Sari la conținut

Facturarea electronică – reglementări noi şi actuale

Marti, 24 iulie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial LEGEA 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, care va intra în vigoare pe 27 iulie 2012.

LEGEA 148/2012 reglementează emiterea şi stocarea în format electronic a următoarelor documente:
– factură în format electronic;
– chitanţă în format electronic;
– bon fiscal în format electronic;
– documentele emise de bancomatele bancare în format electronic.

Noua reglementare prevede expres că este aplicabilă persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în România. precum şi faptul că toate aceste documente sunt considerate documente justificative pentru înregistrarea în evidenţele contabile a diverselor activităţi economice, de vânzare sau cumpărare, conform Legii contabilităţii.

Prin emiterea electronică a facturii, se înţelege operaţia de întocmire, semnare electronică, marcare temporală a facturii în scopul arhivării electronice, chiar dacă transmiterea acestei facturi poate fi făcută electronic sau pe suport hârtie.

Art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul Fiscal prevede posibilitatea de emitere a facturilor electronice. În normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, sunt detaliate o serie de condiţii în care se pot transmite facturi prin mijloace electronice, şi anume:
1. Părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare;
2. Să se garanteze autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturii prin semnătura electronică;
3. Să existe un document centralizator pe suport hârtie, cu evidenţa tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI într-o lună calendaristică de o persoană impozabilă înregistrată conform art. 153 din Codul Fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite într-o lună calendaristică de orice persoană obligată la plata taxei, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este înregistrat conform art. 153 din Codul Fiscal.

De asemenea, art. 155 din Codul fiscal prevede că în România se acceptă drept facturi toate documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în formă electronică, dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.155.

Potrivit precizărilor ANAF, nu este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus (acordul, semnătura electronică, document centralizator) în situaţia în care nu se doreste stocarea facturilor prin mijloace electronice, ci doar transmiterea lor către beneficiar via e-mail.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version