Intrebare – Problema fiscala: O societate cu cod CAEN – cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii – s-a infiintat la data de 24.05.2012. In iulie a depus dosarul privind inregistrarea in scopuri de TVA.
Intre timp, respectiv in luna iunie a achizitionat un teren pentru care a achitat un avans, urmand ca restul sa fie achitat in termen de 30 zile facturi fiscale emitandu-se mai tarziu. Ce tip de tranzactie este cand intervine faptul generator?
Putem deduce TVA-ul dat fiind ca la momentul achizitiei nu suntem ingistrati in scopuri TVA? Si daca da, cum?
In ce consta dosarul privind rambursarea TVA? Avem dreptul pentru solicitare rambursare TVA?

Raspuns – solutie PortalContabilitate.ro:
Faptul generator pentru plata avansului intervine la data incasarii avansului de catre vanzator sau la data emiterii unei facturi in situatia in care nu s-a incasat un avans. In acest sens am in vedere prevederile art. 134^2 „Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii” alin. (2) lit. a) si b) conform carora exigibilitatea taxei intervine fie la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator, fie la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Faptul generator este definit drept momentul in care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei asa cum se reglementeaza prin art. 134 alin. (1) din Codul fiscal. Totusi, trebuie sa aveti in vedere faptul ca suma TVA deductibila inscrisa in facturi fiscale furnizorului in luna iunie 2012, de exmplu, poate fi dedusa dupa data inregistrarii in scopuri de TVA in luna iulie sau august 2012.

Exercitarea dreptului de deducere se efectueaza in baza prevederilor art. 145 din Codul fiscal alin. 2 lit. a), b) si c) coroborat cu prevederile alin. 4.
Prin alineatul 4 al articolului 145, din Codul fiscal se prevede „In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA „.

Aceasta posibilitate este dezvoltata la punctul 45 din normele de aplicare ale acestui articol. : „Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (1) trebuie indeplinite conditiile si formalitatile prevazute la art. 145 – 147^1 din Codul fiscal. Prin exceptie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, facturi fiscale nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru operatiunile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.”

Deducerea se efectueaza sub rezerva respectarii conditiei impuse prin art. 146 alin. (1) litera a) conform careia pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei datorate sau achitate, persoana impozabila cumparatoare trebuie sa detina o factura emisa in baza prevederilor art. 155. In acest context, prin normele de aplicare ale art. 146 alin. (1), la punctul 46 se impune justificarea deducerii taxei numai pe baza exemplarului original al facturii care trebuie sa cuprinda toate informatiile obligatorii reglementate prin art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

In acest caz, exercitarea dreptului de TVA este denumita ajustarea sumei TVA in beneficiul persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA. Pentru exercitarea acestui drept trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
1) terenul respectiv sa fie utilizat doar pentru operatiuni care dau drept de deducere, de exemplu pentru revanzare sau pentru constructia unei cladiri care urmeaza a fi vanduta prin aplicarea regimului normal de taxare;
2) justificarea sumei deduse sa fie dovedita prin facturi fiscale de achizitie;
3) deducerea sa fie efectuata dupa inregistrare, fie in primul decont de TVA, fie intr-un decont ulterior, fara a se depasi o perioada de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care a luat nastere dreptul de deducere. Valoarea bazei de impozitare a TVA si suma TVA aferenta se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se raportaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 30 „Regularizari taxa dedusa”.

Solicitarea sumei TVA de rambursat se efectueaza prin bifarea casetei din decontul de TVA cod 300 si se solutioneaza prin efectuarea inspectiei fiscale cu control anticipat.

Deducerea nu este permisa daca bunurile achizitionate anterior inregistrarii in scopuri de TVA sunt destinate realizarii de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere. De exemplu, nu se deduce TVA aferente unui teren construibil pe care se va construi o cladire care urmeaza a fi inchiriata prin aplicarea regimului de scutire fara drept de deducere a TVA asa cum este reglementat prin articolul 141, alineatul 2, litera e).

In concluzie, dreptul de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturi fiscale vanzatorului poate fi exercitat numai dupa inregistrarea in scopuri de TVA si numai daca terenul respectiv urmeaza a fi destinat realizarii de operatiuni taxabile, scutite cu drept de deducere si neimpozabile.

Autor: Amelia Dumitras – expert PortalContabilitate.ro | Articol preluat cu acordul editurii Rentrop & Straton.

- Publicitate -