Noua declaratie 112 privind impozitul pe venitul si asigurarile sociale

200

In MO 600/2012 a fost publicat Ordinul comun 1045/2012, 2084/2012, 793/2012 care aprobă un noul model al Declaraţiei unice 112, precum şi procedura de completare si depunere a declaratiei 112 privind impozitul pe venitul din salarii şi asigurările sociale.

Noile reglementari sunt aplicabile pentru obligaţiile aferente lunii Iulie 2012 cu termen de depus 25 august 2012. Declaraţia este actualizată şi cu noile reglementări aferente asigurările sociale aplicabile cu 01.07.2012 pentru veniturile din contracte civile/convenţii civile, drepturi de proprietate intelectuală.

Declaraţia se depune:
– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului de angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art.58 alin.(2) din Codul fiscal şi nu au optat pentru depunerea lunară a declaraţiei  (Depunerea trimestrială a declaraţiei constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art.296^19 alin. (1^2) din Codul fiscal.)
– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – de ceilalţi angajatori şi entităţi asimilate angajatorului.

Principalele sectiuni sunt:
SECŢIUNEA „Date de identificare a plătitorului”
SECŢIUNEA „Creanţe fiscale”
ANEXA nr.1.1 – ANEXA ANGAJATOR
SECŢIUNEA A – Alte date de identificare a plătitorului
SECŢIUNEA B – Indicatori statistici
SECŢIUNEA C
C.1. Condiţii de muncă
Sectiunea C2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare
C.5. Subvenţii/scutiri/reduceri (conform Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare)
C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator
C.7. Contribuţie fond de garantare datorată de angajator
SECŢIUNEA D – Indicatori statistici
SECŢIUNEA E
E.1 Condiţii de muncă
E.2 Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)
E.3 Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale
SECŢIUNEA F – Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare
F1. Sediul principal
F2. Sedii secundare
C. ANEXA nr.1.2 – ANEXA ASIGURAT
Secţiunea „Date de identificare a asiguratului”
Secţiunea “Detalii coasiguraţi”

Modul de depunere:
1.  prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.
2.  se completează cu ajutorul programului de asistenţă,  care poate fi descărcat de pe  www.anaf.ro.

Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012, formularul 112 se rectifică, în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010, pe baza programelor de asistenţă valabile pentru aceste perioade. Pentru perioadele de raportare, ulterioare datei de 1 iulie 2012, declaraţia rectificativă se va depune pe modelul prevăzut de noul act normativ.

Anexa nr. 2 din noul act normativ, nomenclatorul Creanţe fiscale – s-a modificat şi s-a completat cu următoarele creanţe, care până la 30.06.2012 s-au declarat în formularul 100, astfel:
– rd. 35 Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
– rd. 36 Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent;
– rd. 37 Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– rd. 38 Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică;
– rd. 39 Impozit pe veniturile din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

- Publicitate -