Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a adăugat pe anaf.ro aplicaţie de căutare a persoanelor în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) şi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform articolului 153 din Codul Fiscal a fost anulată.

REGISTRE TVA ANAFRegistrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi a Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată.

Informaţii generate de aplicaţie:

– Persoana impozabilă DENUMIRE, cu domiciliul fiscal JUD. … figurează la data de DATA, (data solicitarii) ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, având codul de înregistrare in scopuri de TVA CODUL Inregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând din data de DATA.

– Persoana impozabilă DENUMIRE, cu domiciliul fiscal JUD. … care a fost înregistrată în scopuri de TVA identificată cu codul RO CODUL figurează la data de DATA, (data solicitarii) ca persoană impozabilă a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Inregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând din data de DATA.
Persoana impozabila a mai fost inregistrata in scopuri de TVA si in perioada DATA (data inregistrarii in scopuri de TVA anterioara) – DATA (data anularii inregistrarii in scopuri de TVA).

- publicitate -