HOTĂRÂRE Nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

2012-08-21 – Publicat în Monitorul Oficial  nr. 598 din 21.8.2012

HOTĂRÂRE Nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate se restituie lunar în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013, conform următorului grafic:

Nr. crt. Luna pentru care se face restituirea Luna în care se face restituirea
1. Aprilie 2011 Septembrie 2012
2. Mai 2011 Octombrie 2012
3. Iunie 2011 Noiembrie 2012
4. Iulie 2011 Decembrie 2012
5. August 2011 Ianuarie 2013
6. Septembrie 2011 Februarie 2013
7. Octombrie 2011 Martie 2013
8. Noiembrie 2011 Aprilie 2013
9. Decembrie 2011 Mai 2013
10. Ianuarie 2012 Iunie 2013
11. Februarie 2012 Iulie 2013
12. Martie 2012 August 2013
13. Aprilie 2012 Septembrie 2013

Art. 2

Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se efectuează potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 772/163/198/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mariana Câmpeanu

p. Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Liviu Voinea, secretar de stat

- Publicitate -