OPANAF 891/2012 – Aprobarea formularelor D610 si D620 – Decizii de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate

105

ORDIN nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“ şi 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“
2012-06-28 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 429 din 28.6.2012

ORDIN nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“ şi 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29622, 29624 şi 29625 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 1*):

– a) 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“, cod 14.13.02.14;

– b) 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“, cod 14.13.02.15.

Art. 2

Formularele prevăzute la art. 1 se comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2012.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

ANEXA Nr. 1

DECIZIE DE IMPUNERE 610

DECIZIE DE IMPUNERE 620

 

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

A. Denumire: 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“

1. Cod: 14.13.02.14

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreşte pe o singură faţă;

– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

– un exemplar la organul fiscal competent;

– un exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“

1. Cod: 14.13.02.15

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

– se tipăreşte pe o singură faţă;

– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

– un exemplar la organul fiscal competent;

– un exemplar la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

- Publicitate -