Luni, 16 iulie 2012, premierul Victor Ponta a anunțat în conferință de presă decizia Guvernului de a modifica momentul când intervine exigibilitatea TVA și ia naștere dreptul de deducere.

Potrivit art. 134 din Codul Fiscal, exigibilitatea TVA reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată.
Dreptul de deducere a TVA ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.

Guvernul propune ca exigibilitatea TVA să fie momentul încasării facturii. Conform acestui sistem, societatea care emite facturi fiscale va avea obligația de a vira TVA la stat după încasarea sumei facturate, iar societatea beneficiară va avea dreptul de a deduce TVA la data plăţii facturii primite.

Această măsură poate fi aplicată numai de societățile cu cifră de afaceri anuală de maximum 500.000 euro și numai dacă decontarea se va realiza prin bancă.

Premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul a informat FMI despre intenţia de a introduce achitarea TVA la momentul încasării facturii, data aplicării urmând să fie stabilită după discuţiile oficiale, a declarat premierul Victor Ponta.

Măsura va afecta 92% din societățile active.

Măsura este solicitată insistent de mediul de afaceri, fiind propusă încă din februarie 2010 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (comunicat de presă: CNIPMMR: Aplicarea măsurii plăţii TVA-ului la data încasării).

Potrivit CNIPMMR, obligația de plată a TVA la încasarea facturii este aplicată în mai multe state state membre UE (Austria, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Slovenia, Estonia), în general pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Sistemul comun european al TVA, reglementat prin Directiva 112/2006/CE,  prevede la art. 66 lit. b) că  pentru anumite operaţiuni sau pentru anumite persoane impozabile, TVA poate deveni exigibil cel mai târziu la data încasării. Directiva a fost transpusă în România prin Titlul VI din Codul Fiscal, dar nu a fost introdusă această măsură opțională.

Articolul 66 din Directiva TVA (Directivei 2006/112/CE) prevede:
Prin derogare de la articolele 63, 64 și 65, statele membre pot prevedea ca TVA să devină exigibilă, pentru anumite operațiuni sau anumite categorii de persoane impozabile, la una din următoarele date:
(a) cel târziu la data emiterii facturii;
(b) cel târziu la data încasării plății;
(c) atunci când nu se emite o factură sau când aceasta este emisă târziu, într-un termen specificat, nu mai târziu de momentul expirării termenului-limită pentru emiterea facturilor impus de statele membre în conformitate cu articolul 222 paragraful al doilea, sau atunci când nu a fost impus un astfel de termen-limită de către statul membru, într-un termen specificat de la data faptului generator.
Cu toate acestea, derogarea prevăzută la primul paragraf nu se aplică prestărilor de servicii pentru care taxa este datorată de beneficiar în conformitate cu articolul 196 și livrării sau transferului de bunuri menționate la articolul 67.

- Publicitate -