LEGEA nr. 11/2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010 si LEGEA nr. 12/2010 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 aproba cotele de contribuţii sociale 2010 aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.

pensii CAS 2010

– contributia de asigurari sociale datorata de angajator in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
> cote aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010;
>>> a) 20,8% pentru conditii normale de munca;
>>> b) 25,8% pentru conditii deosebite de munca;
>>> c) 30,8% pentru conditii deosebite de munca;
– contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajat potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 10,5% (indiferent de conditiile de munca) – aplicabila din luna ianuarie 2010 – art. 18 din LEGEA nr. 12/2010;
– contributia de asigurari sociale datorata potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (asigurat prin contract de asigurare sociala, asociat unic, asociati, comanditari, actionari, administratori, PFA – persoane fizice autorizate, membri intreprinderi individuale, persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora, alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale):
> cote aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010;
>>> a) 31,3% pentru conditii normale de munca;
>>> b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca;
>>> c) 41,3% pentru conditii speciale de munca;
– contributie individuala de asigurari sociale aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 2,5% (inclusa in cota de 10,5%) – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 18 din LEGEA nr. 12/2010;

accidente de munca si boli profesionale 2010

– contributia datorata de angajator in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> intre 0,15% si 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar – aplicabile din luna ianuarie 2010 – conform art. 20 din LEGEA nr. 12/2010;

sănatate CASS 2010

– contributia de asigurari de sanatate datorata de angajator, potrivit art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 5,2% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;
– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de angajati, potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;
– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 10,7% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;
– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor Legea nr. 95/2006:
>>> 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;
– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania:
>>> 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;
– contributia individuala de asigurari de sanatate datorata de persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art. 257 si la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 5,5% – aplicabila incepand cu luna ianuarie 2010 – conform art. 7 din LEGEA nr. 11/2010;

somaj 2010

– contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 0,5% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;
– contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:
>>> 0,5% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;
– contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj:
>>> 1% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;

- publicitate -

fond garantare 2010

– contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare:
>>> 0,25% – aplicabila din luna ianuarie 2010 – conform art. 189 din LEGEA nr. 12/2010;

concedii indemnizatii 2010

– contributia pentru concedii si indemnizatii datorata conform art. 4 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
>>> 0,85% – conform OUG nr. 128/2005;

1 COMENTARIU