Marţi, 14 august 2012, Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiect de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare.

Prin prezentul act normativ se propune:
1. Armonizarea atribuţiilor aparatului propriu al MFP la modificările legislative operate prin următoarele acte normative:
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
– Hotărârea Guvernului nr.1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
– Memorandumului cu tema „Asumarea responsabilităţilor ce decurg din implementarea licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră”
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici.

2. Actualizarea numărului de posturi urmare modificărilor menţionate mai sus, astfel:
Aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice:
• Reducerea a 101 posturi ca urmare a preluării Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat la Ministerul Afacerilor Europene, respectiv la Secretariatul General al Guvernului;
• Preluarea a 46 posturi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ca urmare a înfiinţării Direcţiei Generale de Inspecţie Economico-Financiară;
• Reorganizarea Direcţiei generale de metodologie contabilă instituţii publice ca direcţie în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică;
• Actualizarea structurii organizatorice prin includerea Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară şi a Biroului vânzare certificate de gaze cu efect de seră valabile post-2012, respectiv eliminarea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi a Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.
Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:
• Reducerea cu 46 posturi urmare a preluării numărului de posturi al Direcţiei generale de control financiar din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice;
• Includerea Direcţiei Corpul de control ca direcţie subordonată Direcţiei generale de integritate, având în vedere următoarele:
– activitatea acestei direcţii este complementară sferei de atribuţii care vor reveni Direcţiei generale de integritate, respectiv de control intern şi anticorupţie în organele fiscale, cât şi pentru constituirea unei structuri organizatorice unitare care să desfăşoare o activitate eficientă şi eficace;
– se plasează nivelul de coordonare a problemelor de integritate şi control intern la nivelul Direcţiei generale de integritate şi se reduce în acest fel numărul de raportări directe către preşedinte;
– se creează premisele pentru coordonarea unitară, pe verticală, a serviciilor similare (cu atribuţii de control intern şi anticorupţie) de la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare;
• Înfiinţarea Direcţiei generale de strategie, reformă şi cooperare internaţională care va asigura suportul necesar implementării si monitorizării centralizate a măsurilor strategice de reformă care au loc la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi va constitui motorul principal al schimbărilor multiple şi de amploare care vor avea loc în perioada următoare la nivelul instituţiei, ţinând cont de Memorandumul cu tema „Programul multianual de modernizare a administraţiei fiscale” (semnat la 18 aprilie 2012), precum şi de proiectul de modernizare a administraţiei fiscale aflat în curs de negociere cu Banca Mondială. Noua direcţie generală va prelua activitatea Direcţiei de cooperare internaţională care se desfiinţează, precum şi activitatea de planificare strategică de la actuala Direcţie generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare care se va reorganiza în Direcţia generală de planificare şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare. De asemenea, noua direcţie generală va sprijini dezvoltarea funcţiei de control intern/managerial la nivelul agenţiei, precum şi funcţia de analiză a proceselor de activitate.
• Organizarea cabinetului vicepreşedintelui ANAF care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, înfiinţat în conformitate cu prevederile OG nr.29/2007, în vederea asigurării consilierii şi a coordonării la nivel managerial a activităţii complexe din cadrul sistemului vamal.
• Redistribuirea a 55 de posturi de la aparatul propriu al ANAF şi direcţiile subordonate acesteia, la Garda Financiară, în vederea punerii în aplicare a sentinţelor judecătoreşti definitive sau irevocabile, cu soluţie de anulare a actelor administrative de eliberare din funcţie şi de reîncadrare a salariaţilor pe posturile deţinute anterior, care au caracter executoriu, dat fiind numărul insuficient de posturi vacante, necesare în acest scop.

organigrama-2012- ANAF
organigrama-2012-MFP

 

Referinţe anexate:

Proiect HG
Notă de fundamentare HG 
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

- Publicitate -