Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat spre consultare publică proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular.

Referinţe anexate:
Proiect ordin

Anexa 1 

Referat de aprobare

- publicitate -