicitate informaţii de la organele ori persoanele abilitate,
 cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat
 sau declarat dispãrut ori decedat, din care a rezultat ....................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
 ...........................................................................
  B4. Au fost solicitate informaţii de la societãţile bancare cu privire la
 existenţa unor conturi de disponibilitãţi bãneşti deţinute de debitorul
 decedat sau declarat dispãrut ori decedat, din care a rezultat ............
 ...........................................................................
 ...........................................................................
  În urma constatãrilor de mai sus rezultã cã debitorul se încadreazã în
 prevederile art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
 procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare, şi este declarat insolvabil întrucât:
 [ ] valoarea bunurilor şi veniturilor acestuia este mai micã decât valoarea
 obligaţiilor fiscale neachitate;
 [ ] acesta nu are bunuri sau venituri urmãribile.
  Creanţele înregistrate de debitorul ............................. declarat
 insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:
  [ ] administrate în continuare în evidenţa curentã;
  [ ] trecute în evidenţa separatã.
  Începând cu data prezentului proces-verbal:
  [ ] se continuã aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru recuperarea
 obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil
 şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;
  [ ] se întrerupe aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru
 recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat
 insolvabil, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente
 acestora.
  Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care unul se
 pãstreazã la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în
 evidenţa analiticã pe plãtitori, iar celãlalt va fi transmis debitorului
 declarat insolvabil.

   Şef compartiment executare silitã,      Şef compartiment juridic,
  L.S..................................    L.S..........................
   (prenumele, numele şi semnãtura)     (prenumele, numele şi semnãtura)

                             Întocmit,
                        L.S...........................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

  Se anexeazã urmãtoarele documente justificative: ..........................
 .............................................................................
 .............................................................................  ANEXA 76 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 76  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 101 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)

                 PROCES-VERBAL
           de transfer al obligaţiilor fiscale
         înregistrate de debitorul declarat insolvabil
      Încheiat astãzi ......... luna ....... 20.... ora ........

  În urma verificãrilor efectuate de organele fiscale în perioada ...........
 asupra bunurilor/veniturilor aparţinând patrimoniului debitorului ...........
 .................., cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/.................,
 judeţul .............., codul poştal ..........., municipiul/oraşul/comuna
 ............ satul/sectorul ............., str. ................., nr. .....,
 bl. ......, sc. ....., et. ...., ap ...., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./
 Paşaport seria ..... nr. ............, C.I.F.*).............................,
 tel./fax ......................., e-mail ...................................,
 declarat insolvabil prin Procesul-verbal ............../..........,
 a rezultat:
  [ ] existenţa unor bunuri sau venituri dupã cum urmeazã: ..................
 .............................................................................
 .............................................................................
  [ ] inexistenţa vreunui bun sau venit.
  Având în vedere cã debitorul este înscris în [ ] evidenţa curentã /
 [ ] evidenţa separatã cu obligaţii fiscale restante în sumã totalã de .......
 lei, precum şi faptul cã acesta [ ] deţine / [ ] nu deţine, la aceastã datã,
 bunuri şi venituri urmãribile, creanţele debitorului vor fi transferate, în
 conformitate cu prevederile art. 176 alin. (2) şi alin. (4), dupã caz, în
 [ ] evidenţa curentã / [ ] evidenţa separatã.
  Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au
 urmãtoarea structurã:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │  Termenul de platã  │    Suma datoratã (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*1)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Obligaţiile fiscale înregistrate de debitor vor fi:
  [ ] administrate în continuare în evidenţa curentã;
  [ ] trecute în evidenţa separatã.
  Începând cu data prezentului proces-verbal:
  [ ] se întrerupe aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru recuperarea
 obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil
 şi trecute în evidenţa curentã, precum şi calculul obligaţiilor fiscale
 accesorii aferente acestora;
  [ ] se reia sau se iniţiazã, dupã caz, aplicarea mãsurilor de executare
 silitã pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de
 debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul
 obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
  Prezentul proces-verbal a fost încheiat în douã exemplare, dintre care unul
 se pãstreazã la dosarul de executare şi unul la compartimentul cu atribuţii
 în evidenţa fiscalã pe plãtitor.

