ANAF: Proiect ordin – Modificarea modelului si conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (OPANAF 101/2008)

51

Pe 18 iulie 2012, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF a publicat spre consultare publică proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

În Referatul de aprobare, ANAF precizează că potrivit art. 296^21 alin.(1) lit.f) şi h) din Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, de natura celor prevăzute la art.52 alin. (1) şi art. 71 lit. d), au obligaţia declarării contribuţiilor individuale în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Având în vedere faptul că, în prezent, impozitul pe venit reţinut la sursă pentru veniturile sus menţionate se declară în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, prin proiectul de ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii, s-a propus simplificarea procedurii de declarare a obligaţiilor fiscale datorate, aferente acestor venituri, prin declararea unitară a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Ca urmare a modificărilor legislative şi propunerilor prezentate mai sus, a apărut necesitatea actualizării nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat care se declară de către plătitori în formularul 100, prin eliminarea impozitului pe venit aferent veniturilor de natura celor prevăzute la art.52 alin.(1) şi art.71 lit.d) din Codul fiscal.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, după cum urmează:
– eliminarea din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat a următoarelor poziţii (care se vor declara în formularul 112):
•Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;
•Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
•Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
•Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
•Impozitul pe veniturile din activităţi agricole.
– modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Referinţe anexate:
Proiect Ordin
Referat

- Publicitate -