Vineri, 21 septembrie 2012, Athenee Palace Hilton, Bucureşti | ACHIZITIILE PUBLICE IN ROMANIA – Modificari legislative, contestatii, litigii, jurisprudenta nationala

Editura de specialitate şi furnizorul de programe de perfecţionare profesionala ProiectContaPlus organizează o conferinţă care reuneşte experţi şi oficiali în domeniul achiziţiilor publice şi afacerilor europene.
INVITATI :
LEONARD ORBAN – Ministru al Afacerilor Europene;
• LUCIAN DAN VLADESCU – Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.);
• CRISTINA SPOIALA – Sef Serviciu – (A.N.R.M.A.P.);
GHEORGHE OANA – Vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei
• POPA SILVIU CRISTIAN– presedinte complet 1, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
• VIOREL PARVU presedinte complet 3, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
• SILVIANA SIMION – Expert in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P. (A.N.R.M.A.P.);
• SZABO BARNA – Specialist, practician in achizitii publice

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul si atributiile institutiilor implicate in derularea procedurilor de achizitii publice si va fi moderat de de catre Cezarina FALAN – Expert jurist si Violeta STEFANESCU – Expert jurist

TEMATICA (FARA A SE LIMITA LA ACEASTA):
O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari :
– Ordin nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
– Ordinele nr. 302/2011 si nr. 313/2011 ale presedintelui A.N.R.M.A.P.
– O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
– Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. utilizarea fondurilor europene .
– Norme privind constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene.
– Masuri legislative privind prevenirea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene
– Frauda comunitara. Controverse cu privire la infractiunile cuprinse in sectiunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Regimul juridic al contractului de achizitie publica potrivit Noului Cod civil;
Programul anual al achizitiilor publice – expresie a necesitatilor autoritatii contractante:estimarea valorii contractelor de achizitii publice – estimarea necesitatilor; OUG nr. 34/2006 si HG 801/2011;cai de atac prevazute de legislatia actual;dosarul achizitiei publice.
Rolul U.C.V.A.P. in procesul de achizitie publica-observator.
Motivaţie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finantate din instrumente structurale;
Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;
Eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu A.N.R.M.A.P.
Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice;
Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achiziţie publica prin _ S.E.A.P. – Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.
Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica
Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publicA (ex-post);
Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;
Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si a standardelor de control managerial intern in conformitate cu O.M.F.P. 1649/2011.
Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

Taxa de participare este de 400 lei (exclusiv TVA) şi include consiliere pe timpul desfasurarii acţiunii, mapa de lucru, coffee break, lunch.

- publicitate -

Inscrierile se pot realiza prin transmiterea următorului formular:

Inscrieri finalizate.

Termen limita pentru inscriere: 20 septembrie 2012.