AC15-2 (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art. 207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu.
(2) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor intrate pe teritoriul Romaniei. Pentru amestecurile cu cafea solubila intrate pe teritoriul Romaniei, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri. AC15-2

AC15-2 (1) Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, si pentru cafea solubila este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul titlu. AC15-2
(1) Nivelul accizelor in perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori si pentru cafea solubila, inclusiv amestecurile cu cafea solubila, este prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu.
AC15-2 (2) Nivelul accizelor in perioada 2007-2010 pentru alte produse este prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul titlu.
(3) Pentru iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi intre 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute in norme.
(4) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (3):
a) barcile cu sau fara motor cu lungime mai mica de 8 metri si cu motor mai mic de 25 CP;
b) iahturile si alte nave si ambarcatiuni destinate utilizarii in sportul de performanta, in conditiile prevazute in norme.
(5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi intre 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute in norme.
(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilã, accizele se datoreazã o singurã datã si se calculeazã prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de mãsurã asupra cantitãtilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilã intrate pe teritoriul României, accizele se datoreazã si se calculeazã numai pentru cantitatea de cafea solubilã continutã în amestecuri.
AC15-2
(6) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura, asupra cantitatilor intrate pe teritoriul Romaniei.
AC15-2 (7) In cazul produselor prevazute la alin. (2), (3) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:
a) pentru produsele provenite din productia interna – pretul de livrare al producatorului, mai putin acciza;
AC15-2
a) pentru produsele provenite din productia interna – preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul producatorului, care nu poate fi mai mic decat suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectiv;
AC15-2 b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar – preturile de achizitie;
c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar – valoarea in vama, stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz.
AC15-2

- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. Alin. (1)-(3) al art. 208 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

  Alin. (4) al art. 208 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 aprilie 2005).

  Alin. (4) al art. 208 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.*)

  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a

  Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

  Alin. (5) al art. 208 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 aprilie 2005).

  Alin. (5) al art. 208 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.*)

  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

  **) Punctul 37 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 466 din 1 iunie 2005, care modifica art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, prevede:

  "Art. II. – In cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse in tara in baza contractelor de leasing initiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adauga cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, dupa caz, datorate la momentul inchiderii operatiunii de import."

  Art. 208 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 195 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.