Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a alocat intre 14,9 milioane lei si 16,6 milioane lei (fara TVA)  pentru servicii de actualizare tehnologica a sistemului informatic de administrare a creantelor fiscale, potrivit anuntului de participare publicat pe 22 septembrie 2012 pe e-licitatie.ro (SEAP 139078/22.09.2012).

Sursa de finantarea este bugetul de stat, iar durata contractului este de 28 luni de la data atribuirii. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 octombrie 2012, ora 11:00.

Potrivit caietului de sarcini publicat in SEAP, obiectivul strategic al contractului (proiect, acord-cadru) este de a actualiza tehnologic SIAC precum si transformarea acestuia intr-un sistem informatic de administrarea a creantelor fiscale (sistem denumit in continuare SIACF) în vederea fluidizării activităţii de administrare din unităţile operative şi de a oferi instrumente facile pentru raportare şi publicare pe Internet sau Intranet a datelor necesare pentru contribuabili sau angajaţii organizaţiei. Totodată se pregăteşte un teren solid pentru implementarea de noi cerinţe de Business Intelligence şi de Data Mining.

Proiectul îşi propune optimizarea arhitecturii bazei de date şi a arhitecturii întregului sistem, prin reorganizarea bazei de date în vederea optimizării şi redesenarea părţii de Front Office (interfeţele utilizator).
La sistemul existent se va adăuga şi un nou modul, care gestionează drepturile de acces a angajaţilor şi care îmbogăţeşte gestiunea implicită din Sistemul de Management al Identităţii cu voinţa şefului de serviciu şi îi dă acestuia şi posibilitatea de auditare a activităţii propriilor angajaţi.
În ceea ce priveşte depozitul de date (DW – data warehouse), acesta trebuie re-examinat în lumina implementarii noului SIACF pentru a fi curăţat de acele informaţii care au ocupat spaţiul alocat pentru a răspunde unor cerinţe de moment. Totodată datele depozitate aici trebuie reverificate şi păstrate în raport cu necesitatea lor pentru analize sau alte scopuri, cât şi cu corectitudinea şi credibilitatea lor.
DW-ul trebuie dezvoltat incremental, prin adăugarea de noi funcţionalităţi, pe măsura apariţiei de noi cerinţe funcţionale.
Într-o primă fază, DW-ul va reprezenta suportul penrtru cel puţin două câştiguri rapide:
 Rapoate referitoare la conformare şi la alţi indicatori de performanţă ai organizaţiei;
 Publicarea pe Internet şi intranet a situaţiei contribuabililor la o dată fixă (de exemplu la 3-5 zile după termenul final de depunere a declaraţiilor şi a plăţilor voluntare).
Într-o fază ulterioară a proiectului, DW-ul va reprezenta baza pentru managementul riscului. Aici se vor consolida datele din organizaţie dar şi datele colectate de la terţi, prin diverse canale şi tot aici, pe baza regulilor funcţionale, se vor putea implementa funcţionalităţile de „business intelligence”. Aceste dezvoltări sunt în afara ariei de cuprindere a proiectului actual, dar sunt pregătite de către acesta.

- publicitate -