ART. 200 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

134

AC18 (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 162, atunci cand sunt:
a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum;
f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;
AC18
h) abrogata;
i) abrogata;
j) abrogata;
k) abrogata.
AC18 (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme. AC18

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Articolul a fost abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
  Art. III din OUG 109/2009 mai prevede:
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), deplasarile de produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010 sunt efectuate si încheiate în conformitate cu procedura prevazuta la art. 186-191^1 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. Alin. (1) al art. 200 a fost modificat de pct. 98 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.

  Literele h), i), j) si k) ale alin. (1) al art. 200 au fost abrogate de pct. 30 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (abrogari aplicabile cu data de 1 aprilie 2005).

  Literele h), i), j) si k) ale alin. (1) au fost abrogate de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr.466 din 1 iunie 2005.*)

  *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

  Litera e) a alin. (1) al art. 200 a fost modificata de pct. 184 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr.662 din 1 august 2006.