CE: Consultare cu privire la problemele de impozitare legate de investiţiile de capital de risc transfrontaliere

29

Comisia Europeană a lansat o consultare publică, în scopul de a colecta exemple si situaţii practice de problemele privind impozitarea directă care apar atunci când capitalul de risc este investit peste graniţe.

În acest sens, Comisia Europeană doreşte să colecteze informaţii despre ce probleme au apărut, statele membre implicate, suma de bani implicate, precum şi costurile pentru investitori, statele membre şi a IMM-urilor din UE, pentru a fi capabilă să estimeze dimensiunea problemei şi să decidă dacă este nevoie de soluţii la nivelul UE.

Referinte anexate:
Comunicatul de presă (IP/12/881)
Pagina dedicată

- Publicitate -