25 septembrie: Termen pentru plătile aferente trimestrului III 2012 (PFA, chirii, venituri agricole, profesii liberale)

82

Persoane fizice organizate ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III 2012.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la normă de venit din: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să plătească până la data de 25 septembrie, 50% din impozitul pe venit aferent anului 2012.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului:
– contribuţia de asigurări sociale (CAS-ul) în cotă de 31,3% şi
– contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS-ul) în cotă de 5,5% reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III 2012.

Aceste contribuţii se plătesc atât de către contribuabilii care s-au înfiinţat după 1 iulie 2012, cât şi de către cei care erau înfiinţaţi înainte de această dată şi efectuau plăţile la Casele de Asigurări Sociale sau Casele de Asigurări Sociale de Sănătate.

Conturile în care se încasează plățile anticipate cu titlul de impozit pe venit sunt publicate pe pagina dedicată Conturile IBAN aferente conturilor de venituri și cheltuieli care se utilizează de către persoanele fizice și juridice

Conturile în care se încasează contribuțiile sociale sunt publicate pe pagina dedicată ANAF: Conturile IBAN pentru contribuţiile de asigurări sociale datorate de persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate

- Publicitate -