  Şef compartiment executare silitã,      Şef compartiment juridic,
   L.S............................     L.S............................
   (prenumele, numele şi semnãtura)     (prenumele, numele şi semnãtura)

                            Întocmit,
                       L.S............................
                       (prenumele, numele şi semnãtura)

  Se anexeazã urmãtoarele documente justificative: .........................
 ............................................................................
 ............................................................................
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Obligaţiile fiscale accesorii calculate pânã la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândã/penalitate de întârziere,
 iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu
 titulatura de majorare de întârziere.  ANEXA 77 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 77  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 102 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                              APROBAT,
                        Conducãtor organ fiscal local,
                        L.S............................
                        (prenumele, numele şi semnãtura)

                 PROCES-VERBAL
         de scãdere din evidenţã a obligaţiilor fiscale
      Încheiat astãzi ......... luna ......... 20.... ora ......

  În urma verificãrilor efectuate de organele de executare în perioada
 .............................. asupra stãrii debitorului ...................,
 cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .........., judeţul ................,
 codul poştal ........., municipiul/oraşul/comuna ............. satul/sectorul
 ..........., str. ............., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....,
 ap ....., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. ........,
 C.I.F.*)................., tel./fax ............., e-mail ..................,
 declarat insolvabil prin Procesul-verbal .........../............., respectiv
 asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, dupã caz, a
 rezultat cã:
  [ ] debitorul*1) ............................ a decedat sau a fost declarat
 dispãrut ori decedat prin hotãrâre a unei instanţe judecãtoreşti.
  Documentele doveditoare sunt: ..........................................*2)
  [ ] debitorul*3) .............................. a fost radiat din registrul
 comerţului.
  Documentele doveditoare sunt: ..........................................*2)
  [ ] termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silitã s-a
 împlinit, la data de 01/01............., pentru obligaţii fiscale restante în
 sumã totalã de ...................... lei, dupã cum urmeazã:
 ┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei │  Termenul de platã  │    Suma datoratã (lei)   │
 │          ├───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────────────┤
 │          │ Anul │ Luna │ Ziua │  Debit  │Accesorii din care │
 │          │    │    │    │      │................*4)│
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────────────┤
 │          │    │    │    │      │          │
 └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────────────┘
  Având în vedere cele consemnate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
 Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în
 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, obligaţiile fiscale
 înregistrate de debitorul decedat ori dispãrut, radiat din registrul
 comerţului, respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a
 dreptului de a cere executarea silitã, dupã caz, se scad din evidenţa
 curentã/separatã, dupã caz, prin borderou de debite-scãdere a creanţelor.
  Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se
 pãstreazã la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în
 evidenţa analiticã pe plãtitori, iar celãlalt va fi transmis debitorului
 declarat insolvabil.

  Şef compartiment executare silitã,     Şef compartiment juridic,
  L.S.............................    L.S...........................
  (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele, numele şi semnãtura)

                            Întocmit,
                        L.S......................
                      (prenumele, numele şi semnãtura)
___________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.
  *1) Se completeazã în cazul debitorilor persoane fizice;
  *2) Se consemneazã tipul documentului, instituţia emitentã, numãrul şi data
 acestuia;
  *3) Se completeazã în cazul debitorilor persoane juridice;
  *4) Obligaţiile fiscale accesorii calculate pânã la data de 31 decembrie
 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândã/penalitate de întârziere,
 iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidenţiate cu
 titulatura de majorare de întârziere.  ANEXA 78 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 78  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 103 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │          │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail


           ANEXĂ CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
   PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANŢILOR DE FONDURI EXTERNE
                 NERAMBURSABILE

