În data de 21.08.2012, Consiliul fiscal a aprobat opinia privind Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2012, conform art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010.

Consiliul fiscal consideră că în ceea ce priveşte veniturile fiscale, pe de o parte se remarcă o colectare foarte bună la impozitul pe venit şi salarii. În opinia Consiliului, colectarea foarte bună nu poate fi explicată doar prin evoluţia uşor peste aşteptări a salariului mediu şi a numărului de salariaţi, ci şi prin materializarea eforturilor de combatere a evaziunii fiscale şi creştere a conformării voluntare.

- Publicitate -

De asemenea, Consiliul Fiscal remarcă colectarea uşor peste aşteptări a veniturilor din TVA şi contribuţii sociale. Pe de altă parte, se remarcă evoluţia negativă la nivelul accizelor, care, deşi au fost operate creşteri la nivelul cuantumului acestora şi cursul de schimb luat în calcul a fost mai favorabil, au evoluat mult sub aşteptări, reflectând probabil atât o evaluare mult prea optimistă a acestora în proiectul de buget, dar şi o creştere a evaziunii fiscale.

Referinţe anexate:
opinia Consiliul fiscal 21-08-2012

- Publicitate -