Un nou Regulament TVA adoptat pe 13 septembrie 2012 reprezinta un pas important spre crearea unei scheme TVA de tip “One Stop Shop” . Lansarea este planificata pentru data de 1 ianuarie 2015.

De la 1 ianuarie 2015, Directiva 2008/8/CE nu doar extinde regulile aplicabile pentru companiile non-UE de radiodifuziune și de telecomunicații. Aceasta prevede, de asemenea, faptul că TVA pentru servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și alte servicii fuznizate electronic de către un furnizor stabilit în cadrul UE pentru persoane neimpozabile stabilite în cadrul UE va fi percepută în statul membru în care clientul este stabilit.
În acest scop, companiile UE și non-UE vor utiliza un portal web în statul membru în care acestea sunt stabilite pentru a declara TVA datorată în statul membru al clientului lor.
Regulamentul privind cooperarea administrativă (Regulamentul (UE) nr 904/2010) se referă la detaliile tehnice pentru punerea în aplicare a schemei de one stop shop, iar aceasta este completat de Regulamentul Comisiei de punere în aplicare, care reglementează dezvoltarea sisteme IT și de schimb de informații ale statelor membre.

In Jurnalul Oficial din 14 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile (eurlex.europa.eu)

Referințe, surse:
– Site-ul CE DG TAX

- publicitate -