ACTUALIZARE: OUG 15/2012 din 23 August 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Joi, 16 august 2012, Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe mfinante.ro pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Potrivit Notei de fundamentare elaborate de MFP, prin prezentul proiect de OG se propun modificări privind:
Impozitul pe profit – Titlul II
Impozitul pe venit – Titlul III
Taxa pe valoarea adăugată – Titlul VI
– Accize şi alte taxe speciale – Titlul VII
– Contribuţii sociale obligatorii – Titlul IX^2.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU