OpANAF 4/2010 – Procedura de solutionare a cererilor de rambursare TVA a persoanelor impozabile din UE, nestabilite in Romania

268

SECŢIUNEA a 5-a Termenul de solutionare

18. Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este:
a) daca compartimentul de specialitate nu a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare;
b) daca organul fiscal competent a solicitat informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult doua luni de la data primirii informatiilor suplimentare solicitate sau in termen de cel mult doua luni de la data expirarii termenului de furnizare a acestor informatii, in cazul in care nu a primit raspuns la cererea sa de informatii, dar, in ambele cazuri, nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii de rambursare de la autoritatea competenta din statul membru in care este stabilit solicitantul;
c) daca organul fiscal competent a solicitat alte informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.
19. În cazul in care cererea de rambursare se aproba, rambursarea sumei aprobate este efectuata cel tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la pct. 49 alin. (21) din normele metodologice sau, in cazul in care au fost solicitate informatii suplimentare ori alte informatii ulterioare, a termenelor mentionate la pct. 49 alin. (24) din normele metodologice.

SECŢIUNEA a 6-a Dispozitii privind plata

20.1. Rambursarea se efectueaza in lei intr-un cont bancar din Romania sau, la cererea solicitantului, in oricare alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt retinute din suma care urmeaza a fi platita solicitantului.
20.2. Rambursarea se efectueaza intr-un cont bancar deschis pe numele solicitantului sau pe numele altei persoane, in situatia in care in cererea de rambursare sunt inscrise datele de identificare ale acesteia.

SECŢIUNEA a 7-a Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive

21. Daca, ulterior primirii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere declarata cu ocazia depunerii solicitarii respective se modifica, solicitantul trebuie sa rectifice suma solicitata la rambursare sau suma deja rambursata.
22. Rectificarea sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate reprezinta o majorare ori o reducere a sumei de rambursat.
23. Rectificarea se poate face astfel:
23.1. printr-o cerere de rambursare, daca solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmeaza perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea taxei sau pentru care taxa a fost deja rambursata;
Exemplu:
Perioada de rambursare: ianuarie – aprilie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2010.
Perioada de rambursare: iunie-septembrie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 20 mai 2011.
Daca in urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificata, solicitantul are obligatia de a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Astfel, solicitantul modifica pro-rata de deducere cu ocazia depunerii cererii de rambursare pe data de 20 mai 2011.
23.2. printr-o declaratie de rectificare, daca solicitantul nu depune o alta cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic mentionat la pct. 23.1.
Exemplu:
Perioada de rambursare: ianuarie-aprilie 2010
Solicitantul depune cerere de rambursare pe data de 15 august 2010 si o declaratie de rectificare a pro-ratei pe data de 25 aprilie 2011.
Daca in urma calculului pro-ratei definitive, pro-rata de deducere este modificata, solicitantul are obligatia de a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Deoarece in anul 2010 persoana nestabilita in Romania a desfasurat, doar in perioada ianuarie-aprilie, operatiuni pentru care avea dreptul sa solicite rambursarea TVA in conditiile art.147^2 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal si intrucat pe parcursul anului 2011 aceasta persoana nu mai depune alta cerere de rambursare, rectificarea se va face printr-o declaratie de rectificare transmisa electronic, prin intermediul portalului electronic creat de statul membru in care este stabilit solicitantul, declaratie care a fost depusa pe data de 25 aprilie 2011.
24.1. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mica decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. III la ordin, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive.
24.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.
24.1.2. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica solicitantului Decizia privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedura fiscala.
24.1.3. Daca persoana impozabila nu restituie diferenta de taxa in termenul stabilit prin decizie, compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 147^2 alin. (3) din Codul fiscal.
25.1. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mare decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se restituie persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare diferenta dintre taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive si taxa deja rambursata.
25.1.1. Proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se transmite directorului coordonator pentru aprobare.
25.1.2. Dupa aprobare, compartimentul de specialitate comunica solicitantului Decizia privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-c) din Codul de procedura fiscala.
26. Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA este in curs de solutionare (suma TVA nu a fost rambursata), compartimentul de specialitate solutioneaza cererea tinand cont de rectificarea sumei TVA. Eventualele acte emise anterior pentru solutionarea cererii de rambursare si necomunicate persoanei impozabile (referat de analiza, decizie de rambursare a TVA) se desfiinteaza in conditiile art. 47 din Codul de procedura fiscala, noile acte intocmindu-se tinand cont de modificarea pro-ratei.

ANEXA 1 la procedura Registrul de evidenta a cererilor de rambursare a TVA (PDF)
ANEXA 2 la procedura [] CERERE DE INFORMATII SUPLIMENTARE [] CERERE DE ALTE INFORMAŢII SUPLIMENTARE (PDF)
ANEXA 3 la procedura [] CERERE DE INFORMATII SUPLIMENTARE [] CERERE DE ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE (PDF)
ANEXA 4 la procedura [] CERERE DE INFORMATII SUPLIMENTARE [] CERERE DE ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE (PDF)
ANEXA 5 la procedura REFERAT PENTRU ANALIZĂ DOCUMENTARA (PDF)

ANEXA II
DECIZIE DE RAMBURSARE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene (PDF)

ANEXA III
DECIZIE privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (PDF)

ANEXA IV
Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii

I. Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Denumirea formularului: Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene
Cod MFP: 14.13.02.02/18
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul aplicatiei informatice.
Se utilizeaza la: stabilirea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adaugata rambursate.
Se intocmeste de: compartimentul cu atributii de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
Circula: – in format electronic, la organul fiscal competent;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii,
din care: – un exemplar la solicitant;
– un exemplar la organul fiscal competent.
Se pastreaza: – formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al solicitantului.
II. Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
Denumirea formularului: Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursata in conditiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
Cod MFP: 14.13.02.02/19
Format: A4/t1
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul aplicatiei informatice.
Se utilizeaza la: stabilirea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rambursate, respectiv, fie a diferentelor suplimentare de plata, fie a diferentelor suplimentare de rambursat rezultate in urma rectificarii sumei deja aprobate la rambursare, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive comunicate de solicitant.
Se intocmeste de: compartimentul cu atributii de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin completarea, dupa caz, a diferentei suplimentare de plata sau a diferentei suplimentare de rambursat.
Circula: – in format electronic, la organul fiscal competent;
– in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii,
din care: – un exemplar la solicitant;
– un exemplar la organul fiscal competent.
Se pastreaza: – formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
– formatul hartie, la dosarul fiscal al solicitantului.

——-

- Publicitate -