Sari la conținut

Asistența ANAF: Impozitele datorate pentru contracte de tip forward si swap

Intrebare:
Care este tratamentul fiscal al veniturilor si cheltuielilor rezultate in urma executarii contractelor de tip forward si swap incheiate in vederea acoperirii riscului operatiunilor de curs valutar?

Raspuns ANAF:
Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
In conformitate cu prevederile pct. 12 din Normele Metodologice date in aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.
Veniturile si cheltuielile generate de evaluarea ulterioara si executarea instrumentelor financiare derivate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt luate in calcul la stabilirea profitului impozabil.

Baza legala
Legea nr 571 / 2003 articolul 19 al. 1

Sursa: ANAFI – Speta publicata la data 1.10.2012
Referitor la: Codul fiscal
Domeniu: 2 Impozitul pe profit
Subdomeniu: 02 Calculul profitului impozabil

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version