Obligatii fiscale reglementate prin Legea bugetului de stat pe anul 2010:
SECTIUNEA a 3-a Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2010
ART. 7
(1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) Pentru anul 2010, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,5% pentru cota datorata de angajat, prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii cotei de 5,5%;
e) pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain;
f) persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art. 257 si la art. 259 alin. (9) din
Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de baza minim brut pe tara.
(3) Cotele prevazute la alin. (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

Obligatii fiscale reglementate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010:
ART. 18
(1) In baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.
(2) in cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
ART. 19
(1) In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
(3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.
ART. 20
(1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

——————

– Legea bugetului de stat pe anul 2010,  LEGEA nr. 11/2010 din 26 ianuarie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 27 ianuarie 2010 (144 pagini, 12,44 MB, PDF)
– Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, LEGEA nr. 12/2010 din 26 ianuarie 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 61 din 27 ianuarie 2010 (112 pagini, 9,60MB, PDF)


- publicitate -

2 COMENTARII