  Ca urmare a cererii nr. ......../............ şi a verificãrilor efectuate
 la nivelul compartimentului de specialitate al autoritãţilor administraţiei
 publice locale la nr. de rol nominal unic ............, unde este înregistrat
 contribuabilul ..............., cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/
 .........., judeţul ..........., codul poştal ..........., municipiul/oraşul/
 comuna ........... satul/sectorul ............., str. ......................,
 nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, identificat prin
 B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .... nr. .........., C.I.F.*)...............,
 tel./fax ................, e-mail ...................., se atestã:
  În semestrul anterior emiterii prezentului certificat de atestare fiscalã,
 contribuabilul a înregistrat urmãtoarea situaţie fiscalã:
*Font 9*
 ┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Denumirea │     Semestrul I 20....    │    Semestrul II 20....    │
 │crt.│  creanţei ├───────┬───────┬─────────┬────────┼───────┬───────┬─────────┬────────┤
 │  │  bugetare │Datorat│Achitat│Diferenţã│1/6 din │Datorat│Achitat│Diferenţã│1/6 din │
 │  │       │    │    │     │ suma │    │    │     │ suma │
 │  │       │    │    │     │datoratã│    │    │     │datoratã│
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │   1    │  2  │  3  │4=col2- │5=col2/6│  6  │  7  │8=col6- │9=col6/6│
 │  │       │    │    │col3   │    │    │    │col7   │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │       │    │    │     │    │    │    │     │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │       │    │    │     │    │    │    │     │    │
 ├────┼─────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
 │  │  Total:  │    │    │     │    │    │    │     │    │
 └────┴─────────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘
  Solicitantul se încadreazã, din punct de vedere al obligaţiilor de platã la bugetul
 local, la data întocmirii prezentului certificat de atestare fiscalã, într-una din
 situaţiile de mai jos:
  [ ] obligaţiile de platã scadente depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în
 ultimul semestru încheiat.
  [ ] obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în
 ultimul semestru încheiat.

             Conducãtorul organului fiscal,
         L.S..........................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)

  întocmit azi data .................
  .................................................
  (funcţia, nume, prenume)

  notã: Se va elibera numai la solicitarea contribuabilului.
__________
  *) Se va completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal,
 numãrul de identificare fiscalã, dupã caz); etc.  ANEXA 79 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 79  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 01 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │  Regim special  │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
            de adjudecare pentru bunuri mobile
       încheiat astãzi ....... luna ........... anul .......

  În temeiul art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare şi conform procesului verbal de licitaţie ......../
 .......... emis de ......................... s-a valorificat prin vânzare la
 licitaţie*1)................................................................

 Debitor: .............................. Cumpãrãtor: .........................
 (nume,prenume/denumire,forma juridicã) (nume,prenume/denumire,forma juridicã)
 cod de identificare fiscalã*2)......... cod de identificare fiscalã*2).......
 str. ..................... nr. ........ str. ..................... nr. ......
 localitatea ........................... localitatea .........................
 judeţul ............................... judeţul .............................
 contul ................................ contul ..............................
 banca ................................. banca ...............................

  a) datele de identificare ale bunului mobil ..............................
 ............................................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  b) descrierea sumarã .....................................................
 ............................................................................
 ............................................................................
  Adjudecarea s-a fãcut la preţul de adjudecare de .................... lei.
  Cumpãrãtorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu
 ordin de platã, dupã cum urmeazã:
  - .................... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie,
 cu chitanţa, ordin de platã ............./............., în contul nr.
 ..........................;
  - .................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu
 valoarea taxei de participare la licitaţie, cu chitanţa, ordin de platã
 ............/............, în contul nr. ..................................;
  - ................... lei, reprezentând TVA aferentã cu chitanţa, ordin de
 platã ............/............, în contul nr. .........................
  În conformitate cu prevederile art. 166 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
 luare la cunoştinţã,în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa
 Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile
 ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.

   Conducãtorul organului fiscal local,        Executor fiscal,
  L.S..................................      L.S......................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele şi numele executorului
                              fiscal)

          Cumpãrãtor sau reprezentantul sãu legal,
            L.S...............................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
__________
  *1) Denumirea bunului adjudecat;
  *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numãrul de identificare
 fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare,
 dupã caz;


  ANEXA 80 ┌──────────────┐                     ┌───────────────────┐
 │Stema unitãţii│                     │  Anexa nr. 80  │
 │administrativ-│                     │Model 2009 ITL 02 │
 │ teritoriale │        ROMÂNIA         │  Regim special  │
 └──────────────┘                     └───────────────────┘
            Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
         Denumirea compartimentului de specialitate

 Codul de identificare fiscalã: ............      Nr. ......../.../20....
 Adresã/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

                 PROCES VERBAL
    de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
        încheiat astãzi ....... luna ......... anul ......

