AC15-2 Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;
b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 si 0901 90 90;
c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12. AC15-2

AC15-2 Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;
b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 si 0901 90 90;
c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12;
d) confectii din blanuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 si 6506 92 00, cu exceptia celor de iepure, oaie, capra;
e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 si 9405 91;
f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;
g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 si 3303 00 90;
h) arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00, cu exceptiile prevazute in lege;
i) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 si 8903 99;
j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91; 8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10 11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24; 8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 si 8408 10 41.
AC15-2

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. Literele k) si n) ale art. 207 au fost modificate de pct. 22 din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004 publicata in MOf nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.

  Literele k) si m) ale art. 207 au fost modificate de pct. 32 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (modificari aplicabile cu data de 1 aprilie 2005).

  Literele i), j) si k) ale art. 207 au fost abrogate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.

  Literele m) si o) ale art. 207 au fost modificate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.*)

  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a

  Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

  Art. 207 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 194 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.