CONFERINȚA Implementarea, raportarea și evaluarea sistemului de control intern/managerial

107

Sâmbătă, 20 octombrie 2012, Brasov | Editura de specialitate și furnizorul de formare profesională PROIECT CONTAPLUS organizeaza in Brasov pe 20 octombrie 2012 CONFERINȚA
IMPLEMENTAREA, RAPORTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL.

Evenimentul va reuni experti in Audit si Control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, experti in Audit Public Extern din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si Experti din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania – AAIR.

Locația evenimentului va fi Sala de conferinte a Consiliului Județean BRASOV.

Evenimentul se adresează personalului din sectorul public având responsabilităţi în implementarea Standardelor de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.

Scopul acestei conferinte este de a informa, dezbate si clarifica cele mai importante aspecte privind implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial în entităţile publice.

În cadrul acesteia se vor aborda următoarele teme de interes:

ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
Organizarea structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi indrumare metodologica a implementarii şi/sau dezvoltarii Sistemului de Control Intern/Managerial. Soluţii şi erori posibile;
Rolul şi atribuţiile acestei structuri;
Elaborarea sau actualizarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial avand la baza prima autoevaluare a acestui sistem.

GHID DE IMPLEMENTARE EFECTIVA A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL. SOLUŢII ŞI ERORI POSIBILE IN APLICAREA STANDARDELOR
In principal, se vor avea in vedere:
Aplicarea Standardului nr. 4 – Funcţii sensibile;
Aplicarea Standardului nr. 7 – Obiective;
Aplicarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performanţelor;
Aplicarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului;
Aplicarea Standardului nr. 15 – Ipoteze, reevaluari;
Aplicarea Standardului nr. 17 – Proceduri;
Aplicarea Standardului nr. 20 – Gestionarea abaterilor;
Aplicarea Standardului nr. 21 – Continuitatea activitaţii;
Aplicarea Standardului nr. 22 – Strategii de control;
Aplicarea Standardului nr. 25 – Auditul intern.

GHID PENTRU REALIZAREA AUTOEVALUARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare
Model completat de chestionar de autoevaluare.

EVALUARILE REALIZATE DE ORGANISME INTERNE/EXTERNE ENTITATILOR
Evaluarile realizate de auditorii interni;
Evaluarile realizate de Curtea de Conturi. Ghid de evaluare.

Pentru detalii si confirmari va invităm să contactați pe dna. Silvana OPREA la adresa de e-mail silvana.oprea[@]proiect-contaplus[.]ro sau la numarul de mobil 0735 211 513. Termen limita pe inscrieri este 15 octombrie 2012.

TAXA DE PARTICIPARE: 400 Lei +TVA
* Pentru inscrierea mai multor persoane se vor aplica discount-uri.

Mai multe detalii pe www.proiect-contaplus.ro

- Publicitate -