  În temeiul art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
 Codul de procedura fiscala, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare şi conform procesului verbal de licitaţie ......../
 .......... emis de ................... s-a valorificat prin vânzare la
 licitaţie*1)..............................

 Debitor: .............................. Cumpãrãtor: ........................
 (nume,prenume/denumire,forma juridicã) (nume,prenume/denumire,forma juridicã)
 cod de identificare fiscalã*2)......... cod de identificare fiscalã*2)......
 str. ................ nr. ............. str. ................ nr. ..........
 localitatea ........................... localitatea ........................
 judeţul ............................... judeţul ............................
 contul ................................ contul .............................
 banca .................................

  Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
  a) clãdire în suprafaţã de .......... compusã din ........................
 şi construitã din ........... stare de uzurã/elemente particulare ..........
 ............... situatã în localitatea ............... str. ................
 nr. ........ înscrisã în CF nr. ........ nr. top ...............
  b) teren*3)............ în suprafaţã de ......... situat în ..............
 str. ........... nr. ....., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ...,
 TIPUL ........., VOL ......., POZIŢIA NR. .........., parcela .............,
 înscris în CF nr. .............. nr. top ................
  c) alte bunuri ...........................................................
 ............................................................................
  Adjudecarea s-a fãcut la preţul de adjudecare de ............. lei.
  1. În cazul vânzãrii cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
  - ................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu
 chitanţa, ordin de platã ......../........., în contul nr. ................;
  - ............ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea
 taxei de participare la licitaţie, cu chitanţa, ordin de platã ...../......,
 în contul nr. ........................;
  - ............. lei, reprezentând TVA aferentã cu chitanţa, ordin de platã
 ......../........., în contul nr. ...................
  2. În cazul vânzãrii cu plata preţului în rate:
  a) sume achitate:
  - ....... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţa,
 ordin de platã ........./............, în contul nr. .................;
  - ............... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de
 participaţie la licitaţie, cu chitanţa, ordin de platã ........./..........,
 în contul nr. .........................;
  - ........ lei, reprezentând TVA aferentã avansului*4), cu chitanţa, ordin
 de platã ........../............, în contul nr. .................
  b) suma rãmasã de platã: ................. lei*5) .....................
  Potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 cumpãrãtorul nu va putea înstrãina bunul decât dupã plata în întregime a
 preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzãrii cu plata preţului în
 rate.
  În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe
 baza cãruia se face înscrierea în Cartea funciarã; procesul verbal de
 adjudecare constituie documentul pe baza cãruia se emite titlul executoriu
 împotriva cumpãrãtorului care nu plãteşte diferenţa de preţ, în cazul în care
 vânzarea s-a fãcut cu plata preţului în rate.
  Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
 instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare
 sau luare la cunoştinţã, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi
 completãrile ulterioare.
  Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului
 nr. 92/2003, republicatã în 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
 când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie
 audierea contribuabilului.
  Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.

   Conducãtorul organului fiscal local,      Executor fiscal,
  L.S....................................  L.S...........................
   (prenumele, numele şi semnãtura)    (prenumele şi numele executorului
                            fiscal)

          Cumpãrãtor sau reprezentantul sãu legal,
          L.S....................................
            (prenumele, numele şi semnãtura)
_________
  *1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri);
  *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numãrul de identificare
 fiscalã, codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare, dupã
 caz;
  *3) Se va menţiona felul terenului.
  *4) Avansul este de minim 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi
 TVA aferentã;
  *5) Se va menţiona: numãrul ratelor rãmase de platã, cuantumul pentru
 fiecare ratã, dobânda şi TVA aferente.                -------
- Publicitate -