AC3 (1) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania. Nivelul taxei speciale este prevazut in Anexa 4 Titlul VII.pdf care face parte integranta din prezentul titlu. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a caror prima inmatriculare in Romania se realizeaza dupa data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost platite cu ocazia importului sau a achizitionarii de pe piata interna in cursul anului 2006, taxa speciala nu se mai datoreaza.
(2) Intrã sub incidenţa taxei speciale şi autovehiculele comerciale cu masa totalã maximã autorizatã de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numãr de peste 8 locuri pe scaune în afara conducãtorului auto, cu excepţia autovehiculelor speciale destinate lucrãrilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum şi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, poliţie, jandarmerie, poliţie de frontierã, de serviciile de ambulanţã, medicinã şi pompieri. Nivelul taxei speciale este prevãzut în Anexa 4^1 Titlul VII.pdf, care face parte integrantã din prezentul titlu. (2) Intra sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste 8 locuri pe scaune in afara conducatorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrarilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontiera, de serviciile de ambulanta si medicina. Nivelul taxei speciale este prevazut in Anexa 4^1 Titlul VII.pdf care face parte integranta din prezentul titlu.
(3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza:
(100-D)
Taxa speciala = A x B x C x ————-,
100
unde:
A = capacitatea cilindrica;
B = taxa prevazuta in coloana 3 din Anexa 4 Titlul VII.pdf sau, dupa caz, in coloana 2 din Anexa 4^1 Titlul VII.pdf;
C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 din Anexa 5 Titlul VII.pdf;
D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevazut in coloana 3 din Anexa 5 Titlul VII.pdf.
(4) Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut in Anexa 5 Titlul VII.pdf care face parte integranta din prezentul titlu.
(5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.
AC3

- publicitate -

6 COMENTARII

  1. […] Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de […]

  2. Art. 214^1 a fost introdus de pct. 202 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.

    Alin. (1), (2) si (3) ale art. 214^1 au fost modificate de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006, publicata in MOf nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.