Potrivit proiectul de OG pentru modificarea Codului Fiscal,  modificările la titlul II „Impozitul pe profit” din Codul Fiscal vizează:

1. Majorarea începând cu 1 octombrie 2012 a procentului deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil de la 20% la 50% care se aplică asupra cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare în vederea relansării creşterii, a investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă, precum şi în vederea sporirii competitivităţii României.

- Publicitate -

Se modifică la articolul 19^1 (1), lit. a) astfel:
„a) deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proporţie de 50% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art.26;”

2. Stabilirea dreptului de recuperare a pierderilor fiscale de către persoanele juridice succesoare ale operaţiunilor de reorganizare, luând în considerare practicile europene, atât pentru operaţiunile derulate între persoane juridice române cât şi pentru cele în care sunt implicate persoane juridice române şi din alte state membre din Uniunea Europeană, inclusiv cu societăţi europene şi societăţi cooperative europene.

Începând cu 1 ianuarie 2013, se modifică articolul 26, alineatul (2), articolul 27^1, alineatul (7) şi alineatul (10^2), litera d).

- Publicitate -