Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis că Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa plăteasca rafinăriei Steaua Română dobânzi penalizatoare în valoare de aproximativ 6 milioane de lei pentru nerambursarea la termen a TVA. Decizia este definitiva si irevocabila.

În urmă cu aproape 4 ani, ANAF a respins cererea rafinăriei de rambursare a TVA, emiţând apoi o serie de alte acte nelegale împotriva societăţii, toate acestea fiind irevocabil şi în integralitate anulate. După pronunţarea hotărârilor judecătoreşti prin care instanţele de judecată au constatat că sumele TVA ar fi trebuit rambursate, societatea a solicitat acordarea de dobânzi ca echivalent al lipsei de folosinţă a banilor, ceea ce a generat un nou litigiu cu organele fiscale.

- publicitate -