OMFP 882/2012 – Stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

100

ORDIN nr. 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
2012-06-27 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 427 din 27.6.2012

ORDIN nr. 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Având în vedere dispoziţiile art. 29625 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1

(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun anual declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii prevăzută la art. 29625 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

(2) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu

- Publicitate -