AC15-2 (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.
(2) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, inainte de primirea produselor trebuie sa fie inregistrati la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in conditiile fixate de autoritatea competenta;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
c) sa prezinte produsele oricand li se cere aceasta de catre organele de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului. AC15-2
AC15-2 (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care produc sau care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.
(2) Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si j).
(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, inainte de primirea produselor, trebuie sa fie inregistrati la autoritatea fiscala competenta, in conditiile prevazute in norme, si sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor in conditiile fixate de autoritatea fiscala competenta;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
c) sa prezinte produsele oricand li se cere aceasta de catre organele de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
AC15-2

- publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Alin. (3) al art. 209 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.
    Art. 209 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 196 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.