MFP: Proiect ordin comun – Aprobarea modelului declaraţiei unice D112 „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

204

Pe 16 iulie 2012, Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat online pentru consultare publică proiectul proiectul de Ordin comun al ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. 

ANAF precizează în referatul de aprobare ca prin OUG nr.125/2011, au fost aduse modificări la articolul 296^19 alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care devin aplicabile începând cu data de 1 iulie 2012.
Astfel, în situaţia persoanelor prevăzute la art.296^21 alin. (1) lit. f) şi h) din legea menţionată, declararea contribuţiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea D112 Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-au plătit veniturile.
Totodată, la articolul 296^19 din aceeaşi lege, alineatul (6) a fost modificat în sensul introducerii unei prevederi conform căreia modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii.
Începând cu data de 1 iulie 2012, se abrogă art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.
Ca urmare a modificărilor legislative prezentate mai sus, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularului 112 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
Prin prezentul proiect de ordin comun, se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 112 ˝Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate˝, avându-se în vedere:
– actualizarea Nomenclatorului Creanţe Fiscale prin introducerea sau eliminarea unor indicatori, modificarea denumirii unor indicatori, conform noilor modificări legislative;
– modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Potrivit proiectului de ordin comun, noul model al declaraţiei unice D112 se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere până la data de 25 august 2012 inclusiv.

Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentului ordin, declaraţia D112 se completează şi se rectifică, după caz, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010.

Referinte anexate:
Proiect de ordin
Anexa1.1_Angajator
Anexa1.2_Asigurat
Anexa1_Angajator
Anexa 2 – Nomenclator Creante fiscale
Anexa 3 – Nomenclator Subventii-scutiri-reduceri
Anexa 4 – Nomenclator Tip asigurat alte entitati
Anexa 5 – Tip asigurat
Anexa 6 – Nomenclator Indicativ cond speciale
Anexa 7 – Instructiuni de completare
Anexa 8 – Fisier XML
Anexa 9 – Caracteristici de tiparire
Referat 112

- Publicitate -