Intrebare: O societate din Romania a incheiat un contract de montaj lifturi in Franta.Muncitorii romani, angajati ai firmei din romania se deplaseaza la respectiva locatie unde se desfasoara lucrarile. Ce documente legale trebuie sa aiba asupra lor in cazul unui control al autoritatilor franceze?
Mentionez ca avem contactul de munca si delegatia.
Este obligatoriu sa se obtina formularul E101?
Este obligatoriu sa aiba asigurare de risc profesional?

Raspuns – soluție PortalContabilitate.ro: Obligatiile ce incumba angajatorului care trimite salariati in Franta pentru a presta activitate in folosul sau sunt stabilite de legislatia statului francez astfel incat va sfatuim sa va interesati cu privire la prevederile acestei legislatii in materie de detasare a lucratorilor in cadrul prestarii de servicii astfel cum detasarea este definita in Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

In Romania prevederile acestei directive au fost transpuse prin Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale transpune in legislatia nationala Directiva Uniunii Europene, act normativ prin care sunt prevazute obligatii in sarcina agentilor de munca temporara din alt stat membru care pun la dispozitie salariati unui utilizator din Romania. Tot astfel, in aplicarea directivei trebuie sa existe un act normativ si in statul francez cu privire la obligatiile angajatorului care presteaza activitate in Franta.
In relatia dintre statele membre UE sunt aplicabile prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si cele ale Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009. In aplicarea acestui regulament, statele membre elibereaza documentul portabil A1.

In ceea ce priveste documentul portabil A1 mentionam ca obtinerea acestuia nu este obligatorie ci este posibila in baza art. 12 din Regulamentul 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala atunci cand o persoana care desfasoara o activitate salariata intr-un stat membru, pentru un angajator care isi desfasoara in mod obisnuit activitatile in acest stat membru, si care este detasata de angajatorul respectiv in alt stat membru pentru a lucra pentru angajator si nu a fost trimisa sa inlocuiasca o alta persoana iar durata previzibila a activitatii nu depaseste douazeci si patru de luni.
Daca obtineti documentul portabil A1 contributiile sociale se datoreaza in Romania iar in lipsa obtinerii acestuia contributiile sociale se datoreaza in Franta.

Legislatia din Romania nu obliga salariatii delegati in alt stat sa se asigura rpofesional insa aceasta obligatie poate decurge din legislatia aplicabila in statutl francez.
Pentru a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul sederii temporare in alt stat membru UE, salariatii trebuie sa obtina cardul european de asigurari sociale de sanatate de la casa teritoriala de asigurari de sanatate la care este asigurat.

- publicitate -

Conform prevederilor capitolului IX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, cardul european se elibereaza asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul cardului european de asigurari de sanatate se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene. Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european in interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementarile Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial. Datele solicitate de casele de asigurari de sanatate emitente ale cardului european, precum si de alte institutii care manipuleaza aceste informatii se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea cardului european, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat inlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilita conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Cardul european se elibereaza numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar nu poate depasi 6 luni de la data emiterii.

Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Cardul european nu produce efecte pe teritoriul Romaniei si nu creeaza nici o obligatie pentru furnizorii de servicii medicale din Romania.

Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala vor fi rambursate de casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Asistenta medicala nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il solicita.
Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene in vederea beneficierii de tratament medical.

Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Daca salariatii vor locui in statul membru UE in care vor lucra, pentru a primi asistenta medicala in acest stat, anterior plecarii din Romania trebuie sa solicite de la casa teritoriala de asigurari de sanatate unde sunt asigurati documentul portabil S1.

Autor: PortalContabilitate.ro
 Articol preluat cu acordul editurii Rentrop & Straton.

1 COMENTARIU

  1. Sunt posesoarea unui card de sanatate „green card” intr-un stat european Jersey,intrebarea mea este daca eu beneficiez de servicii medicale cand revin in tara sau trebuie, sa am card si aici in Romania.Mentionez, ca eu lucrez o perioada de 6 luni pe an in JERSEY si apoi revin in tara, pentru cateva luni dupa care plec iarasi.In Romania nu am nici un fel de asigurare medicala, mi-am pierdut slujba acum doi ani si sunt singura, nu am sot sau copii.